Cookieverklaring

Introducerende bepalingen

Deze cookieverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoons- en gebruiksgegevens die door middel van cookies plaatsvinden via de websites www.kenniscentrumsportenbewegen.nl,  tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl, www.sportenbeweeginterventies.nl, keepyoungstersinvolved.eu www.allesoversport.nl. Laatstgenoemde website is ontwikkeld door Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met Mulier Instituut, NOC*NSF, RIVM, SCP, TNO, Veiligheid NL, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Op voornoemde websites wordt de dienstverlening van Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen aangeboden en vindt u veel ontwikkelde kennis over sporten en bewegen. Stichting Kenniscentrum Sport & Bewegen is statutair gevestigd te Ede en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09104605 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Kenniscentrum Sport & Bewegen” en worden beide websites aangeduid als “onze websites” respectievelijk “de websites”.

De websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Graag lichten wij toe wat dit voor u betekent.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Ook is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat in het geheel geen cookies meer op uw computer worden geplaatst.

Als u vragen heeft over deze cookieverklaring dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Overzicht van cookies

Social media

Op de websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google+ en Pinterest. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kenniscentrum Sport & Bewegen hierop geen invloed kan uitoefenen. Leest u de privacyverklaring en de disclaimer van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze sociale netwerken met de (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verkrijgen.

Ook zijn cookies opgenomen zodat u in kunt loggen op social media.

Functionele cookies

Onze websites maken gebruik van cookies om de voorkeuren van gebruikers van de websites vast te leggen, zodat hier niet steeds naar hoeft te worden gevraagd. Ook worden cookies gebruikt om de gebruiker te herkennen als ingelogde bezoeker, zodat niet steeds opnieuw hoeft te worden ingelogd. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons: het bieden van een betere gebruikerservaring op onze website.

Analytics cookies

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” en de “Google AdWords”- diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics en Google AdWords uitgeschakeld. De rechtsgrond van deze gegevensverwerking is dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang: het verbeteren van de functionaliteiten van de website en het in kaart brengen van het aantal bezoekers van de website.

Tracking cookies

Onze websites maken gebruik van zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen. Het over u opgebouwde profiel dient om artikelen af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Hotjar. Ook deze dienst plaatst cookies zodat een profiel kan worden opgebouwd van de bezoekers van onze websites.

Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen toestemming van de bezoeker gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde door de bezoeker worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Retargeting cookies

Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van uw eerdere bezoek aan onze websites advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Customer data platform

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt gebruik van het customer data platform (CDP) van Blueconic. Blueconic plaatst diverse cookies waarmee onder meer klikgedrag en bezoekgegevens worden geregistreerd. Aan de hand daarvan wordt een profiel opgebouwd. Op basis daarvan worden onder meer op maat gesneden advertenties aan u getoond.

De informatie die door de cookies van Blueconic wordt verzameld wordt opgeslagen in het CDP. Deze informatie wordt ook geplaatst in ons relatiebeheersysteem en marketingprogramma. Meer informatie daarover vindt u in onze privacyverklaring.

Informatie uit het CDP is toegankelijk gemaakt en wordt gedeeld met onze samenwerkingspartner NL Actief. NL Actief is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40220225 en meer informatie is te vinden op www.nlactief.nl. Wij krijgen ook de informatie van NL Actief, zodat wij van onze bezoekers een beter profiel kunnen maken.

Voor deze gegevensverwerkingen heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen toestemming gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). De persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming is ingetrokken, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u diverse rechten. U heeft het recht om Kenniscentrum Sport & Bewegen te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Kenniscentrum Sport & Bewegen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. U kunt daarvoor naar de volgende link gaan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookieverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 12-12-2019..