Alles over sport logo

Voorkom uitval van jongeren in sport door stimulering zelfvertrouwen in eigen competenties

Hoe voorkom je dat jongeren stoppen met sport? Europees onderzoek leverde 14 werkzame tips op. In dit artikel tip 2: stimuleer het zelfvertrouwen van jongeren in hun eigen competenties.

Vergroot de intrinsieke motivatie om te blijven sporten door zelfvertrouwen in eigen competenties

Bekijk het complete overzicht van tips: 14 factoren om uitval van jongeren bij sport te voorkomen

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in zichzelf om uitdagingen in de sport aan te kunnen of om hun eigen gestelde doelen te bereiken. Daar kun je als vereniging aan bijdragen door de jeugdige spelers tijdens de trainingen bewust te maken van hun eigen kracht en competenties. Betrek ze bij de clubactiviteiten en stimuleer ze in hun bekwaamheid.

Project ‘Keep Youngsters Involved in Sport’

Keep Youngsters Involved zocht naar oorzaken en oplossingen om uitval van jongeren in de sport te voorkomen. De toolkit, bestaande uit kaartspellen en aanvullende informatie die ontwikkeld zijn, is ideaal om uitval te voorkomen.
Bezoek de website van Keep Youngsters Involved .

illustratie van een turnster die een oefening doet op een evenwichtsbalk
(Bron: Keep Youngsters Involved in Sport)

Hoe zorg je als trainer of coach voor meer inzicht in zelfvertrouwen in eigen competenties?

 • Zorg ervoor dat jongeren begrijpen dat talenten en vaardigheden niet aangeboren zijn, maar bereikt worden door te oefenen.
 • Geef zinvolle uitleg die aandacht schenkt aan cognitieve vaardigheden, persoonlijke doelen, wensen en interesses van de jeugdige spelers.
 • Benadruk niet de fouten die jongeren maken. Het is juist belangrijk dat ze leren van hun fouten om zo problemen te overwinnen.
 • Positieve feedback zorgt voor verbetering. Geef jongeren complimenten voor hun inzet en resultaten.
 • Zorg voor een goede balans tussen uitdaging en succes.
 • Passende oefeningen, geschikte uitdagingen en haalbaar gestelde doelen die een beroep doen op hun fysieke competenties, vergroten de kans op succeservaringen en verhogen hun (positieve) zelfbeeld.
 • Iedere speler en ieder team is anders: benader ze als individuen.
 • Geef jongeren trainingen op maat: pas de oefeningen aan hun tempo aan en geef ze nieuwe uitdagingen als ze er aan toe zijn. Door hen nieuwe uitdagingen te geven, laat je zien dat je vertrouwen in ze hebt.
 • Maak de jeugdige spelers bewust van hun kracht en hun verbeterpunten.
 • Gebruik de IDEAL-methode om de spelers te coachen:
  Introduceer verschillende talenten en kwaliteiten
  Demonstreer deze talenten
  Expliceer (leg uit) talenten
  Aanmoedigen bij het beoefenen van deze talenten
  Let op en observeer de jongeren terwijl je positieve feedback geeft
 • Coach je spelers op 5 oplopende niveaus. Hoe hoger een speler komt, hoe moeilijker de opdrachten en de vereiste doelen zijn. Heeft een speler een niveau gehaald, dan kan hij naar het volgende niveau.
 • Gebruik infographics (beeld en tekst), zodat de jongeren kunnen zien wat je bedoelt met opdrachten en oefeningen.
 • Introduceer de ‘Uitdaging van de week’. Dit stimuleert spelers om het beter te doen dan ‘de week ervoor’.
 • Laat spelers over zichzelf nadenken: wat zijn hun eigen verwachtingen? Help hen bij deze zelfreflectie.

Hoe zorg je als club voor meer inzicht in zelfvertrouwen in eigen competenties?

 • Zorg dat jongeren fysiek en/of sociaal betrokken zijn door bijvoorbeeld een sportactiviteit te organiseren voor (kwetsbare) mensen uit de buurt. Op deze manier ondervinden ze dat ze invloed hebben op hun sociale omgeving. Dit en het feit dat ze anderen kunnen helpen, vergroot hun zelfredzaamheid en hun zelfbeeld.
 • Jongere spelers kunnen rolmodellen worden als je ze een actieve rol in zowel het trainingsproces als in hun maatschappelijke omgeving geeft. Focus hierbij op het individuele talent van een speler.
 • Maak actieve jeugdige spelers (assistent-)trainer. Dat kan op vrijwillige basis of met een vergoeding.
 • Geef de jongeren een kans om zich met het wel en wee van de club te bemoeien. Hun verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen zal groeien als ze meehelpen activiteiten, zoals bijvoorbeeld clubkampioenschappen, te organiseren.
Logo Keep Youngsters Involved
Logo Keep Youngsters Involved

Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa zien we dat jongeren tussen de 12 en 19 jaar vaak stoppen met sporten. Een groot Europees samenwerkingsproject – Keep Youngsters Involved – leverde 14 werkzame factoren op. Van deze 14 factoren is aangetoond dat zij een belangrijke rol spelen in het voorkomen van sportuitval bij jongeren en dat het werkt in de praktijk. Op www.keepyoungstersinvolved.eu vind je alle informatie over dit bijzondere project.

Lees meer


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Sportaanbieders
Jongeren
professional
tips
beleidsontwikkelingen, in beweging brengen, pedagogisch sportklimaat