Sluiten

Overgewicht jeugd: een uitdaging in jouw gemeente

Artikel

Publicatiedatum 25 november 2016

Overgewicht bij jeugd staat in iedere gemeente op de agenda. Hoe zorg je ervoor dat alle beleidssectoren bijdragen aan een integrale aanpak? Het inzetten van een reeds bewezen aanpak loont de moeite.

Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is een ingewikkelde uitdaging. Veel beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches, sportconsulenten, JOGG-regisseurs en combinatiefunctionarissen zetten er graag hun tanden in. De problematiek én de oplossingen overstijgen de verschillende gemeentelijke beleidssectoren.

Maar hoe zorg je ervoor dat die partijen gezamenlijk bijdragen aan een integrale aanpak? Hoe bereik je de kinderen waar het om gaat? En hoe betrek je hun ouders? Er zijn veel aanpakken, handreikingen en interventies die gemeenten daarbij als voorbeeld kunnen inzetten. Laat je inspireren.

De problematiek van overgewicht bij jeugd

Overgewicht is een bekend probleem: steeds meer mensen hebben een verstoorde energiebalans, worden zwaarder en lopen daardoor meer kans op diabetes en andere chronische ziekten. Bijna de helft (48,7%) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft overgewicht (2017). Bijna 14% van de jonge Nederlanders (4 tot 20 jaar) heeft overgewicht, blijkt uit de Leefstijlmonitor van het RIVM. Bovendien stijgen al deze cijfers.

De problematiek stopt uiteraard niet bij het bereiken van de volwassen leeftijd. Het Nederlands Jeugd Instituut schat in dat tachtig procent van de kinderen met overgewicht als volwassene ook zal kampen met overgewicht.

Overgewicht te lijf in jouw gemeente

Overgewicht te lijf! Veel gemeenten kiezen er dus voor om vooral bij kinderen en jongeren al aan de slag te gaan om overgewicht tegen te gaan. Welke organisaties kan een gemeente daarbij betrekken? Hoe zet je activiteiten en budgetten binnen de keten in? En hoe stem je alles optimaal af op de behoeften van de kinderen, jongeren en ouders? Gemeenten hoeven niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Door je te oriënteren op bestaande aanpakken die zich al in de praktijk bewezen hebben kun je met lokale inbreng en enige creativiteit al snel aan de slag.

Gebruik een aanpak die in de praktijk is bewezen

Interventies zijn doelgerichte, planmatige en in tijd afgebakende activiteiten met als doel gedragsverandering. Bij interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht gaat het vaak vooral om het verbeteren van de leefstijl, specifiek op het gebied van voeding en bewegen. Maar hoe weet je welke aanpak ook echt werkt?

Er bestaat een landelijke beoordelingssystematiek voor leefstijlinterventies. Dit is een systeem waarbij de interventie kritisch wordt beoordeeld door onafhankelijke professionals uit de praktijk. Erkende interventies zijn al op minimaal drie locaties in het land ingezet, staan goed op papier en worden verzorgd door organisaties die op verschillende locaties in het land ondersteuning kunnen bieden.

Of je nu werkt voor een JOGG-gemeente, een aanvraag indient binnen de Sportimpuls-regeling of werkt binnen de Gezonde School-aanpak: doe je voordeel met het inzetten van erkende interventies.

Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht

Ken je de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht? Naast de reguliere Sportimpuls is er een specifieke subsidieregeling gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht. Begin 2017 komt er een nieuwe ronde Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht. Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen dan een nieuwe aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.