Alles over sport logo

Cookieverklaring

Introducerende bepalingen

Deze cookieverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoons- en gebruiksgegevens die door middel van cookies plaatsvinden via de websites

 • www.kenniscentrumsportenbewegen.nl,
  en subdomeinen van kenniscentrumsportenbewegen.nl
 • www.kennisbanksportenbewegen.nl,
 • www.beweegrichtlijnen.nl,
 • www.beweegrichtlijnentest.nl,
 • www.keepyoungstersinvolved.eu,
 • www.sportenbeweeginterventies.nl,
 • www.allesoversport.nl,
 • www.citiusaltiussanius.nl,
 • www.duurzamesportsector.nl,
  en atlas.duurzamesportsector.nl,
 • www.inclusiefsportenenbewegen.nl
 • www.kennisoversportondersteuning.nl,
 • www.paralympicsciencesupport.nl,
 • www.pedagogischsportklimaat.nl,
 • www.sportakkoord.nl,
 • www.topsporttopics.nl.

Op voornoemde websites wordt de dienstverlening van Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen aangeboden en vind je veel ontwikkelde kennis over sporten en bewegen. Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09104605 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Kenniscentrum Sport & Bewegen” en worden beide websites aangeduid als “onze websites” respectievelijk “de websites”.

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Graag lichten wij toe wat dit voor jou betekent.

Meestal kun je cookies wissen via de instellingen van je browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Ook is het mogelijk om je browser zo in te stellen dat in het geheel geen cookies meer op jouw computer worden geplaatst.Heb je vragen over deze cookieverklaring, stuur dan een e-mail naar gegevensbeheer@kenniscentrumsportenbewegen.nl zodat wij je vraag in behandeling kunnen nemen.

Overzicht van cookies

Social media

Op de websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google+ en Pinterest. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. 

We wijzen je erop dat Kenniscentrum Sport & Bewegen hierop geen invloed kan uitoefenen. We raden je aan om regelmatig de privacyverklaring en de disclaimer van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) te raadplegen en te lezen wat deze sociale netwerken doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verkrijgen.

Ook zijn cookies opgenomen zodat je kunt inloggen op social media.

Functionele cookies

Onze websites maken gebruik van cookies om de voorkeuren van gebruikers van de websites vast te leggen, zodat hier niet steeds naar hoeft te worden gevraagd. Ook worden cookies gebruikt om de gebruiker te herkennen als ingelogde bezoeker, zodat niet steeds opnieuw hoeft te worden ingelogd. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons: het bieden van een betere gebruikerservaring op onze website.

Analytics cookies

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” en de “Google AdWords”- diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang: het verbeteren van de functionaliteiten van de website en het in kaart brengen van het aantal bezoekers van de website.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. In de  verwerkersovereenkomst met Google is geborgd dat de verkregen informatie niet gebruikt wordt voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics en Google AdWords uitgeschakeld.

Tracking cookies

Onze websites maken wij gebruik van Hotjar. Deze dienst plaatst cookies zodat een profiel kan worden opgebouwd van de bezoekers van onze websites.

Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen toestemming van de bezoeker gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde door de bezoeker worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Retargeting cookies

Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je eerdere bezoek aan onze websites advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruiken wij Facebook Pixel.

Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Wat zijn jouw rechten?

Op basis van de AVG heb je diverse rechten. Je hebt het recht om Kenniscentrum Sport & Bewegen te verzoeken om inzage (artikel 15 AVG) van en rectificatie (artikel 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Ook heb je het recht om Kenniscentrum Sport & Bewegen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht om ons te verzoeken jouw gegevens over te dragen (artikel 20 AVG). Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wij streven ernaar binnen één maand te reageren op jouw verzoek om jouw rechten uit te oefenen. Wij kunnen deze termijn met één maand verlengen. Wij zullen voldoen aan jouw verzoek of bezwaar voor zover de wet ons daartoe verplicht. 

Je kunt een verzoek om jouw rechten uit te oefenen sturen naar gegevensbeheer@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Meldingen van wijzigingen worden op deze pagina van de website geplaatst. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 6 maart 2024.