Sluiten

Wmo biedt gemeente kansen voor mensen met dementie

Artikel

Publicatiedatum 19 september 2019

Het risico op dementie neemt zeer sterk toe op hoge leeftijd. Bij vrouwen tussen de 80 en 84 jaar heeft 6,6% dementie. Bij 85 jaar en ouder is dat 13,7%. Doordat de levensverwachting toeneemt en mensen met dementie langer thuis blijven wonen, zal het beroep op de voorzieningen van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) sterk gaan stijgen. Binnen de gemeente zijn er kansen om mensen op een kosteneffectieve manier langer zelfredzaam te houden.

Een goede kwaliteit van leven vraagt om voldoende activering 

Dementie wordt gekenmerkt door sterke cognitieve- en fysieke achteruitgang. Het risico op deze achteruitgang kan worden verkleind door te blijven bewegen. Voor veel ouderen is dat een uitdaging en zijn ze afhankelijk van anderen. Bijvoorbeeld voor vervoer, of omdat ze zelf niet meer het initiatief kunnen nemen. Desondanks zijn er toch mogelijkheden om bewegen meer in te zetten. Zowel voor mensen met als zonder dagbesteding.

Kansen binnen de gemeente 

De afdeling Sport en buurtsportcoaches, kan wellicht van nog grotere betekenis zijn in het beweegaanbod. Zo valt de (financiële) ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie vooral onder de Wmo. Betere samenwerking tussen verschillende beleidsafdelingen, stakeholders in de wijk en de zorgverzekeraar kan veel opleveren. Aangezien dit buiten de gebaande paden valt, is doorzettingsvermogen nodig om het goed te regelen!

Dagbesteding

De dagbesteding biedt opvang en heeft dus de mogelijkheid mensen voldoende te activeren. Een deel van de mensen maakt er gebruik van. Zowel de dagbesteding als het vervoer naar de locatie wordt vaak bekostigd en geregeld vanuit de Wmo. Beweging is van toegevoegde waarde in de kwaliteit van de opvang. Wanneer de gemeente invloed heeft op die kwaliteit, kan bewegen als indicator worden meegewogen. Meer hierover staat in de online beweeggids van Kenniscentrum Sport: ‘Bewegen met dementie’.

De onzichtbare groep: mensen zonder dagbesteding

Het activeren van mensen zonder dagbesteding, maar hier wel voor in aanmerking komen, gaat heel anders. Als er al bereikbaar aanbod is in de buurt, betreft dit vaak sociale activiteiten. Het aanbod van beweegactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie blijft sterk achter bij het beweegaanbod voor andere doelgroepen.

Dat komt wellicht omdat deze doelgroep onzichtbaar is voor de afdeling Sport en de Buurtsportcoach of omdat de doelgroep (vaak onterecht) te complex wordt gevonden. Soms is ook het sportbudget niet toereikend voor begeleid vervoer. Uit onderzoek blijkt dat aanbod veel kan betekenen voor thuiszittende ouderen met dementie. Dit kan bovendien ook nog eens sterk kosteneffectief uitpakken.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.