Alles over sport logo

Boksclub Bemmel heeft plek in de jeugdzorgketen veroverd

“Je ziet de jongeren ontwikkelen, een beter zelfbeeld krijgen, meer zelfvertrouwen opbouwen. Dat geeft mij de passie en de drive om door de administratieve last heen te gaan.” In dit artikel voor beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches, welzijnswerkers, zorgprofessionals en sportaanbieders lees je hoe Henk Hazelaar met zijn Boksclub Bemmel een plek veroverde in de zorgketen en hoe hij boksen inzet voor kwetsbare jongeren.

In 2018 gaf Henk in zijn boksclub boksles aan een vrouw met overgewicht. Zij merkte dat het boksen haar niet alleen fysiek hielp, maar ook haar zelfbeeld positief beïnvloedde. “Die vrouw was beleidsmedewerker en raakte zo bevlogen door haar ontdekking, dat zij vroeg of ik ook jongeren met een laag zelfbeeld kon helpen. Natuurlijk wilde ik dat. Ik kom zelf van de straat en deze groep spreekt me aan. Voordat ik met deze jongeren aan de slag kon, moest ik voldoen aan allerlei registratie-eisen vanuit de gemeente en zorg. Ik kreeg dus een enorme stapel papier om in te vullen, dat was flink wennen voor me.”

Aanpak

Boksclub Bemmel zet in op breedtesport, dus op plezier en niet zozeer op prestatie. Henk en zijn medewerkers volgden verschillende opleidingen en verkregen al keurmerken, onder andere bij het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) en de Nederlandse Boksbond. Hierdoor hadden ze al kennis van de positieve invloed die boksen kan hebben op iemands opvoeding en ontwikkeling. 

Eigenaar Henk samen met zijn cliënt Anouk.

“Aan zo’n NIVM-keurmerk heb je echter niet voldoende als je in aanmerking wil komen om zorg te bieden aan jongeren die vanuit eerstelijnszorg (bijvoorbeeld de huisarts) zijn doorverwezen. Hiervoor heb je – of je medewerkers – namelijk een registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) nodig. Mijn dochter Mayke had als psycholoog/behandelaar zo’n SKJ-registratie. Daardoor konden we dus beginnen met het werken met deze doelgroep. Niet veel later voegden we Myra van Hoek – een SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional – aan ons team. Inmiddels krijgen we al enkele jaren doorverwijzingen vanuit huisartsen, psychologen, jongerencoaches, etcetera. We hebben echt een plek in de keten.”

Dan nog even de ‘stapel papier’ die bij het werken met deze doorverwezen doelgroep komt kijken. Jaarlijks moet Boksclub Bemmel aan meerdere partijen verantwoording afleggen over de ingezette en afgeronde behandelingen. “Dankzij Mayke en Myra lukt dat goed: zij diagnosticeren, maken een behandelplan en sturen dat eventueel bij. Samen met de betreffende ketenpartners bespreken ze of onze aanpak inderdaad aanslaat bij de jongeren. Zo niet, dan sturen we hem of haar naar een plek die wel past. Dat maakt mij niks uit. Het gaat erom dat het voor die jongere werkt en hij of zij weer verder kan.”

Plek verworven

Inmiddels komen bij Boksclub Bemmel zo’n 25 doorverwezen jongeren uit vier verschillende gemeenten per jaar. Henk merkt dat de professionals in de keten weten wat zijn boksclub kan bieden en dat ze hem serieus nemen. “Bij nieuwe partners moet ik altijd eerst ‘door een vooroordeel heen’. Dan nodig ik ze uit om eens te komen kijken wat we doen. Als die drempel eenmaal genomen is en we kennis hebben gemaakt, gaat het al veel makkelijker. Het mooie vind ik ook dat de jongeren helemaal niet merken dat ze met therapie bezig zijn. Zij gaan gewoon sporten, dat is dus ook wat ze hun vrienden vertellen.”

‘Fijn dat ik niet de hele tijd hoefde te praten’

De 16-jarige Anouk werd door kinder- en jeugdpsychiatriecentrum Karakter doorverwezen naar Boksclub Bemmel. Haar problematiek was: verlatingsangst en traumaverwerking. De vraag was of de boksclub kon inzetten op fysieke en mentale weerbaarheid en emotieregulatie. Ook was er sprake van een negatief zelfbeeld.”

Anouk: “Ik heb beter met mijn angsten en emoties leren omgaan. Ook heb ik situaties leren inschatten zodat ik ook met mijn grenzen kon omgaan. Ik heb echt aan mezelf moeten werken, maar door het resultaat ben ik een ander mens geworden. Het fijne hieraan vond ik dat ik niet de hele tijd hoefde te praten. Dat deden we nu alleen wanneer dat nodig was.”

“Het is zó mooi om iemand te kunnen helpen”, stelt Henk. “Er komen de schrijnende gevallen langs. Sommige jongeren zijn bijvoorbeeld seksueel misbruikt of in elkaar geslagen door hun ouders. Dan is het echt wel een uitdaging om letterlijk en figuurlijk dichtbij te kunnen komen. Dat doen we heel langzaam en met respect. Je moet wel echt weten wat je doet. Daarom zijn onder andere methodes uit die NIVM-opleidingen en de expertise van Myra en Mayke zeer waardevol. Uiteindelijk kun je daarmee ook heel goed het aangeven van grenzen trainen. Je bent continu bezig met dat zelfbeeld en zelfvertrouwen. We zijn natuurlijk geen wonderdokters, maar als je dat kunt bereiken, haal je ontzettend veel voldoening uit dit werk.”

Passie voor de jongeren en de sport

Boksclub Bemmel mag dan een ondernemende sportaanbieder zijn, maar Henk geeft aan deze doelgroep met name vanuit maatschappelijke betrokkenheid te bedienen. “Je wordt er absoluut niet rijk van. De beschikkingen vanuit gemeente/zorg zijn niet altijd toereikend. In eerste instantie kost het je geld om te investeren in mensen met een SKJ-registratie, maar na een tijdje is de business case wel sluitend. Al met al is het dus voornamelijk passie, voor de jongeren en voor de sport.”

Juist door die drive om te helpen neemt Henk dus ook de bijbehorende administratie voor lief. “Zoals ik al zei: ik ben een man van de straat. Dat helpt me enorm in het maken van contact met de jongeren, maar ik heb dus zelf niets met die ‘papierwinkel’”, aldus Henk. Verder merkt hij op dat de (lokale) overheid en zorgtoezichthouders niet altijd feeling hebben met wat er in de praktijk gebeurt. Tot slot: “Doordat ik de juiste mensen om me heen verzameld heb en iedereen vanuit z’n eigen kracht werkt, slagen we erin om vanuit een boksschool deze jongeren verder te helpen. Je hebt invloed. Sommige jongeren kun je echt raken, dat vind ik mooi. We blijven een gewone sportaanbieder, maar door de samenwerking in deze regio, kunnen we jongeren die dat willen echt verder helpen.”

NIVM: ‘Pedagogisch verantwoorde en veilige omgeving belangrijk’ 

“Boksschool Bemmel heeft een paar jaar geleden het ‘Label Veilig en Verantwoord Vechtsporten’ behaald”, vertelt Wouter Schols, directeur van NIVM. “In dit keurmerk worden de randvoorwaarden voor veilige beoefening van vechtsporten gekeurd. Vechtsporten kunnen een geweldig en doeltreffend instrument zijn. We weten inmiddels uit onderzoek dat dit niet zonder meer zo is. Het is daarbij enorm belangrijk dat de training in een pedagogisch verantwoorde en veilige omgeving plaatsvindt. En de trainer heeft vervolgens een sleutelrol.”

“Al onze scholingen kenmerken zich door het feit dat ze gericht zijn op de pedagogische waarden van vechtsport en de inzet van sport als instrument. Het NIVM richt zich op alle vechtsporten en daarbij op onderwerpen als sportplezier, opvoeden in de gym, omgaan met pesten en groepsdruk en dus agressieregulatie en weerbaarheid. Naast bokstrainers als Henk zien we dat er ook steeds meer mensen uit bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdhulpverlening onze opleidingen volgen.”

“Boksclub Bemmel is één van de mooie voorbeelden van een sportaanbieder, die een plek in de zorgketen heeft gekregen. Om dat voor elkaar te krijgen – en aan alle regels te voldoen – is wel veel doorzettingsvermogen nodig”, vindt Wouter. 


Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
Sportaanbieders
Jongeren
Vechtsport
public, professional
praktijkvoorbeeld
beleidsontwikkelingen, in beweging brengen, kwetsbaarheid, samenwerken