Alles over sport logo

Tools voor een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen

Hoe begin je als gemeente met het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen? Welke professionals kun je hierbij betrekken? In dit artikel beantwoorden we deze vragen aan de hand van een aantal hulpmiddelen, zoals de Beweegvriendelijke Omgeving Scan en het Stappenplan Beweegvriendelijke Omgeving.

Wie in een gemeente aan de slag wil met het creëren van een beweegvriendelijke omgeving (BVO) voor ouderen, kan mensen om zich heen verzamelen vanuit:

  • de sectoren sport en bewegen, sportverenigingen, sportbedrijf of sportservicebureau
  • de sectoren ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en wijkaanpak
  • de sectoren gezondheid, welzijn, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en ouderen
  • de sectoren groen, natuur en milieu
  • de sector verkeer
  • woningcorporaties en projectontwikkelaars
  • het bedrijfsleven, waaronder lokale ondernemers

Ook is het belangrijk om wijkbewoners en vrijwilligers bij je plannen te betrekken en te laten meedenken en meewerken.

Aan de slag met het BVO-model

Het BVO-model is een hulpmiddel om voor ouderen een beweegvriendelijke omgeving te creëren. Dit model is een vereenvoudigde weergave van de samenhang tussen investeringen in:

  1. de fysieke omgeving van ouderen (hardware)
  2. de sociale leefomgeving van ouderen (software)
  3. de organisatie om ouderen in een fysieke en sociale omgeving te laten wonen (orgware)

Het is geen wiskundig model, maar een handvat voor eerste gesprekken over een beweegvriendelijke omgeving. De samenhang vinden tussen hardware, software en orgware is niet alleen relevant voor ouderen, maar draagt ook positief bij aan bijvoorbeeld de gezondheid van andere burgers en de leefbaarheid in de wijk.

Aan de slag met de BVO Scan

Met de BVO Scan krijg je op een snelle en eenvoudige manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. De scan geeft antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen. Ook geven de antwoorden aan op welke vlakken verbetering mogelijk is.

De BVO Scan bevat verschillende vragenlijsten: de Wijkscan en de Schoolpleinscan. De scan is vooral bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag. Bij het uitvoeren van de scan kunnen ook professionals worden betrokken die nog niet betrokken zijn bij gezond sport- en beweeggedrag, maar daarin wel een rol kunnen spelen. Ook is het aan te bevelen om wijkbewoners en partners in de wijk erbij te betrekken.

Inspiratiegids

Lees meer over het ontwerpen van een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen in de online inspiratiegids inclusieve beweegvriendelijke omgeving. Daar vind je ook hoe je ouderen stimuleert om (meer) te bewegen in de openbare ruimte.

Aan slag met het Stappenplan beweegvriendelijke omgeving

Het Stappenplan beweegvriendelijke omgeving is een e-learning voor professionals die aan de slag willen met beleid voor een beweegvriendelijke omgeving. De e-learning begeleidt je door het gehele proces en ondersteunt je met het beweegvriendelijker maken van jouw gemeente. Maak gebruik van uitlegvideo’s, beschrijvingen, concrete tips en handreikingen.

Aan de slag met Kenniscentrum Sport & Bewegen

Zelf aan de slag met het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving voor ouderen? Neem dan contact op met Mitchell Tollenaar (specialist ouderen) en Dianne Scholte (specialist beweegvriendelijke omgeving) van Kenniscentrum Sport & Bewegen.


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Openbare ruimte
Ouderen
Wandelen
public, professional
tips
beleidsontwikkelingen, beweegvriendelijke omgeving, in beweging brengen