Alles over sport logo

Lokaal beleid rondom bewegen en dementie

Beweging hoort onderdeel uit te maken van de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. Hoe kunnen gemeenten dit stimuleren met lokaal beleid?

Mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Daardoor zal er ook vaker aanspraak gemaakt worden op dagbesteding. Het in beweging houden en krijgen van mensen met dementie zou deel uit moeten maken van de integrale zorg rond thuiswonende mensen met dementie. Dit verdient dan ook aandacht in het lokaal beleid. Dat wordt immers steeds belangrijker bij de begeleiding van mensen met dementie.

Handreiking Gezonde Gemeente

Voor zover bekend zijn er geen richtlijnen hoe dit beleid vorm kan krijgen en uitgevoerd kan worden. Gemeenten kunnen gebruikmaken van de Handreiking Gezonde Gemeente, maar die gaat niet specifiek over begeleiding van dementerenden.

Een voorbeeld hoe de samenwerking tussen zorg, sport en welzijn lokaal kan worden opgepakt, zie je in de video. Het gaat over een actieve dagbesteding voor mensen met dementie in de kantine van de voetbalvereniging Onze Gezellen. Dit initiatief is genomen door de buurtsportcoach van Sportsupport Haarlem.

Video: Vernieuwende dagactiviteiten (van: Beter Oud)

Betere dementiezorg

Alzheimer Nederland heeft op een rij gezet wat gemeenten kunnen doen om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om de dementiezorg in de gemeente te verbeteren, kunnen gemeenten een stappenplan downloaden. Ook zijn op de website veel goede voorbeelden verzameld.

Vilans helpt gemeenten met het vormgeven en managen van lokale zorg. Op de site is ook een overzicht van de dementienetwerken te vinden.

Video: de Alzheimer Experience

Hoe ziet de wereld eruit de wereld door de ogen van iemand met Alzheimer? Bekijk de video Alzheimer Experience.

Meer lezen?

  • Vind publicaties over dementie in de Kennisbank Sport en Bewegen.
  • Hoe zorg je er als gemeente voor dat 65-plussers meer gaan sporten en bewegen? Lees de whitepaper 65+ in beweging.

Thema

Onderwerpen

Artikelen uitgelicht


Beleid
Ouderen
professional
feiten en cijfers
dementie