Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Jeugd, sport en armoede: 6 praktijkvoorbeelden voor gemeenten

Interventies

Geplaatst op 16 januari 2017

Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen zijn vaak geen lid van een sportclub, maar willen dat wel graag. Gemeenten zetten daarom in op extra sport- en beweegactiviteiten. Welke aanpakken zijn geschikt om deze groep die leeft in relatieve armoede in beweging te krijgen? Zes voorbeelden van activiteiten die al op verschillende locaties zijn ingezet.

Veel gemeenten hebben al een kindpakket of andere voorzieningen om kinderen in achterstandswijken te bereiken. Met deze maatregelen en de extra middelen die het kabinet vanaf 2017 vrij heeft gemaakt hebben gemeenten een sleutelrol binnen het armoedebeleid. Een investering in sporten en bewegen kan daarbij zeer waardevol zijn. Maar hoe bereik je deze kinderen en zorg je voor structurele resultaten in de praktijk? Met welke partijen en beleidsterreinen kun je samenwerken? Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Oriënteer je op bestaande interventies die zich al in de praktijk bewezen hebben en waar je met creativiteit en lokale inbreng mee aan de slag kunt.

Zet in op een reeds bewezen aanpak

 • Deze zes voorbeelden zijn allen specifiek gericht op jeugd uit gezinnen met een laag inkomen.
 • Ze kunnen ingezet en uitgevoerd worden door verschillende partijen: beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches, sportconsulenten, JOGG-regisseurs, combinatiefunctionarissen, enzovoort.
 • Ze helpen partijen goed samenwerken in een integrale aanpak.
 • Ze geven inzicht in het bereiken, motiveren en betrekken van deze groep kinderen en jongeren.
 • Ze zijn beoordeeld door onafhankelijke professionals uit de praktijk.
 • Ze staan goed op papier en worden verzorgd door organisaties die op verschillende locaties in het land ondersteuning kunnen bieden.

Aanvraag indienen

Beweeginterventies gericht op kinderen in achterstandssituaties worden binnen veel verschillende aanpakken ingezet. Of je nu een aanvraag indient binnen de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten of een beroep doet op fondsen zoals het VSB fonds, het Kansfonds (versneller Opgroeien en Armoede), het Jeugdfonds Sport en Cultuur of het Oranje Fonds (Sociaal Sportinitiatief): de inzet van erkende interventies maakt je aanvraag krachtiger.

Voorbeeld 1: Cruyff Foundation Community Program

 • Jongeren 14-21 jaar
 • Gericht op wijken met Cruyff Courts (met name achterstandswijken)
 • Opleidingstraject voor jongeren uitgevoerd door lokale buurtsportcoaches (Cruyff Foundation coaches)
 • Goed beschreven

Het Cruyff Foundation Community Program biedt jongeren een kans om kennis te maken met het organiseren van activiteiten en om een positieve bijdrage te leveren aan de buurt. Een cursus leidt lokale buurtsportcoaches op tot Cruyff Foundation coaches. Zij leren vervolgens hoe ze het zeer praktische en interactieve lesprogramma in de praktijk moeten toepassen en hoe zij dit op de jongeren kunnen overbrengen. Het Cruyff Foundation Community Program is een opleidingstraject waarbij jongeren in circa acht weken worden begeleid bij het organiseren van een evenement voor de wijk.

Voorbeeld 2: Futsal Chabbbab

 • Kinderen/jongeren 9-16 jaar
 • Zaalvoetbal
 • Voetbal als middel om jongeren te motiveren
 • Goed beschreven

Futsal Chabbab is een integrale aanpak die door middel van spel (zaalvoetbal) en coaching jongeren bereikt die vaak op straat te vinden zijn. Futsal Chabbab richt zich op wijken waar schooluitval hoog is en er veel overlast op straat wordt ervaren. De interventie richt zich op jongeren die in de ‘straatcultuur’ betrokken zijn of zich daar (eventueel op latere leeftijd) toe aangetrokken voelen. Bij Futsal Chabbab bouwt de trainer/coach een vertrouwensrelatie met de jongeren op, om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen.

Voorbeeld 3: Sport-it in de Wijk

 • (Probleem)jongeren 12-23 jaar
 • Stimuleert dynamisch samenwerkingsverband in de wijk
 • Sport als middel ten behoeve van het versterken van sociale en sportieve competenties
 • Goed beschreven

Een jaar lang sporten de jongeren één keer per week twee uur bij Sport-it in de Wijk. Daar leren de jongeren competenties die ze ook nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het project heeft een doorlooptijd van één jaar met daarin 48 weken uitvoering per jaar. Per jaar stromen nieuwe deelnemers in. Sport-it in de Wijk bestaat uit vier fasen. Bij afronding van iedere fase vindt evaluatie en monitoring plaats.

“We zetten in op lichamelijke én geestelijke gezondheid. Denk aan meer zelfcontrole, meer zelfvertrouwen.” Lees hier de ervaringen van Tim Heemskerk met de inzet van Sport-it in de Wijk in Delft.

Voorbeeld 4: Dutch Trainee Cup

 • Jongvolwassenen van 16-35 jaar die maatschappelijk buitenspel staan
 • Samenwerkingsverband sportclub en welzijnsinstelling
 • Doel: deelnemers sporten structureel bij een club en doen werkervaring op
 • Goed beschreven

De interventie Dutch Trainee Cub richt zich op (jong)volwassenen die vanwege een ernstige of meervoudige problematiek maatschappelijk buitenspel staan. Denk bijvoorbeeld aan mensen met ernstige gedragsproblemen, dak- en thuislozen of (ex-)verslaafden. Bij de Dutch Trainee Cup interventie werken een sportclub en een welzijnsinstelling intensief samen om deelnemers structureel te laten sporten bij de club. Ook voeren deelnemers vrijwilligersactiviteiten uit bij de club, waardoor ze werkervaring opdoen en (weer) actief aan de samenleving deelnemen.

Voorbeeld 5: Communities in Beweging

 • Groepsaanpak, diverse leeftijden en doelgroepen
 • Intersectorale samenwerking
 • Lokale netwerkaanpak met gemeente, GGD, welzijn en sportorganisaties
 • Goed onderbouwd

Communities in Beweging richt zich op mensen met een lage sociaal-economische status en een beweegachterstand, zoals allochtone vrouwen, allochtone meiden, kinderen en (vmbo-)jongeren en hun ouders. Ook is er ervaring met groepen voor (allochtone) ouderen, mensen met een verstandelijke handicap en moeilijk lerende kinderen. De interventie sluit aan bij de behoeften en wensen van de doelgroep en bij de lokale context. Er is veel aandacht voor actieve participatie en empowerment van de doelgroep.

Voorbeeld 6: Scoren met Gezondheid

 • Volwassenen en jongeren van 16 jaar en ouder
 • Samenwerkingstraject met FC Twente, ook elders toepasbaar
 • Traject van 12-13 weken
 • Uitvoering met ROC
 • Goed beschreven

Scoren met Gezondheid wil met intensieve begeleiding, een door de doelgroep zelf gekozen programma en motiverende beloningen mensen verleiden tot een gezonde en actieve leefstijl. De uitstraling van FC Twente is wervend en motiverend. De verantwoordelijkheid voor uitvoering ligt in Twente bij het ROC (docenten, studenten). De doelgroep ontvangt na afloop een officieel certificaat (kerntaak 7, Loopbaan en Burgerschap) van het ROC. De interventie is gemakkelijk over te dragen en te vertalen naar een lokale situatie.

“Wij zijn een mooi voorportaal voor andere jongerentrajecten. Jongeren worden via sport en bewegen geënthousiasmeerd en gemotiveerd. Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen en een blik op de toekomst. En daarna gaan ze kijken of ze een opleiding willen volgen, werk zoeken.” Nancy Gerritsen werkte in de gemeente Enschede met Scoren met Gezondheid. Lees hier haar ervaringen en tips.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.