Alles over sport logo

DOEL

Het doel van het onderzoek was om beweegprofessionals, zoals buurtsportcoaches, te helpen de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kleuters te vergroten. Tijdens het onderzoek werd in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters. Daarbij werd een profiel opgesteld van minder beweegvaardige kinderen. De nieuwe kennis is vertaald naar een toolbox met praktische handvatten voor beweegprofessionals, buurtsportcoaches en vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs. 

Inzichten uit het onderzoek

Kinderen in startpositie

Laatste Nieuws


Een vaardige start voor kleuters: praktische tips en tools op één plek

In bijna elke gemeente spelen buurtsportcoaches een belangrijke rol bij het stimuleren van bewegen. Als het gaat om bewegen bij jonge kinderen valt er nog een wereld te winnen, dat geldt met name voor kleuters.

Landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties 2023 in Bunnik

Wij nodigen iedereen van harte uit voor de landelijke Kennisdag Brede Regeling Combinatiefuncties, ditmaal op locatie in Bunnik! Er zijn nieuwe bestuurlijke afspraken BRC opgesteld met ruimte voor 6 profielen, er is een herijkt Sportakkoord (landelijk én lokaal), gemeenten hebben hard gewerkt aan integrale plannen van aanpak, en ondertussen werken alle buurtsportcoaches hard door.

Eerste wetenschappelijke publicatie over beweegvaardigheid kleuters: verschil in plezier

Welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters, onderzoekt het consortium van het meerjarig onderzoek Start (V)aardig. Daarbij stellen de onderzoekers onder meer een profiel op van kinderen die niet zo beweegvaardig zijn. Onlangs verscheen het eerste internationale wetenschappelijke artikel vanuit Start (V)aardig.

PROJECT INFORMATIE


Achtergrondinformatie

Met het Nationale Sportakkoord hebben buurtsportcoaches en sportprofessionals een grotere verantwoordelijkheid gekregen om de beweegvaardigheid van kinderen te verbeteren. Dit is hard nodig, gezien de toename van bewegingsarmoede en slechtere motoriek onder grote groepen kinderen. Buurtsportcoaches werken op dit moment als uitvoerder van sport- en beweegaanbod, maar ook  als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en bij de kinderopvang. Buurtsportcoaches hebben aangegeven meer expertise te willen hebben op het gebied van 4-6 jarige kinderen. Vraagstukken die naar aanleiding daarvan ontstaan bij buurtsportcoaches vormden het uitgangspunt voor het doel van het onderzoek Start(V)aardig; een toolkit met bouwstenen en tools voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters’.

Consortium

Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit de volgende partners: De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten, Almere Kenniscentrum Talent en SALTO-scholen. Er wordt samengewerkt met nog eens 11 organisaties op het het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs.

portretfoto Sanne de Vries

Contact

Heb je een vraag of wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met projectleider Sanne de Vries