Sluiten

14 Factoren om uitval van jongeren in de sport te voorkomen

Tips

Geplaatst op 23 oktober 2018

Overal in Europa zien we dat jongeren tussen de 12 en 19 jaar vaak stoppen met sporten. Dat doen ze om verschillende redenen. De factoren die hier een rol spelen zijn zowel persoonlijk, als sociaal, als gekoppeld aan de omgeving. In dit artikel lees je hoe je ervoor kunt zorgen dat jongeren – vooral jongeren met een lagere sociaal economische achtergrond – blijven sporten en bewegen.

Autonomie

Geef jongeren genoeg keuzevrijheid tijdens het sporten én op de vereniging als geheel. Geef hen ruimte om zelf te bepalen wat ze doen en wat ze van dingen vinden. Dat helpt om hen enthousiast te maken voor (blijven) meedoen aan sport. Zorg dat ze de kans krijgen om eigen initiatieven te ontwikkelen. Lees hier meer over hoe je de jeugd bij jouw sportorganisatie actiever kunt maken.

Ervaren competentie / zelfeffectiviteit

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in hun eigen vermogen om uitdagende sportieve taken uit te voeren, of om een vooraf omschreven doel te bereiken. Daar kun je als vereniging aan bijdragen door in de training te werken aan deze vaardigheden én aan dit zelfvertrouwen.

Verbondenheid

Geef jongeren het gevoel dat ze deel uitmaken van zowel een team, als de club. Als zij zich geaccepteerd en veilig voelen, is de kans groter dat ze lid blijven. Lees ook: Zo maak je de clubcultuur leuker en gezelliger.

Leerklimaat

Zorg ervoor dat jongeren positieve feedback krijgen van belangrijke mensen om zich heen (coaches, leeftijdgenoten, ouders) wanneer zij zich inzetten. Ben je ervan bewust dat jongeren graag leren en graag met anderen door samen te werken. En last but not least: het is voor de jongeren belangrijk dat mensen in hun omgeving zien dat hun bijdrage van belang is voor de club.

Afstemming tijd en doel

Ook jongeren delen hun tijd graag efficiënt in, ook waar het sport betreft. Daar kun je als club rekening mee houden, door activiteiten op geschikte en flexibele tijden te organiseren. Stem af hoeveel tijd nodig is voor deelname aan clubactiviteiten. En stem wat je vraagt aan tijd, ook af op het niveau waarop jongeren deelnemen (recreatief niveau, gevorderd niveau, topniveau). En wees je bewust van de hoeveelheid tijd die jongeren besteden aan andere activiteiten (bijvoorbeeld huiswerk, school en bijbanen).

Kosten

De kosten voor sportdeelname mag voor jongeren geen belemmering zijn. Span je als club in om de kosten laag te houden, zodat er geen financiële bezwaren zijn voor deelname. Bespreek eventueel andere mogelijkheden als iemand om financiële redenen niet mee kan doen. Bijvoorbeeld lidmaatschap in ruil voor het doen van vrijwilligerswerk bij de sportclub. Lees ook: Hoe belangrijk zijn de kosten van sport voor jongeren.

Verwachtingen

Zorg ervoor dat jongeren begrijpen wat zij kunnen verwachten als ze lid worden van jouw vereniging. Dat geldt zowel op fysiek, als sociaal en mentaal vlak. Hoe intensief is de training, welke rol spelen zij in een team, wat verwacht de club van ze… Iedereen heeft verschillende verwachtingen afhankelijk van leeftijd, geslacht, cultuur en sociaaleconomische status.

Waarden

Voor jongeren is het belangrijk om het belang en nut van sport te begrijpen. De redenen voor jongeren om te gaan sporten, kunnen overigens heel verschillend zijn. Lees ook: Wat motiveert jongeren? Welk waarden straalt jouw vereniging uit? Benadruk je competitie, of juist gezelligheid? Hoe belangrijk maak je gezonde leefstijl, en welke nadruk leg je op de vaardigheden die jongeren door sport leren (zoals samenwerken en discipline)? Ga daarover in gesprek met jouw (potentiële) jeugdleden.

Relatie tussen coach en sporter

Jongeren hebben behoefte aan een effectieve en positieve relatie met hun coach. Met als basis wederzijds begrip en respect, eerlijkheid, steun en samenwerking. Hier hebben we veel tips voor coaches en trainers verzameld. Ook voor teams waarin het even niet lekker loopt.

Omgang met andere sporters

Laat spelers elkaar aanmoedigen en zorg ervoor dat jongeren niet gepest worden, of een te hoge druk op elkaar leggen. Moedig jongeren aan om vriendschappen te sluiten. Doe dit zowel formeel (georganiseerd, gepland, geëvalueerd) als informeel (ongepland).

Support van ouders

Zorg ervoor dat ouders en opvoeders hun kinderen ondersteunen en aanmoedigen bij sportdeelname. Bijvoorbeeld door hen te vervoeren, een sportuitrusting te geven en aan te moedigen, en door samen activiteiten te doen. Het is vooral belangrijk om ouders te begeleiden die dit niet vanzelfsprekend doen (kwetsbare groepen). Lees hier door over de verschillende rollen die ouders ‘langs het veld’ kunnen vervullen.

Preventiebeleid

Richt het beleid van jouw club specifiek in op het voorkomen van sportuitval. Zorg dat je inzicht krijgt in de verschillende factoren die stoppen met sporten in de hand werken. En vraag ook aan de jongeren bij jouw club waarom ze blijven of vertrekken. En bedenk welke maatregelen je zou kunnen nemen, die je in beleid kunt vastleggen. En weet dat uiteindelijk iedere jongere een ambassadeur is voor deelname en continue betrokkenheid bij sport en bewegen.

Toegankelijkheid

Maak het sportterrein veilig en makkelijk toegankelijk voor jongeren en hun familieleden.

Type sportaanbod

Laat jongeren deelnemen aan sportactiviteiten waaraan zij plezier beleven op het niveau waarbij zij zich het prettigst voelen (competitief niveau, recreatief niveau etc.). Bied jongeren – als het kan – verschillende mogelijkheden aan: verschillende niveau’s, variatie in training, vernieuwende oefeningen en spelen in competities. Speel in op trends. Hier lees je een interessant artikel over de waarde van ‘Multisport’ bij kinderen, maar deze variatie kun je ook toepassen op jongeren.

Meer lezen? Vind publicaties over binden en behouden van jongeren bij sport in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.