Alles over sport logo

Voorkom uitval van jongeren in sport door meer autonomie

Hoe voorkom je dat jongeren stoppen met sport? Europees onderzoek leverde 14 werkzame tips op. In dit artikel tip 1: geef jongeren meer autonomie.

Bekijk het complete overzicht van tips: 14 factoren om uitval van jongeren bij sport te voorkomen

Project ‘Keep Youngsters Involved in Sport’

Keep Youngsters Involved zocht naar oorzaken en oplossingen om uitval van jongeren in de sport te voorkomen. De toolkit, bestaande uit kaartspellen en aanvullende informatie die ontwikkeld zijn, is ideaal om uitval te voorkomen. Bezoek de website van Keep Youngsters Involved.

Vergroot de intrinsieke motivatie om te blijven sporten door meer autonomie

Geef jongeren genoeg keuzevrijheid tijdens het sporten én op de vereniging. Geef ze meer ruimte om zelf te bepalen wat ze gaan doen door eigen initiatieven te ontwikkelen. Laat ze ervaren hoe het voelt om te beslissen en om zich te uiten over wat ze ervan vinden. Dat helpt om ze (blijvend) enthousiast te maken voor sporten.

1. Autonomie | bron: Keep Youngsters Involved

Hoe zorg je als trainer of coach voor meer autonomie?

 • Begin de training met een korte warming-up en laat de spelers kiezen welk spel ze daarvoor willen gebruiken en welke rol ze daarbij willen vervullen. Iemand kan bijvoorbeeld zelf de warming up geven, scheidsrechter zijn, coachen, of de tijd in de gaten houden.
 • Vraag na de training welk onderdeel ze het leukst vonden en waarom. Je kunt hun feedback in de volgende training gebruiken. Als jongeren merken dat je tactieken en doelen met ze bespreekt en ze serieus neemt, zullen ze zich beter durven uiten en makkelijker vragen durven stellen tijdens de training.
 • Een leuke vraag die je ze kunt stellen is: hoe ziet jouw ideale sportseizoen eruit? Help ze om dat te bereiken.

Hoe zorg je als club voor meer autonomie?

Logo Keep Youngsters Involved
Logo Keep Youngsters Involved
 • Een speler voelt zich gewaardeerd en belangrijk als je hem persoonlijk vraagt om mee te doen aan clubactiviteiten.
 • Bied voldoende gelegenheid en variëteit om te sporten binnen de club. Zelf een onderdeel kiezen wat je leuk vindt, geeft een jongere de meeste voldoening.
  Versterk de autonomie van jongeren door ze zelfstandig beslissingen te laten nemen over activiteiten en onderdelen waar ze graag aan mee willen doen.
 • Maak een jeugdcomité, zodat jongeren ook een stem hebben bij belangrijke clubzaken. Medezeggenschap leidt namelijk ook tot waardering van de sport.
 • Geef jongeren een actieve rol in het werven en verwelkomen van nieuwe leden.
 • Zorg voor een positieve en opbouwende dialoog met je jeugdige spelers. Hierdoor durven ze zelf initiatief te nemen. Bied ze keuzes en uitdagingen en stimuleer hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Begeleid de jongeren bij dit proces, maar vergeet niet dat ze het zélf moeten doen.

Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa zien we dat jongeren tussen de 12 en 19 jaar vaak stoppen met sporten. Een groot Europees samenwerkingsproject – Keep Youngsters Involved – leverde 14 werkzame factoren op. Van deze 14 factoren is aangetoond dat zij een belangrijke rol spelen in het voorkomen van sportuitval bij jongeren en dat het werkt in de praktijk. Op www.keepyoungstersinvolved.eu vind je alle informatie over dit bijzondere project.


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Sportaanbieders
Jongeren
professional
tips
beleidsontwikkelingen, in beweging brengen, pedagogisch sportklimaat