Alles over sport logo

Voorkom uitval van jongeren in de sport door preventiebeleid

Hoe voorkom je dat jongeren stoppen met sport? Europees onderzoek leverde 14 werkzame tips op. In dit artikel tip 12: hoe richt je je sportbeleid in om te voorkomen dat jongeren stoppen met sport.

Project ‘Keep Youngsters Involved in Sport’

Keep Youngsters Involved zocht naar oorzaken en oplossingen om uitval van jongeren in de sport te voorkomen. De toolkit, bestaande uit kaartspellen en aanvullende informatie die ontwikkeld zijn, is ideaal om uitval te voorkomen.
Bezoek de website van Keep Youngsters Involved.

Project ‘Keep Youngsters Involved in Sport’

Keep Youngsters Involved zocht naar oorzaken en oplossingen om uitval van jongeren in de sport te voorkomen. De toolkit, bestaande uit kaartspellen en aanvullende informatie die ontwikkeld zijn, is ideaal om uitval te voorkomen.
Bezoek de website van Keep Youngsters Involved.

Bekijk het complete overzicht van tips: 14 factoren om uitval van jongeren bij sport te voorkomen

Vergroot de intrinsieke motivatie door een optimaal preventiebeleid

Richt het beleid van jouw club specifiek in op het voorkomen van sportuitval. Zorg dat je inzicht krijgt in de verschillende factoren die stoppen met sporten in de hand werken. En vraag ook aan de jongeren bij jouw club waarom ze blijven of vertrekken. Bedenk maatregelen, die je in het beleid kunt vastleggen. Weet dat uiteindelijk iedere jongere een ambassadeur is voor deelname en continue betrokkenheid bij sport en bewegen.

Illustratie van een vrouw met bokshandschoenen aan en de handen in de zij terwijl ze naast een bokszak staat
(Bron: Keep Youngsters Involved in Sport)

Hoe zorg je als trainer of coach voor een goed preventiebeleid?

  • Wees op de hoogte van drop-out factoren en wees je hiervan bewust.
  • Kijk wat de juiste strategieën en ‘best practices’ zijn en pas die toe om jongeren bij de sport betrokken te houden.
  • Praat met je jeugdige spelers over verschillende redenen om te stoppen met sporten. Toon interesse in hun opvattingen.
  • Probeer het clubbeleid om uitval te voorkomen, te verbeteren. Baseer je hierbij op goede voorbeelden en op je eigen ervaring.

Hoe zorg je als club voor een goed preventiebeleid?

  • Creëer als sportclub een omgeving waarin je de jongeren behoudt. Richt als club je coachingsbeleid zó in dat de coach zijn aandacht voor 100% op de spelers kan richten.
  • Organiseer een bijeenkomst met de trainers en coaches om te praten over het beleid om jongeren binnenboord te houden.
  • Promoot je beleid om jongeren voor de sport te behouden. Gebruik daarvoor informatiebijeenkomsten, maar verspreid het ook via social media.
  • Signaleer de oorzaken van sportuitval en neem tegenmaatregelen om jongeren voor de sport te behouden.
Logo Keep Youngsters Involved
Logo Keep Youngsters Involved

Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa zien we dat jongeren tussen de 12 en 19 jaar vaak stoppen met sporten. Een groot Europees samenwerkingsproject – Keep Youngsters Involved – leverde 14 werkzame factoren op. Van deze 14 factoren is aangetoond dat zij een belangrijke rol spelen in het voorkomen van sportuitval bij jongeren en dat het werkt in de praktijk. Op www.keepyoungstersinvolved.eu vind je alle informatie over dit bijzondere project.

Lees meer


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Sportaanbieders
Jongeren
professional
tips
beleidsontwikkelingen, in beweging brengen, pedagogisch sportklimaat