Allesoversport.nl: alle kennis over
sport en bewegen op één plek.

Of u nu wilt weten welke oefeningen u kunt doen als u een blessures hebt, hoe sport en zorg kunnen samenwerken om overgewicht tegen te gaan, welke subsidies er allemaal zijn. Hier bent u op de juiste plek. En vindt u geen antwoord? Stel dan gerust uw vraag aan de vele bezoekers en ons!

Allesoversport.nl is een initiatief van het ministerie van VWS.

Nieuw

Sport- en beweegbeleid vaak breder dan sport alleen

Lees verder
18 september 2017 | Bevorderen gezondheid en het meer in beweging brengen van samenleving zijn steeds vaker de voornaamste doelen lokaal sportbeleid.

Afname gemeentelijke sportuitgaven tussen 2014 en 2015

Lees verder
18 september 2017 | De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst

Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

Lees verder
18 september 2017 | Duurzaamheid staat bij veel sportverenigingen op de agenda. Het Mulier Instituut onderzocht hoeveel clubs daadwerkelijk al maatregelen

Drie van de tien sportverenigingen heeft financiële zorgen

Lees verder
18 september 2017 | Het goede nieuws: de meeste clubs hebben vertrouwen in hun toekomst. Drie van de tien verenigingen (30%) ziet de financiële toekomst

Kenniscentrum Sport van start!

Met ingang van 1 januari 2016 vormen het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Onbeperkt Sportief (OS), de twee pilaren van het nieuwe Kenniscentrum Sport.

Voor oplossingen van vraagstukken op het terrein van sport, gezondheid en maatschappij is kennis noodzakelijk. Kenniscentrum Sport heeft alle kennis over sport en bewegen in huis. Toegepaste kennis met kwaliteit, actueel en innovatief. Als antwoord op uw vragen. Voor sport en bewegen zetten zij zich graag in, met hoofd en hart.

Populair