Alles over sport logo

Beweegprogramma’s voor jeugd in lage inkomensbuurten (goede voorbeelden)

Voor kinderen en jongeren in lage inkomensbuurten bestaan verschillende aanpakken om hen meer te laten sporten en bewegen. In dit artikel bespreken we er een aantal. Meer programma’s zijn te vinden op de website Sport- en Beweeginterventies.

1. B-Fit

B-Fit laat kinderen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Dit gebeurt in samenwerking met lokale en regionale partners, zoals sportaanbieders en GGD’en. Kinderen worden zich ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach. Het uitgebreide programma richt zich op beweging en informatie over voeding en inactiviteit zoals computeren.

2. Buurtsportvereniging

De interventie Buurtsportvereniging (BSV) richt zich op wijken met achterstanden op het gebied van sport en bewegen waar (nog) geen sprake is van een vitale netwerkorganisatie waarin bewoners het initiatief nemen. De doelgroep van de BSV zijn bewoners– van jong tot oud – in wijken met lage sociaaleconomische status die niet of onvoldoende deelnemen aan sport en andere beweegactiviteiten. De precieze doelgroep in een specifieke wijk wordt bepaald aan de hand van een wijkscan en behoeftepeiling.

3. Schoolsportvereniging

De Schoolsportvereniging laat kinderen in de basisschoolleeftijd in wijken waar vrijwel geen sportverenigingen zijn, in hun directe woon- en leefomgeving structureel sporten in verenigingsverband. Het doel is om deze kinderen de mogelijkheid te bieden om in hun eigen omgeving te sporten met als ultiem doel een lidmaatschap bij een sportvereniging.

Rotterdam Sportsupport heeft met Challenge010 een vergelijkbaar project lopen op scholen voor voortgezet onderwijs.

lage judo

4. Schooljudo

Schooljudo.nl is een kant-en-klaar sportprogramma dat in samenwerking met lokale partijen wordt uitgevoerd. Een programma met een eenduidige uitstraling, boodschap, missie en aanpak die overal in het land te implementeren is.

5. Freerunning

lage freerunning

Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je je zo snel mogelijk verplaatst over en met obstakels. Denk bijvoorbeeld aan muren, daken en railings, op grote hoogte of bijzondere locaties.

6. City Streetball

City Streetball verplaatst de basketbalsport vanuit de vier muren van de zaal naar de openbare ruimte en biedt daarmee jongeren in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar de kans te sporten in de eigen buurt. Hiermee komen jongeren structureel in beweging door middel van laagdrempelig streetball-aanbod op bestaande basketbalpleintjes in de wijk. Daarnaast biedt City Streetball een alternatief voor jongeren die dreigen uit te stromen bij de reguliere verenigingssport.

Interventies lage inkomensbuurten

Meer programma’s met sport- en beweegstimuleringsprogramma’s voor jeugd in lage inkomensbuurten zijn te vinden op de website Sport- en Beweeginterventies. Kies bij doelgroep kansarm / lage ses.

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
In de wijk
Jongeren
professional
praktijkvoorbeeld
kwetsbaarheid, lage inkomens