Alles over sport logo

Sporten voor jeugd in lage inkomensbuurten (goede voorbeelden)

Voor het in beweging brengen en houden van jeugd in lage inkomensbuurten bestaan veel goede voorbeelden. Hieronder beschrijven wij er twee.

1. Haarlem: Meisjes ‘Sport in de Wijk’

Tienermeisje met bokshandschoenen aan
(Foto: Dorien van Dijk)

Sinds 2012 bestaat ‘Sport in de Wijk’ in Haarlem Centrum en Zuid-West, speciaal bedoeld voor meisjes in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Dit aanbod is ontstaan vanuit een vraag van ouders, meisjes zelf en het welzijnswerk. In de dichtbebouwde aandachtswijk zijn weinig veilige, goede beweegmogelijkheden en speelplekken voor de doelgroep. Wekelijks nemen tussen de 8 – 20 meisjes aan deel. Zij oefenen in zelfverdediging, atletiek, dansen op muziek, turnen, tik- en balspelen.

Een belangrijke succesfactor is het structurele karakter: een vaste locatie, dag, tijdstip en een vaste leerkracht en aanspreekpunt. Zowel de kinderen als hun ouders en de scholen weten waar ze aan toe zijn. Dit geeft hen een veilig en vertrouwd gevoel, wat belangrijk is in deze wijk en bij deze doelgroep.

Plezier staat centraal, maar sport wordt ook als middel ingezet om samenwerking te stimuleren, en om de meiden te confronteren met en bewust te maken van hun gedrag. Ze leren omgaan met winst en verlies, lichamelijk contact met leeftijdgenootjes en leren rekening houden met elkaar (ook bij verschillende leeftijden). De winst is dus veel breder dan alleen meer beweging!

2. Inactieve leerlingen in Weert in beweging

Het project Jeugd in Beweging Weert heeft twee hoofddoelen. Ten eerste om minimaal 10% van de leerlingen in het voorgezet onderwijs ervaring op te laten doen met meerdere sport- en beweegactiviteiten. Ten tweede om inactieve en te weinig actieve leerlingen te motiveren deel te nemen aan sportactiviteiten. De inactieve en te weinig actieve jeugd wordt gestimuleerd en begeleid naar het sportaanbod.

4 Succesfactoren beweegstimulering lage inkomensbuurten

Logo Weert In Beweging
(Foto: Kenniscentrum Sport)

1. Aansluiting bij beleid

De aansluiting bij het brede Platform Weert in Beweging, waaronder diverse werkgroepen en projecten vallen. Het Platform zoekt ook goede aansluiting bij gemeentelijk beleid en voert (multimediale) campagne in de gemeente over actieve. gezonde leefstijl. Hierdoor ontstaat een brede, integrale aanpak.

2. Aansluiten bij aanbod

Het uitgangspunt is aansluiten op en gebruik maken van bestaand aanbod. Er wordt alleen nieuw aanbod ontwikkeld als er aantoonbaar witte vlekken zijn; als we niet kunnen voldoen aan een duidelijke vraag.

3. Onderzoek naar behoeften

Om bovenstaand punt te realiseren, moet uiteraard wel bekend zijn wat de behoefte van de doelgroep is. Er is gedegen onderzoek gedaan naar de wensen, mogelijkheden en behoeften van de doelgroep. Niet alleen door vragenlijsten, maar vooral ook in diepgaandere gesprekken met de jongeren.

4. Luisteren naar wensen

Door aan te sluiten op wensen en behoeften – en door de doelgroep te bevragen en naar hen te luisteren – vergroot de kans op succes en duurzaamheid. De jongeren voelen zich gehoord en betrokken; er wordt zelfs aanbod aangepast aan hun wensen!

Goede voorbeelden van Sportimpuls projecten

Op de website van NOC*NSF staan verschillende goede voorbeelden van Sportimpuls projecten. Sommige worden al ingezet voor jeugd in lage inkomensbuurten. Andere hebben een andere doelgroep maar kunnen wel vertaald worden naar deze doelgroep.

Ook kun je goede voorbeelden vinden in de sport- en beweeginterventiedatabase.

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
In de wijk
Jongeren
professional
praktijkvoorbeeld
kwetsbaarheid, lage inkomens