Alles over sport logo

Tipkaart: zo werk je als sport- en beweegaanbieder samen met de zorg

Als sport- en/of beweegaanbieder kun je je maatschappelijk inzetten voor mensen met (een risico op) één of meerdere chronische aandoeningen. Sport en bewegen zijn belangrijk voor een gezonde leefstijl en daarmee een belangrijk middel voor mensen met chronische aandoeningen. Deze groep mensen vindt het vaak lastig om uit zichzelf meer te gaan bewegen. Een intensievere samenwerking tussen sport en zorg is daarom nodig. Maar hoe pak je dit aan als sport- en beweegaanbieder? 

Verbinding sport en zorg 

Om mensen met een (risico op) chronische aandoening aan te laten sluiten bij lokaal sport- en beweegaanbod is goede opvang en begeleiding nodig door sport- en beweegaanbieders. Voor veel mensen is het een grote stap om te gaan bewegen. Helemaal als mensen kwetsbaar zijn en door allerlei belemmeringen worden tegengehouden. Hier kan de zorgsector een belangrijke rol in spelen. Patiënten die bij hun zorgverlener komen hebben vaak behoefte aan goede begeleiding en laagdrempelig aanbod. Zorgverleners kunnen hen verwijzen naar passend beweegaanbod. Zij zullen patiënten (sneller) doorverwijzen als ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van sport- en beweegaanbieders en als ze denken dat het aanbod geschikt is voor hun patiënten. 

Rol sport- en beweegaanbieder

Samenwerken tussen verschillende domeinen (zorg, welzijn en sport) blijkt in de praktijk vaak lastig. Als sport- en beweegaanbieder kun je hier een faciliterende rol vervullen. Hoe je dat doet? Bekijk hieronder de tipkaart ‘Samenwerken op het gebied van sport en bewegen: hoe doe je dit als sport- en beweegaanbieder?’ waarin we concrete tips op een rijtje hebben gezet. 

Bronnen

  1. Leenaars, K.E.F. (2017). The care sport connector in the Netherlands. Wageningen: Wageningen University.

Artikelen uitgelicht


Gezonde leefstijl
Sportaanbieders
public, professional
tips
chronische aandoening, gezondheidsbevordering, in beweging brengen, samenwerken, starten met sporten en bewegen