Alles over sport logo

Zet sport in, in plaats van zorg

Hoe zorg je ervoor dat mensen wegblijven uit de zorg? Of hoe zorg je ervoor dat ze die zorg niet meer nodig hebben? Decentralisaties maken die vraag voor gemeenten van groot belang. Sport speelt een steeds belangrijkere rol. Sport is in te zetten voor preventie, om te voorkomen dat mensen in de veel duurdere zorg- of re-integratiesector terechtkomen. Een keur aan methoden is ontwikkeld en inmiddels beproefd. Dit artikel geeft een overzicht van interventies.

Piramide

Hebben burgers een duwtje nodig om met sport aan hun gezondheid te werken? En zo ja, wie moet hen dan helpen? Er zijn vier groepen te onderscheiden, die samen een piramide vormen. Onderop bevinden zich de gezonde en vitale mensen, die geen ondersteuning nodig hebben. De top vormen mensen die verblijven in zorginstellingen. De piramide is bedoeld als hulpmiddel voor het ontwikkelen van lokaal beleid.

Lokale uitdagingen:

  • ‘verdiepen in’ Wmo-beleidsplannen, netwerkstructuur sociale wijkteams, taal leren spreken en willen kennen;
  • in gesprek met gemeente, sociale wijkteams;
  • sport- en beweegaanbod labelen;
  • successen en resultaten zichtbaar maken;
  • specialisatie trainers, coaches;
  • kleinschalig beginnen (pilots).

“Sport is machtig om te doen en prachtig om naar te kijken”

Erica Terpstra

Interventies

Sportenbeweeginterventies.nl biedt tientallen manieren om de bevolking actief of actiever te krijgen. Hieronder volgen de interventies per categorie binnen het sociaal domein:

  • jeugdzorg;
  • arbeidsre-integratie;
  • ouderen.

Jeugdzorg

On the move

On The Move richt zich op meiden tussen 12 en 18 jaar oud in de jeugdzorg die seksueel en/of relationeel zijn getraumatiseerd. Het doel van On The Move is door middel van laagdrempelige, goed bereikbare en gratis sporttrajecten binnen tien weken de vaak verstoorde connectie tussen lichaam en geest te herstellen. Meiden met seksuele/relationele trauma’s hebben in veel gevallen een negatief of onrealistisch zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen en hebben zichzelf afgeleerd om naar signalen van hun lichaam te luisteren.

Eigenaar: De Rading

Sport Zorgt

Een grote groep jongeren binnen de jeugdhulpverlening kan niet meekomen in regulier sportaanbod. Verschillende problemen liggen hieraan ten grondslag. Sport Zorgt creëert voor deze groep sportaanbod waardoor jongeren met de juiste begeleiding van specifiek geschoolde vechtsportdocenten kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Ook komen verschillende pedagogische aspecten aan de orde.

Eigenaar: Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Arbeidsre-integratie

COACH-M

COACH-M is een programma dat zich richt op meer bewegen en minder stress. Mensen leren hoe ze meer kunnen bewegen en anders met stress kunnen omgaan. Het doel is tweeledig: 1. mensen bewust maken van hun huidige beweeggedrag en vervolgens een nieuw beweegpatroon opbouwen en 2. mensen bewust maken van hoe stress hen beïnvloedt. Zij leren hoe ze minder vanuit automatische reacties handelen.

Eigenaar: Centrum voor Beweging en Onderzoek

Beweging als Warming-up voor re-integratie

Beweging als Warming-up voor Re-integratie is een reactiveringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeidsrelevante competenties centraal staan. De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen met een uitkering. Vaak staan lichamelijke en/of geestelijke belemmeringen bij deze mensen werkhervatting in de weg. Gedurende het programma verbeteren de gezondheid en fysieke en mentale fitheid en neemt de kans op werk en (sociale en maatschappelijke) participatie toe.

Eigenaar: Ergo Control

Ouderen

Denken en doen

Een Denken en Doen-project is bedoeld om ouderen te laten bridgen en hen zo uit de eenzaamheid te halen. Het gaat om vijf stappen: steeds twaalf wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. De deelnemers spelen in wisselende gezelschappen en leren elkaar onder het bridgen kennen.

Eigenaar: Nederlandse Bridge Bond

Elke stap telt

Elke stap telt is een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor 55-plussers waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De interventie richt zich vooral op de niet-actieve en minder actieve 55-plussers. Bij de werving van deelnemers wordt extra aandacht besteed aan ouderen die onvoldoende bewegen en/of niet tot nauwelijks participeren in de samenleving.

Eigenaar: SportZeeland

Sociaal vitaal

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen tot 85 jaar met een lage opleiding en/of een laag inkomen. die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en moeilijk kunnen omgaan met veroudering. Het doel is het bevorderen van gezond ouder worden van de doelgroep. Gewerkt wordt aan de conditie, maar ook aan de sociale vaardigheden en kennis over gezond leven.

Eigenaar: GALM

Fit, Veilig en Valbreken

Fit, Veilig en Valbreken is een interventie van de Judo Bond Nederland, gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag van 55-plussers. Judo wordt ingezet als middel. Deelnemers zijn ouderen die extra aandacht vragen, vereisen en krijgen, op en naast de mat.

Eigenaar: Judo Bond Nederland

In Balans

Het In Balans Valpreventieprogramma bestaat uit een voorlichtingscursus van vier bijeenkomsten en daarna een bewegingsprogramma van minimaal tien weken. Hierbij worden theorie en praktijk gecombineerd. Na elke fase kunnen deelnemers kiezen voor doorgaan of stoppen. De totale duur van de cursus is in principe veertien weken, met twee sessies per week.

Eigenaar: VeiligheidNL

Oldstars / Walking Football

De doelgroep vormen mannen van 60 jaar en ouder. De doelen zijn mannen van 60 jaar en ouder bij elkaar brengen, ze via Walking Football aan het sporten en bewegen krijgen en gezondheidsonderwerpen bespreekbaar maken. Deelnemers worden actiever en gezonder.

Eigenaar: Eredivisie Media en Marketing CV

Ouderen in Beweging

85 jaar en te oud om te bewegen? Nooit. Yalp en Olga Commandeur zorgen ervoor dat ouderen op een leuke manier in beweging komen. Dit doen zij op een speciale manier: met een toestel in de buitenruimte speciaal voor ouderen. In heel Nederland biedt Olga Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging, een programma aan op de Yalp-toestellen. Centraal staat de boodschap dat bewegen gewoon leuk is.

Eigenaar: Yalp

Ouderenzorg in beweging

Ouderenzorg in Beweging is een concept om ouderen in verzorgings- of verpleegtehuizen in beweging te krijgen en te houden. Door het laagdrempelige karakter en het aanbod op maat is deze interventie goed te gebruiken door verzorgings- of verpleegtehuizen in het hele land. 

Eigenaar: Sportief Besteed

Artikelen uitgelicht


Gezonde leefstijl
professional
praktijkvoorbeeld
gezondheidsbevordering