Alles over sport logo

Borging (6): evaluatie van je project

Evalueren is geen doel op zich, maar het biedt inzicht in je resultaten. Je kunt op tijd zien of er iets misgaat en snel ingrijpen. Laat ook partners zien hoe het met jouw project gaat en vraag wat zij ervan vinden. In dit zesde artikel in een reeks van 7 vertellen we meer over monitoring en evaluatie.

Monitoring en evaluatie is een belangrijk middel om borging te kunnen realiseren:

5 volwassenen om een vergadertafel voor een borging overleg
 1. Het geeft inzicht in resultaten, en op langere termijn, bij grondig onderzoek, in effecten of opbrengsten van je project. Als de opbrengsten positief zijn, heb je een belangrijk argument richting geldschieters en beleidsmakers om jouw aanbod te continueren.
 2. Je kunt knelpunten of verbeterpunten in jouw aanbod tijdig signaleren en tussentijds aanpassen.
 3. Je kunt deelnemers en samenwerkingspartners bevragen en met hun feedback het aanbod en de samenwerkingsprocessen verbeteren. Tegelijkertijd creëer je draagvlak door hen te betrekken.
 4. Hiermee is monitoring en evaluatie een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus van je aanbod. Maar, samen met marketing en media, ook essentieel in de zoektocht naar financiering.

Tip

Voor de verduurzaming van je project is het essentieel om de opbrengsten goed in beeld te brengen. Hiervoor heb je een monitoring en evaluatieplan nodig, maar ook een communicatieplan. Want het is belangrijk om – ook al ben je op zoek naar financiering – vooral te vertellen over de opbrengsten en resultaten van je project, en niet alleen over de kosten. Laat zien wat de resultaten zijn en wat jouw initiatief uniek maakt.
Tips zijn te vinden in de factsheet ‘Zichtbaar maken van opbrengsten’.

Tips en tools voor evaluatie

 1. Monitoring en evaluatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met een eenvoudige vragenlijst kun je al veel informatie verzamelen.
 2. Ook met korte interviews kun je veel informatie verzamelen. Ook dit is eenvoudig: vraag deelnemers, mensen langs de lijn of verwijzers naar hun tevredenheid. Leg hun antwoorden vast in een kort gespreksverslag. Deze ‘uitkomsten’ kun je goed gebruiken voor de onderbouwing van je informatie en verantwoording richting beleidsmakers en financiers.
 3. Vergeet niet bij te houden wie wanneer gebruik maakt van je aanbod. De meeste mensen vinden dit niet de leukste klus. Het is heel belangrijke als je in gesprek gaat met beleidsmakers of financiers over borging.
 4. Je kunt een stagiair inzetten om een monitoring- en evaluatieplan te maken en/of uit te voeren. Misschien is een van je leden wel geïnteresseerd in deze (stage)klus, maar je kunt natuurlijk ook een hogeschool of universiteit in de regio benaderen.
 5. Behalve het sport- en beweegaanbod, is het ook belangrijk om de proceskant en de samenwerking te evalueren. Dit kun je doen door regelmatig bij een voortgangsoverleg of projectteam vergadering de vraag te agenderen: wat gaat goed en wat kan beter?
 6. Tips en tools om de samenwerking te evalueren vind je in op de pagina “Continueren samenwerking: welke vragen stel je”. Ook al staan deze tips in de tool “Regionale samenwerking aangepast sporten”, de vragen kun je op elke vorm van samenwerking toepassen.
 7. Vergeet niet deelnemers of partners te laten weten wat je hebt gedaan met hun feedback of verbetertips. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens een bijeenkomst, waarin je de resultaten van de evaluatie met elkaar bespreekt.

Meer lezen? Vind publicaties over borging in de Kennisbank Sport en Bewegen.


Thema

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
instrument
monitoring en evaluatie