Start (V)aardig

Start (V)aardig is een onderzoek waarbij de focus ligt op de beweegvaardigheid van kleuters en hoe deze zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd door de buurtsportcoach. Wie op jonge leeftijd goed leert bewegen en daar plezier in heeft, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl. Het onderzoekt wordt gefinancierd door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en wordt uitgevoerd door een consortium van tien organisaties uit de sport- en beweegsector onder leiding van De Haagse Hogeschool. Het onderzoeksproject loopt gedurende vier jaar (2019-2023).

 

Laatste nieuws

Dinsdag 29 september vond de eerste expertmeeting van het onderzoek Start (V)aardig plaats. Tijdens deze digitale bijeenkomst werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en besproken. De deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit omtrent de beweegvaardigheid van kleuters en hoe dit zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd. Deze interactie resulteert in voldoende input voor de vervolgstappen van het onderzoek.

Doel

Het doel van het onderzoek is om beweegprofessionals, zoals buurtsportcoaches, te helpen de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kleuters te vergroten. Tijdens het onderzoek wordt in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters. Daarbij wordt een profiel opgesteld van minder beweegvaardige kinderen. De nieuwe kennis wordt vertaald naar een toolbox met praktische handvatten voor beweegprofessionals. Ook komt er een vertaling naar het onderwijs van gerelateerde MBO- en HBO-opleidingen.

 

Stand van zaken tijdens ‘Dag van het Sportonderzoek’

Dit overzicht van de stand van zaken is gemaakt in het kader van de ‘Dag van het Sportonderzoek’ op 12 november 2020. Pim Koolwijk, docent en onderzoeker HALO in het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO), legt uit wat tot nu toe is gerealiseerd in het onderzoek. Hij bespreekt het fragment over motorische competenties en motivaties van kinderen van 4-6 jaar. De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de afzonderlijke dimensies van Physical Literacy (competentie, motivatie, kennis en vertrouwen) om vervolgens de fysieke activiteit en de motorische competentie van jonge kinderen op een positieve manier te beïnvloeden.

 

Consortium

 Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de volgende partners: De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten, Almere Kenniscentrum Talent en SALTO-scholen. Er wordt samengewerkt met nog eens 11 organisaties op het het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs.

Achtergrondinformatie

Met het Nationale Sportakkoord hebben buurtsportcoaches en sportprofessionals een grotere verantwoordelijkheid gekregen om de beweegvaardigheid van kinderen te verbeteren. Dit is hard nodig, gezien de toename van bewegingsarmoede en slechtere motoriek onder grote groepen kinderen. Buurtsportcoaches werken op dit moment als uitvoerder van sport- en beweegaanbod, maar ook  als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en bij de kinderopvang. Buurtsportcoaches hebben aangegeven meer expertise te willen hebben op het gebied van 4-6 jarige kinderen. Vraagstukken die naar aanleiding daarvan ontstaan bij buurtsportcoaches vormen het uitgangspunt voor het doel van het onderzoek Start(V)aardig; een toolkit met bouwstenen en tools voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters’.

Contact

Heb je een vraag of wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met projectleider Sanne de Vries

 

Wellicht ook interessant

 

De Beweegrichtlijnen

Database erkende interventies

Motoriek peiling 2019

Zet als buurtsportcoach in op bewegen voor 0-4