Alles over sport logo

Dagbesteding en activiteiten in de ouderenzorg

Er bestaan legio beweegprogramma’s, -interventies, -activiteiten en -cursussen voor ouderen. Maar welke kies jij om ouderen in beweging te krijgen? Met een reeks van zes artikelen maken we het aanbod voor ouderen overzichtelijk. In dit zesde artikel zoomen we in op activiteiten en dagbesteding voor ouderenzorg in zorginstellingen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Zo’n 90% van bewoners van verpleegtehuis en 75% van bewoners van verzorgingshuizen is inactief. De definitie van inactief is dat je geen enkele dag in het jaar 30 minuten matig intensief lichamelijke actief bent (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2012). Een actieve levensstijl is één van de belangrijkste factoren voor het behoud van zelfredzaamheid op hogere leeftijd en voor het onafhankelijk uitvoeren van dagelijkse taken, zoals traplopen en boodschappen doen (TNO, 2007).

Menig wetenschappelijke studie toont aan dat het volgen van beweegprogramma’s een positief effect heeft op spierkracht, flexibiliteit, uithoudingsvermogen, balans, risico op vallen en botbreuken en het algemeen welbevinden van ouderen (American College of Sports Medicine, 1998).

Logo Erkende interventies

Er zijn specifieke activiteiten en beweegprogramma’s ontwikkeld gericht ouderen in zorginstellingen. In dit artikel een overzicht van beweegprogramma’s en -activiteiten algemeen en gericht op valpreventie, virtueel bewegen, buiten actief zijn. Enkele beweegprogramma’s zijn erkende interventies, deze herken je aan het groen met witte ster logo.

Een voorbeeld hoe de samenwerking tussen zorg, sport en welzijn lokaal kan worden opgepakt, zie je in de video. Het gaat over een actieve dagbesteding voor mensen met dementie in de kantine van de voetbalvereniging Onze Gezellen. Dit initiatief is genomen door de buurtsportcoach van Sportsupport Haarlem.

Dagbesteding en activiteiten ouderenzorg

Meer Bewegen voor Ouderen (MvBO)

Logo Erkende interventies

MBvO, een interventie die betekenis- en zinvol is voor de senioren, organisatoren en lesgevers. MBvO staat voor bewegingsactiviteiten voor senioren met ouderdomsmotoriek onder leiding van docenten met een speciale opleiding hiervoor. Naast bewegingsspecifieke intenties wordt bij alle MBvO-activiteiten de bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid nagestreefd. Beweegplezier en sociaal contact zijn daarbij erg belangrijk. De inhoud van de lessen wordt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. De doelgroep van het MBvO bestaat uit senioren met ouderdomsmotoriek, al dan niet zelfstandig wonend. De activiteiten worden door het gekwalificeerde kader aangepast aan het niveau van de groep. MBvO bij u in de buurt? informeer bij de gemeenten of bij de sportvereniging. Kijk voor meer informatie op de site van VML.

Bewegen aan Tafel

Logo Erkende interventies

De training Bewegen aan Tafel is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers ( intermediaire doelgroep), werkzaam in onder andere woon-zorginstellingen, huiskamerprojecten en kleinschalig wonen. M.a.w. voor hen die werkzaam zijn met kwetsbare senioren( uiteindelijke doelgroep). Zij leren op een goede manier invulling geven aan een actieve(re) dagbesteding.

De training Bewegen aan Tafel is een 4 uur durende praktijkgerichte en interactieve training, die wordt aangevuld met theoretische (achtergrond) informatie. De training wordt bij voorkeur in-company gegeven. De deelnemers gaan actief bezig o.a. met oefenstof uit de BeweegID box en de materialen die hierin genoemd worden en maken kennis met verhalend bewegen. Deelnemers krijgen didactische tips en handvatten voor het opstarten van Bewegen aan Tafel. Ook wordt door de deelnemer een mini-les gegeven aan de andere deelnemers, zodat daar ervaring mee opgedaan wordt.

Ouderenzorg in Beweging

Logo Erkende interventies

Ouderenzorg in Beweging helpt ouderen in verzorging- of verpleegtehuizen in structureel beweging te krijgen en te houden. Het is een laagdrempelige interventie op maat. Een deelnemend verzorging- of verpleegtehuis wordt begeleid om zijn beleid te laten aansluiten op de IGZ bouwstenen. Ouderenzorg in beweging is opgenomen als erkende interventie en beoordeeld als goed beschreven. Lees meer over Ouderenzorg in Beweging.

Zicht op evenwicht

Logo Erkende interventies

De groepscursus Zicht op evenwicht helpt ouderen van 70 jaar en ouder om valangst en het daardoor veroorzaakte vermijdingsgedrag te verminderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het voorkomen van nieuwe valincidenten, het vergroten van activiteit en het verminderen van angstgevoelens en depressieve symptomen. Programma van 9 groepsbijeenkomsten. Op 1 november 2012 ontving het Trimbos instituut de ZonMw Parel voor de succesvolle implementatie van de cursus Zicht op Evenwicht. Deze aanpak is een erkende interventie en beoordeeld als sterke aanwijzing voor effectiviteit.

Meer informatie vind je op de website van Zicht op evenwicht.

Beweegtuin voor ouderen

De Beweegtuin van Nijha is een leefstijlinterventie om ouderen in zorgcentra in beweging te krijgen. En dat in de gezonde buitenlucht! Door middel van de FIT+ beweegtoestellen werken ouderen zelfstandig of onder begeleiding van fysiotherapeuten of activiteitenbegeleiders op een structurele, uitnodigende wijze aan een gezonde levensstijl. De Beweegtuin voor Ouderen bestaat uit afwisselende beweegtoestellen en beweegaanleidingen die zijn aangepast en afgestemd op de (beweeg)mogelijkheden van de doelgroep.

Actief en fit Ouderen in Beweging op een Olga Commandeur Plein

Bewegen voor ouderen is belangrijk, zo blijven ze fit en zelfstandig. 85 jaar en te oud om te bewegen? Nooit. Yalp en Olga Commandeur zorgen samen dat ouderen op een leuke manier in beweging komen. Dit doen zij op een speciale manier: met een toestel in de buitenruimte speciaal voor ouderen. In heel Nederland biedt Olga Commandeur, vitaliteitscoach en bekend als ex topsportster en van het tv programma Nederland in Beweging, een beweegprogramma aan op de Yalp toestellen en traint de lokale trainers om senioren te stimuleren om meer te bewegen. Want beweging is belangrijk… juist voor ouderen, maar moet vooral LEUK zijn!

Beweegpret 55+

Logo Erkende interventies

Beweegpret 55+ aan Zet is ontwikkeld als reactie op vragen uit de zorg, welzijn ouderen en seniorensport over hoe om te gaan met recreatief bewegen voorsenioren. De vragen kwamen voort uit het ontbreken van kennis om met senioren op een leuke, sportieve en recreatieve manier te bewegen, en ze meer uit te nodigen tot beweegplezier en bewegen. De werkwijze kan worden toegepast binnen organisaties waar senioren leven en recreëren, zoals verenigingen, buurthuizen, zorgcentra en seniorengroepen. Professionals werkend met senioren worden toegerust om met de senioren op hun niveau recreatief te bewegen. Lees meer over Beweegpret 55+.

Bewegen op de stoel, zes kant-en-klaar lessen

Virtual Gym voor kwetsbare ouderen. Zorginstelling Cordaan uit Amsterdam heeft zes speciale beweegfilmpjes zitgymnastiek ontwikkeld. Oefeningen voor thuis of voor in de groep. Uniek aan deze filmpjes is dat je vanuit de mogelijkheden van de oudere kunt kiezen tussen een lichte of zware oefeningen voor ouderen in een stoel, in combinatie met eenvoudige of complexe oefeningen. In het artikel Stoelgymnastiek voor ouderen lees je meer over hoe in te zetten en vind je de filmpjes.

BeweegID

De BeweegID box is geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van huiskamerprojecten, kleinschalig wonen en dagopvang. Het doel van de box is om een eenvoudige methode te bieden, waarmee bewegen met kwetsbare ouderen ook mogelijk is zonder veel ervaring of voorbereiding. De BeweegID box basis bevat 70 geplastificeerde kaarten op briefkaartformaat. De kaarten zijn gerangschikt per onderwerp: bal, ballon, beenoefeningen, bol wol, foambuis, hand- en vingeroefeningen, pittenzak, tikvormen en touwtjes. Meer informatie vind je op de website van BeweegID.

Sta op

Zelfredzaamheid vinden (kwetsbare) senioren bepalend voor de kwaliteit van leven. Praktische tips en adviezen om alledaagse handelingen (ADL) zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, helpen deze zelfredzaamheid en de veiligheid te vergroten. De STA-OP methode besteedt aandacht aan onderwerpen als eenvoudiger opstaan uit de stoel, veilig uit bed komen, traplopen, omgaan met alarmering en in- en uit de auto stappen komen aan de orde. Daarnaast biedt de methode achtergrond informatie over hoe je iemand kunt motiveren, uitleg over het belang van sterke beenspieren en waarom het zo belangrijk is om te blijven bewegen. Ook vind je oefeningen ter ondersteuning van de ADL. STA-OP is ook geschikt voor vrijwilligers of mantelzorgers.

SilverFit

De SilverFit is een systeem voor ‘virtuele training’. Het systeem is gemaakt voor mensen die moeten trainen in het kader van revalidatie. Daarbij is vooral gedacht aan ouderen. Uit oogpunt van gezondheid moeten oudere revalidanten veel en regelmatig trainen. Dat is echter saai en niet motiverend. In de praktijk oefenen veel mensen alleen met voortdurende begeleiding van hun fysiotherapeut. SilverFit heeft de belangrijkste oefeningen voor de grote motoriek vertaald in computerspellen. Ook mogelijk voor mensen met dementie. De producten van Silverfit zijn:

Spel- en beweegvormen in de huiskamer

Ook in de gemeenschappelijke huiskamer kun je ouderen spel- en beweegactiviteiten bieden. Dat kan aan tafel, maar ook vanuit andere posities. Bewegen in de huiskamer is laagdrempelig omdat de bewoner niet persé mee hoeft naar een andere ruimte, als hij net lekker zit. Vooral in kleinschalige woonvormen waar vaak geen aparte ruimte is, kun je de huiskamer goed benutten als ‘speelveld’. Hoe doe je dat? Welke materialen kun je daarvoor goed gebruiken? Waar moet je vooral op letten? Cerein biedt een cursusdag om hierover alles te leren en het zelf uit te proberen. Meer informatie vind je op de website van Cerein.

Zintuigen-activiteringstraining (Snoezelen)

Snoezelen is een benaderingswijze om door actieve zintuigprikkeling een ingang te vinden in de belevingswereld van cliënten, met als doel het welbevinden te ontwikkelen of in stand te houden. Snoezelen is primair gericht op het leggen van contact met ernstig demente oude mensen, het creëren van een veilig leefklimaat, en het teweegbrengen van gevoelens van eigenwaarde, ontspanning en rust. Positief neveneffect is dat snoezelen deze vaak verkrampte mensen kan ontspannen, waarbij ook bewegen iets gemakkelijker gaat (denk aan het aan- en uitkleden, washandje vasthouden, gezicht wassen). De meest gebruikte benaderingswijzen zijn:

  • realiteitsoriëntatietraining (R.O.T./R.O.B.)
  • validation
  • warme zorg
  • snoezelen en
  • geïntegreerde belevingsgerichte zorg. Hierbij zijn belevingsgerichte benaderingswijzen geïntegreerd.

Lees meer op WorldWideSnoezelen.

Rolstoel- en rollatordans

Rollatordansen is een leuke activiteit voor ouderen. Een opleiding volgen voor instructeur rollatordans is mogelijk via Nederlandse Stichting voor Rollator Dans. Informeer bij je gemeente of kijk in de gemeentegids voor het dansaanbod.

Bewegings Activerings Programma (BAP)

Bewegings-Activerings-Programma (BAP) wil door middel van bewegen en spel de cognitieve functies en sociale contacten stimuleren. Voorop staat het beleven van plezier en van daaruit de onbewuste oefening. Het BAP bestaat uit een groot aantal gestructureerde oefeningen. Doelgroep: alle ouderen waarbij enige mate van contact mogelijk is. Meer informatie vind je op de website BTSG – Innovatie in ouderenzorg.

Fitter, actiever en gezonder

Het beweeg- en educatieprogramma ‘Met plezier bewegen om fit te worden en te blijven’ is speciaal voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking in instellingen ontwikkeld. Het resultaat: cliënten die fitter, actiever en gezonder zijn. Want ouderen die voldoende bewegen, blijven lichamelijk en geestelijk gezonder en kunnen daardoor langer zelfstandig blijven functioneren. Het programma is bedoeld om uit te voeren in dag- of ontmoetingscentra voor volwassenen en ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Het programma, waarin plezier en veiligheid van de deelnemer centraal staan, bestaat uit 2 onderdelen: Bewegen en Educatief. Bewegingsagogen werken hierin samen met activiteitenbegeleiders. Beide programma’s zijn te downloaden via het kennisplein gehandicaptensector.

Spelenderwijs in beweging, actief aan tafel (boek)

Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Naarmate men ouder wordt neemt de vaardigheid af. Daarom blijft het belangrijk dat ouderen met plezier blijven bewegen. Licht, zacht en kleurrijk materiaal zorgen voor actieve deelname tot op hoge leeftijd. De oefeningen in speelse vormen zijn eenvoudig toepasbaar met materialen als ballen, pittenzakken, stokken, touwtjes en werpringen. Spelenderwijs in beweging, actief aan tafel is een boek, geschreven door Trees Werring Lammers. Het boek is te bestellen via Microwebedu. Ook zijn workshops op dit thema te volgen. Meer informatie vind je op Stichting Beweeg Producties.

Bewegingsdoos

De bewegingsdoos met bewegingsactiviteiten is een middel om ouderen te stimuleren tot beweging. Bewegen is een middel om de autonomie van ouderen te behouden. Helaas wordt bij het ouder worden het bewegen moeilijk gemaakt door spierverslapping, slijtage, dementie, hartkwalen en andere belemmeringen. De bewegingsdoos bevat bewegingsactiviteiten die zijn aangepast op de belemmeringen en beperkingen van ouderen. De bewegingsdoos kan een aanvulling zijn op het aanbod bewegingsactiviteiten binnen een dagcentrum, een dagopvang. Meer informatie vind je op de website van ProSenior.

Fietslabyrint

Fietslabyrint is speciaal ontwikkeld voor ouderen, mindervaliden en mensen die aan het revalideren zijn. Op een veilige manier, zonder snel te hoeven te anticiperen op het verkeer, kunnen cliënten interactief door de mooiste steden en landschappen van Nederland fietsen.

DiFiets

Door middel van beeldmateriaal uit een bekende omgeving kunnen gebruikers zich helemaal terugwanen in de tijd dat zij zelf konden fietsen in de stad of natuur. Stichting BOZ heeft deze DiFiets ontwikkeld. Het bewegen van spieren in combinatie met het bekijken van beelden vormen een stimulerende interactie. Stichting BOZ produceert filmmateriaal uit je omgeving.

Tovertafel

De zorginnovatie die geluksmomenten creëert voor mensen met een cognitieve uitdaging en iedereen om hen heen. De Active Cues Tovertafel is een interactief en speels spelconcept voor ouderen in de midden tot late fasen van dementie. Lichtanimaties die worden geprojecteerd op de eettafel reageren op de beweging van handen en armen van deelnemers, en stimuleren daardoor zowel fysieke activiteit als sociale interactie. De Tovertafel is ontwikkeld tijdens het vierjarige promotieonderzoek van Hester Anderiesen, voor een groot deel in samenwerking met de doelgroep zelf. De Tovertafel sluit daarom perfect aan op hun behoeften en wensen.

De tovertafel UP is ook ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie vind je op de website van Active Cues.

De vitale moestuin

De vitale moestuin is een complete, laagdrempelige moestuin inclusief ondersteuning. Geschikt om te realiseren bij zorginstellingen als onderdeel van de dagactiviteiten voor ouderen. Met moestuinworkshops en aanverwante kookclub worden het eten en de gezondheid van de bewoners verbeterd, mede door socialisatie en activatie. Bekijk een film-presentatie over de vitale moestuin. De Vitale Moestuin vind je ook op Facebook.

Duofiets

Een mooie manier om gezamenlijk te fietsen voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen is de Duofiets. Eén persoon voert de regie (het stuur), de ander kan zich concentreren op het fietsen zelf. Dit hulpmiddel kan worden vergoed door je gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De meeste gemeenten hebben een aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld een Wmo-loket. Er zijn veel variaties in duofietsen. Informeer bij je plaatselijke fietswinkel of zoek op internet. Een suggestie voor meer informatie is de website www.eengoedhulpmiddel.nl.

Zittafelvoetbal

Zittafelvoetbal is een leuke mix van spel, sport, spanning, therapie en vooral plezier voor iedereen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Het is een tamelijk intensieve bewegingsactiviteit voor ouderen in zorginstellingen die dit aankunnen.

Senior Live / Fitness online (Almere)

Senior-Live biedt ouderen digitale diensten aan die het leven aangenamer, makkelijker of leuker kunnen maken. Senior Live is online in Almere. Het is een veilige plek voor ouderen om door gebruik van de computer mee te doen aan tal van activiteiten, zoals Koffietijd Online en Fitness Online. Maar deelnemers vinden ook informatie over activiteiten in Almere. En bijvoorbeeld informatie over gezonde voeding. Er is ook bingo online, speeddaten en fitness online. Bekijk het filmpje waar mevrouw Van Pareren vertelt hoe zij Fitness-online ervaart. Meer informatie vind je op de website van Senior Live.

Medewerkers en bewoners in beweging (Friese Wouden)

De Friese Wouden stimuleert al haar medewerkers, ‘van kok tot directeur’, om onder werktijd een half uur te gaan wandelen met één van de bewoners, mits de werkzaamheden dat toelaten. Al een jaar lang zijn veel medewerkers actief als ‘loopbegeleider’. De reacties zijn enthousiast: “het voelt als even spijbelen” en “blosjes op de wangen en heldere ogen na een wandeling; dan weet je weer waar je dit werk voor doet”.

De Friese Wouden zette er een projectleider op die zich uitsluitend hier mee bezig kon houden, 24 uur per week. Achteraf noemen veel medewerkers het aanstellen van een projectleider als een belangrijke factor in het slagen van het project. De projectleider zorgt er ook voor dat er loopschema’s zijn en dat er nieuwe loopbegeleiders worden geworven, binnen en buiten de organisatie. Meer informatie vind je op de website van Innovatiekring Dementie.

Interactieve vloer (Sevagram)

Met behulp van een beamer wordt op de vloer een afbeelding gemaakt die uitnodigt eroverheen te lopen. Op dat moment beweegt er op de vloer iets. Dit geeft een verrassingseffect wat ertoe aanzet dat je in beweging blijft. Deze vloer lag in de hal en was een paar keer per dag aan. Dit is een experiment dat gedaan wordt met een hogeschool uit Zuid Limburg. Het verrassingseffect is groot, vooral omdat je dit op een vloer niet verwacht. De eerste resultaten zijn veelbelovend, bewoners vinden het leuk en worden actiever. Lees hier meer in een artikel via de website Zuyd.nl.


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Zorginstelling
Ouderen
professional
praktijkvoorbeeld
in beweging brengen