Alles over sport logo

Breng gezondheid in kaart met de Wijkscan

Wilt u meer inzicht in de demografische samenstelling van een wijk? Of zoekt u data over de gezondheidssituatie en het beweeggedrag van de inwoners? Of over de inrichting en leefbaarheid van de wijk? De Wijkscan ‘Gezondheid, sport en zorg’ helpt sportaanbieders, gemeenten en zorgverleners bij een goede analyse van de wijk. Een schat aan kennis voor als u betrokken bent bij het ontwikkelen van beleid of initiatieven op het gebied van gezondheid, sport en zorg.

De Wijkscan ‘Gezondheid, sport en bewegen’ biedt ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag in het kader van de Sportimpuls, het ontwikkelen van gemeentelijk sportbeleid, of bij het keuzeproces om de buurtsportcoach zo effectief mogelijk in te zetten. Zeker als uw beleid zich richt op het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners, is de rapportage van waarde.

Inhoud van de Wijkscanrapportage

Om een impressie te krijgen hoe de rapportage eruit ziet, kunt u deze voorbeeldversie van een wijkscanrapportage “Gezondheid, sport & zorg” (pdf) downloaden.

In de Wijkscanrapportage worden data op het niveau van uw wijk of buurt (4-cijferige postcode) gepresenteerd. Deze data kunnen voor maximaal 9 postcodegebieden tegelijkertijd in uw gemeente gepresenteerd worden. In de basisrapportage die iedere aanvrager op basis van de Wijkscan ontvangt, vindt u informatie over:

Kaart uit voorbeeldrapportage Wijkscanrapportage Gezondheid, sport & zorg
Kaart uit voorbeeldrapportage Wijkscanrapportage Gezondheid, sport & zorg – klik op afbeelding voor grotere weergave.
  • De demografie in de wijk: hoeveel mensen wonen in de wijk en in welke leeftijdscategorie? Hoe ontwikkelt de wijk zich de komende jaren? Ook geeft de scan informatie over inkomens- en opleidingsachtergronden van de wijkbewoners.
  • Inrichting van de wijk: hoe is de wijk ingericht? Hier is informatie te vinden over de woningdichtheid, de hoeveelheid groen en de recreatieruimte en aanwezige sportaccommodaties in de wijk. Ook wordt in kaart gebracht wie de zorgaanbieders in de wijk zijn.
  • Gezondheidscijfers in de wijk: o.a percentage mensen met overgewicht, percentage mensen met chronische aandoeningen en de mate waarin bewoners aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoen.

De wijkscanrapportage bevat een grafische weergave van de situatie bij u in de wijk en onderbouwt daarnaast wat de relatie is tussen de verschillende data en de mate waarin de bewoners in uw wijk ‘sporten en bewegen’.

Aanvragen van Wijkscan ‘Gezondheid, Sport & Zorg (procedure en kosten)

De Wijkscan ‘Gezondheid, sport en zorg’ kunt u opvragen bij de ROS in uw regio. De ROS-adviseur bespreekt aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek met u uw wensen en mogelijkheden tot de inhoud van de rapportage. Vervolgens wordt de rapportage opgesteld en met u besproken. Aan de wijkscan zijn kosten verbonden. Informeer bij uw ROS naar de mogelijkheden.

Wie zijn de makers van de Wijkscan?

De Wijkscan is een product van de regionale ondersteuningsorganisaties in de eerste lijn (ROSen).

Samenhang met de buurtscan

Deze rapportage is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van effectief beleid en aanpakken. Het is aanbevelenswaardig om naast deze rapportage ook de netwerken in de buurt te betrekken en de wensen van bewoners te inventariseren. De ‘buurtscan’, een database met instrumenten – die door Kenniscentrum Sport en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ontwikkeld is – bieden hierbij ondersteuning.

Lees meer

Overzicht deelnemende ROS’en

Caransscoop

Frank Benne
fbenne@caransscoop.nl | 06-13599176

ZoNH

Simone Bremer-Dijkhuis
s.bremer-dijkhuis@zonh.nl | 072-5414600

Zorgimpuls

info@zorgimpuls.nl | 010-2410222

1ste Lijn Amsterdam

Cees Dekker
c.dekker@1stelijnamsterdam.nl | 020-3445981 / 06-43818820

Ros Friesland

Nynke Schouwenaars
n.schouwenaars@rosfriesland.nl | 06-30025107

Stichting OOGG

Jantine Heideman
j.heideman@oogg.nl | 0488-417400

Robuust

Annet Joustra
a.joustra@robuust.nl | 06-83240990

ProGez

Robin Haverkamp
r.haverkamp@progez.nl | 038-4557080

Lijn 1 Haaglanden

info@lijn1haaglanden.nl | 070-3008777

ROS Almere

Willem Goedhart
wgoedhart@rosalmere.nl | 06-31955014

ZEL

Yvonne Schoenmakers
schoenmakers@zel.nl | 0174-210440

Roset

Irma Ijsseldijk
i.ijsseldijk@roset-twente.nl | 074-2498585


Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Gezonde leefstijl
In de wijk
professional
instrument
gezondheidsbevordering, monitoring en evaluatie