Alles over sport logo

10 tips om kinderen uit arme gezinnen te behouden bij sport

Het thema armoede is erg actueel en er is al veel kennis beschikbaar vanuit onderzoek, praktijk en beleid. Praktijkexperts zoals buurtsportcoaches en trainers hebben de 10 beste tips geselecteerd. Je leest ze in dit artikel. Daarnaast ontwikkelden we een set Tipkaarten die professionals in de praktijk kunnen inzetten, plus een praktische Checklist.

Feiten en cijfers over jeugd, armoede en sport

Tipkaartje jeugd armoede sport
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Maar liefst 1 op de 9 kinderen (0 – 17 jaar) in Nederland leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer of sociale activiteiten zoals sport en cultuur. Lid zijn van een sportvereniging is geen vanzelfsprekendheid, terwijl sport en bewegen juist voor deze kinderen van grote meerwaarde is en kansen biedt. Maar wat werkt om deze doelgroep te binden en behouden bij sport? Hiervoor zijn zogenaamde werkzame elementen bepaald. In de whitepaper Jeugd uit gezinnen met een laag inkomen, wat werkt om ze te binnen en behouden bij sport en bewegen lees je meer over de 20 werkzame elementen die gevonden zijn voor deze doelgroep. Andere feiten en cijfers over jeugd, armoede en sport lees je in de Factsheet Jeugd, Armoede, Sport.

Lees hier ook een overzichtsartikel over Jeugd, Armoede en Sport.

Vijf pijlers

Tipkaartje jeugd armoede sport
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De tips die we hebben verzameld gelden vooral voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Je kunt de tips indelen in vijf categorieën:

 1. Tips voor de begeleiding van deze kinderen
 2. Tips voor de fysieke omgeving
 3. Tips voor de sociale omgeving
 4. Maatwerk tips
 5. Empowerment tips
 • Voor de pijler Begeleiders gaat het om de capaciteiten zoals kennis, vaardigheden en attitudes, die een begeleider moet hebben. Deze zijn afhankelijk van het doel, de doelgroep en de problematiek.
 • Bij de pijler Fysieke omgeving is het belangrijk om zowel de fysiek stimulerende factoren als de fysieke weerstanden van de doelgroep te kennen. Denk aan de locatie van sport- en beweegaanbod, het vervoer naar de locatie toe en het wel of niet aanwezig zijn van een beweegvriendelijke omgeving.
 • Een stimulerende Sociale omgeving kenmerkt zich door een motiverende relatie tussen de doelgroep en naasten, zoals begeleiders, leeftijdsgenoten, lotgenoten, partners, ouders enzovoorts.
 • Bij pijler Maatwerk draait het om het continu inspelen op zowel de doelgroep als de omgeving (lokale voorzieningen). Het is essentieel om, naast het leren kennen van de omgeving, ook de doelgroep te leren kennen.
 • Bij de pijler Empowerment gaat erom dat de doelgroep zelf in staat is, zonder blijvende externe ondersteuning, actief vorm te geven aan hun eigen omgeving en gedrag. Denk hierbij aan bewustzijn, intrinsieke motivatie en zelfvertrouwen bij de jeugd.

Tipkaarten en een checklist

Tipkaartje jeugd armoede sport
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In totaal hebben we 45 tips verzameld en vertaald in praktische tipkaarten. Deze tipkaarten zijn bedoeld voor praktijkprofessionals, zoals buurtsportcoaches en trainers bij sportverenigingen. Op de kaartjes staan bijvoorbeeld tips over:

 • aanspreken op negatief gedrag
 • een rolmodel zijn
 • bouwen aan vertrouwen
 • omgaan met ouders
 • enzovoorts

Hieronder vind je de 10 best gewaardeerde tips. Naast deze tips hebben we ook een checklist gemaakt. Vul deze checklist in en krijg direct een beeld bij wat jij al doet met de werkzame elementen en waar er kansen tot ontwikkeling zijn.

Top 10 tips voor jeugd, armoede en sport

 1. Een trainer die dicht bij de leefwereld van jongeren staat, hun situatie kent en daar begrip voor heeft, maar tegelijkertijd ook aanspreekt op negatief gedrag, wordt als rolmodel gewaardeerd door de jongeren.
 2. Zorg dat je aanbod dicht bij de jongeren blijft. Denk aan school, direct na schooltijd of activiteiten in de wijk.
 3. Realiseer je dat ouders vaak schaamte voelen om gebruik te maken van financiële moeilijkheden en/of de procedure om het aan te vragen vaak niet kennen.
 4. Zorg dat kinderen en ouders zich thuis voelen vanaf het begin. Ontvang ze, leg uit wat de bedoeling is, wat van ze verwacht wordt en zorg op de club voor een open en vriendelijke sfeer.
 5. Wees je als trainer of coach ervan bewust dat je een rolmodel bent en ga daar respectvol mee om! Onbewust en/of onbekwaam kun je in die rol gemakkelijk een kind kwetsen. Wees alert!
 6. Creëer een plek waar kinderen altijd binnen kunnen lopen en welkom zijn. Een sportplek kan een tweede huis zijn voor kinderen, vooral als ze minder graag thuis zijn.
 7. Laat kinderen zich trots voelen en succesmomenten beleven die in andere situaties vaak ontbreken. Dit kan door middel van complimenten of een schouderklop, maar ook door wisselbekers, uitstapjes of gadgets van eventuele sponsoren.
 8. Kinderen waarderen het als ze ook bij je terecht kunnen met niet sportgerelateerde onderwerpen en vragen. Bouw een vertrouwensband op en sta ervoor open.
 9. Als een leerling aangeeft graag op een sport te willen, maar zegt dat dat niet mogelijk is, ga dan met goedkeuring van de leerling bij de ouders op huisbezoek om de mogelijkheden te bespreken.
 10. Vraag bij uitschrijving van de sportvereniging aan ouders wat de reden is. Als financiën de reden zijn, wijs ze dan op lokale betalingsregelingen en help ze de weg ernaar te vinden.

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
In de wijk
Jongeren, Kinderen
professional
tips
lage inkomens