Sluiten

Investeer in groen voor ouderen!

Artikel

Publicatiedatum 28 maart 2019

Een groene leefomgeving is belangrijk voor de volksgezondheid. Parken, plantsoenen, grasveldjes, bomen, borders: ze nodigen uit tot bewegen en dragen daardoor onder meer bij aan gezondheid, sociale interactie en buurtparticipatie. In dit artikel zetten we een aantal interessante onderzoeksverslagen en andere links op een rij waarin ouderen, een groene leefomgeving en beweeggedrag aan de orde komen. Hoe kunnen we ouderen door middel van meer groene ruimte stimuleren tot meer bewegen? Welke effecten heeft bewegen in het groen bij ouderen?

Effecten van groen op sport en recreatie

  • Meer groene ruimte stimuleert tot meer beweging. Dat geldt van jong tot oud: in ‘groene’ buurten wordt 10 procent meer buiten gespeeld. En door te werken en wandelen in beweegtuinen in woonzorginstellingen bloeien licht dementerenden weer op. Lees er meer over in het rapport ‘Groen loont’.
  • Onderzoekers van Alterra (Wageningen UR) en Universiteit Maastricht tonen met onderzoek aan dat mensen in een groene omgeving er vaker voor kiezen om te gaan wandelen, en dat een groene omgeving kan helpen om beter beweeggedrag langer vol te houden. Meer over het onderzoek.
  • De toegankelijkheid van groene ruimten beïnvloedt niet alleen de kans op fysieke activiteit, maar ook de frequentie ervan. Hierbij is het percentage groene ruimte van belang; groene ruimte binnen een straal van 1 tot 3 kilometer had een significante relatie met de waargenomen algemene gezondheid. Dit bleek uit dit onderzoek onder 250.782 respondenten in Nederland.

Effecten van groen op ‘actief transport’

Een groene omgeving nodigt uit tot meer bewegen bij ouderen. Buurtbewoners in groene wijken laten vaker de auto staan en kiezen voor ‘actief transport’; fietsend of lopend naar de plek van bestemming gaan. Uit het onderzoek naar de Gezonde Wijk blijkt onder meer dat een centraal gelegen park dat duidelijk is afgebakend uitnodigt tot actief transport daar naartoe.

Effecten van groen op het (beweeg)gedrag van ouderen

Welke gedragseffecten kunnen we koppelen aan groenvoorzieningen in de leefomgeving van ouderen? Een aantal interessante studies op een rij:

Kansen benutten voor groen en bewegen binnen lokaal beleid

Natuur en een groene leefomgeving hebben een stressreducerende werking.
Natuur en een groene leefomgeving hebben een stressreducerende werking.

De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om meer ‘groene recreatie’ te verwerken in visies en plannen voor de stedelijke leefomgeving. In het rapport ‘Gezond groen in en om de stad, 2017’ van de Gezondheidsraad vind je achtergronden, samenvattingen en aanknopingspunten voor lokaal beleid.

Lokaal investeren in een beweegvriendelijke omgeving is noodzakelijk om ouderen zelfredzaam en gezond te houden. Maar hoe doe je dat concreet? En hoe doen andere gemeenten dat? In een reeks van acht artikelen gaan wij in op de beweegvriendelijke leefomgeving. In het algemeen, maar ook met aandacht voor groen. Uiteraard geven we veel voorbeelden en praktische stappenplannen. Start met het artikel ‘Zo laat je ouderen in jouw gemeente bewegen’.

Interventies

Plannen om lokaal met groen aan de slag te gaan om ouderen in beweging te krijgen? Neem dan eens een kijkje in de online database met erkende interventies. Deze aanpakken hebben al resultaten geboekt op verschillende plekken in Nederland. En ze sluiten wellicht ook mooi aan op jouw lokale vraagstuk.

Praktijkvoorbeelden

Beweegtuin Burgum

Drempels in woonerven, lastige voorrangsregels en verkeerslichten die te snel op rood springen… voor veel ouderen is meedoen in het verkeer soms knap lastig. In Burgum is daarom een beweegtuin ingericht. Een prikkelarme omgeving waar ouderen kunnen oefenen met verschillende verkeerssituaties en hulpmiddelen. De tuin functioneert ook als ontmoetingsplaats waar jongeren en senioren elkaar treffen en van elkaar leren.

Zilverroutes Oostende

In het Belgische Oostende zijn wandeltrajecten voor ouderen uitgezet in de binnenstad. Deze zogenaamde zilverroutes van zo’n 1,5 tot 3,5 kilometer zijn zó uitgestippeld dat je wandelt van zitbank naar zitbank. De afstand tussen de rustpunten is telkens maximaal 250 meter.

Foto’s: Flystock / Shutterstock.com

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.