Alles over sport logo

Interventies die zich richten op sport, bewegen en zorg

De verbinding tussen zorg, sport en bewegen kan chronische ziektes voorkomen en verminderen. Er zijn verschillende interventies die zorg, sport en bewegen met elkaar verbinden. Een overzicht.

Leefstijlinterventie Beweegkuur

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2. Mensen die in aanmerking komen voor de BeweegKuur krijgen maximaal een jaar begeleiding om hun eet- en beweeggedrag aan te passen en daarmee te werken aan een gezonde actievere leefstijl. De huisarts schrijft het ‘recept’ uit, maar daarnaast hebben de leefstijladviseur, de diëtist en indien nodig de fysio-/oefentherapeut in dit jaar een belangrijke rol. Het doel is dat deelnemers zelfstandig het ‘gezonde’ gedrag volhouden. Essentieel onderdeel van de BeweegKuur is de verbinding tussen zorg en sport. Het Kenniscentrum Sport heeft met partners gebouwd aan samenwerking (netwerken) op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het doel: om laagdrempelig en passend sportaanbod te realiseren, zodat de deelnemers in de buurt en op eigen kracht hun gezonde leefstijl kunnen voortzetten.

Lees meer over Beweegkuur.

Organisatie: Huis voor Beweging
Contactpersoon: Yrsa Wagemakers
Mobiel nummer: 06 5321 9879
Email: info@huisvoorbeweging.nl

Big Move GGZ

In het programma van BigMove GGZ worden mensen met psychische of somatische problemen individueel en in een groep gecoacht naar een beter niveau van gezondheid en functioneren. De nadruk ligt op het (plezier in) bewegen, het opdoen van nieuwe ervaringen en feedback hierop. Naast de groepssessies worden individuele gesprekken met een psycholoog gehouden. De BigMove-begeleiders en psycholoog bieden intensieve coaching. Mensen die BigMove hebben gedaan zitten beter in hun vel, voelen zich gezonder en fitter en hebben meer sociale contacten en pakken problemen actiever aan.

Lees meer over Big Move.

Organisatie: BigMove Institute
Telefoonnummer: 020-4004117
Contactpersoon: Marijn Aalders
Mobiel nummer: 061641687
Email:
marijnaalders@bigmove.nu

Bewegen op Recept (BOR)

Bewegen op Recept is een van de meest effectieve concepten om mensen met gezondheidsklachten te ‘verleiden’ tot een meer actieve leefstijl. Het succes zit hem in de eenvoud en de laagdrempeligheid. Als een patiënt zich bij de huisarts meldt met klachten waarvan de huisarts denkt dat ze zullen verbeteren door meer te gaan bewegen, kan de arts een beweegrecept uitschrijven.

Met dit recept neemt de deelnemer contact op met de leefstijladviseur voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt een fittest gedaan en wordt besproken welke beweegcursus het meest geschikt is. Daarna gaat de deelnemer 18 weken lang sporten. Aan het einde volgt een eindgesprek met de leefstijladviseur, waarbij weer een fittest wordt gedaan en worden de mogelijkheden en motivatie besproken om zelf verder te sporten.

Het uiteindelijke doel van Bewegen op Recept is het bevorderen van de actieve leefstijl, door de doelgroep deel te laten nemen aan op maat gemaakte gezondheidscursussen (gedragsveranderingsproces) en vervolgens uit te laten stromen naar het reguliere aanbod in de wijk.

Lees meer over BOR.

Organisatie: Stichting bewegen op recept
Contactpersoon: Michel van Hagen
Telefoonnummer: 0651310925
Email:
michel@vanhageninbeweging.nl

PRISMA

PRISMA is een programma van twee dagdelen (met een week ertussen) dat zich richt op mensen met diabetes. De groep bestaat uit maximaal twaalf personen, eventueel met partners. Twee diabeteshulpverleners geven de cursus (vaak een diëtist en een praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige). Tijdens de bijeenkomsten gaan de begeleiders in op opvattingen, symptomen, oorzaken, complicaties en behandeling van diabetes. Ook besteden ze aandacht aan voeding, bewegen en een persoonlijk actieplan aan de hand van SMART-doelstellingen.

Het doel van de cursus is: de opvattingen over over diabetes veranderen, de interne motivatie van cursisten stimuleren en ze aanzetten tot zelfzorg, een beter gezondheidsprofiel, minder gezondheidsrisico’s en daarmee minder complicaties op langere termijn.

Organisatie: VU medisch centrum
Contactpersoon: Suzanne Bader
Telefoonnummer: 020-4445682
Email: s.bader@vumc.nl

Artikelen uitgelicht


Gezonde leefstijl
professional
praktijkvoorbeeld
chronische aandoening, gezondheidsbevordering