Sluiten

Jeugd, sport en armoede: een uitdaging in jouw gemeente

Artikel

Publicatiedatum 16 januari 2017

Kinderen die opgroeien in armoede en daardoor geen lid zijn van een sportclub. Gemeenten hebben een sleutelrol om deze jeugd te bereiken. Zeker nu het kabinet er extra middelen voor uittrekt. Investeren in sport en bewegen kan een mooi rendement opleveren. De inzet van erkende interventies is daarbij een krachtig middel.

In Nederland lopen ongeveer 420.000 kinderen het risico op te groeien in armoede. Dat is 12% van alle Nederlandse kinderen. Achter deze cijfers gaan vaak schrijnende persoonlijke verhalen schuil. Kinderen die geen geld hebben om te trakteren op hun verjaardag. Die niet mee kunnen op schoolreisje. Of geen lid kunnen worden van de voetbalclub.

Veel gemeenten hebben al een kindpakket of andere voorzieningen, maar hiermee worden nog niet alle kinderen in armoede bereikt. Het kabinet geeft daarom vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro extra per jaar uit. Gemeenten krijgen daarvan 85 miljoen en hebben daarmee een sleutelrol binnen dit armoedebeleid. Met deze nieuwe middelen wil het kabinet ook kinderen bereiken uit gezinnen die niet zo snel om hulp vragen of wonen in een minder arme buurt en daarmee minder zichtbaar zijn.

Ook kinderen in armoede willen sporten

Voor kinderen is sport verreweg de belangrijkste activiteit in de vrije tijd. Bij kinderen die niet op sport zitten is de wens om te gaan sporten groot: 75 procent van de kinderen wil dit. Bij kinderen die niet kunnen sporten spelen financiële belemmeringen een grote rol, vooral bij bijstandskinderen. Lees ook de Factsheet Jeugd-Armoede-Sport. Een investering in sporten en bewegen kan daarom zeer waardevol zijn.

Rendement

Een belangrijke reden om te investeren in sporten en bewegen is om daarmee bovengenoemde wens van kinderen in vervulling te brengen, maar er is meer. Zo is sport een goed middel om sociale competenties te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het functioneren in teamverband en omgaan met winst en verlies. Het kan kinderen en jongeren structuur en richting geven en hen helpen om actief aan de maatschappij deel te nemen. En uiteraard geldt ook: met sporten en bewegen worden kinderen en jongeren verleid tot een gezonde en actieve leefstijl.

Werk je binnen je gemeente al met een kindpakket en zoek je naar geschikte lokale partners om het sport- en beweegaanbod er op een goede manier in op te nemen? Of wil je bijvoorbeeld binnen je gemeente sportverenigingen aanmoedigen of begeleiden bij hun aanvraag binnen de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten? Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Oriënteer je op bestaande aanpakken die zich al in de praktijk bewezen hebben en waar je met creativiteit en lokale inbreng mee aan de slag kunt.

Gebruik een aanpak die in de praktijk is bewezen

Interventies zijn doelgerichte, planmatige en in tijd afgebakende activiteiten met als doel gedragsverandering. Bij interventies gericht op jeugd in achterstandswijken gaat het vaak niet alleen om sporten en bewegen, maar bijvoorbeeld ook om het begeleiden en coachen van de kinderen op hun sociale competenties. Maar hoe weet je welke aanpak ook echt werkt?

Er bestaat een landelijke beoordelingssystematiek voor leefstijlinterventies. Dit is een systeem waarbij de interventie kritisch wordt beoordeeld door onafhankelijke professionals uit de praktijk. Erkende interventies zijn al op minimaal drie verschillende locaties in het land ingezet, staan goed op papier en worden verzorgd door organisaties die op verschillende locaties in het land ondersteuning kunnen bieden. Een mooie bron van inspiratie!

Beweeginterventies gericht op kinderen in achterstandssituaties worden binnen veel verschillende aanpakken ingezet. Als je een beroep doet op fondsen zoals het VSB fonds, het Kansfonds, het Jeugdfonds Sport en Cultuur of het Oranje Fonds: de inzet van erkende interventies maakt je aanvraag krachtiger.

Lees ook:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.