Alles over sport logo

Effectieve beweegprogramma’s voor ouderen

Er bestaan talloze beweegprogramma’s, -interventies, -activiteiten en -cursussen voor ouderen. Maar welke kies jij om ouderen in beweging te krijgen?

Met een reeks van zes artikelen maken we het aanbod voor ouderen overzichtelijk. Hierin richten we ons op verschillende settings en kwetsbaarheid. Denk hierbij aan ouderen in de dagbesteding/ ouderenzorg, beweegprogramma’s buiten, bewegen binnenshuis, beweegprogramma’s gericht op valpreventie en dementie.

Andere artikelen uit de reeks

OldStars/ Walking Football

Logo Erkende interventies

Veel (oudere) mannen hebben een passie voor sport en voetbal in het bijzonder. Bij OldStars/Walking Football staat die passie centraal en biedt de voetbalvereniging de deelnemers weer gelegenheid om met plezier te voetballen. De cyclus begint met een fittest (0-meting), na 20 weken volgt er een na-meting en wordt de cyclus afgesloten met het “OldStars” kampioenschap. De interventie is gebaseerd op Walking Football: met 7×7-wedstrijden, op de leeftijd aangepaste trainingen en oefeningen en continue wisselmogelijkheden in het veld.

  • Gericht op mannen van 60 jaar en ouder
  • Doel: deelnemers weer in beweging krijgen en gezondheidsonderwerpen (mentaal en fysiek) bespreekbaar maken.
  • Club verzorgt training en begeleiding op de eigen sportaccommodatie
  • Duur: 20 weken
  • Goed beschreven

Sociaal Vitaal

Logo Erkende interventies

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een laag opleiding- en/of inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering. Sociaal vitaal is beoordeeld als Eerste aanwijzing tot effectiviteit. Lees meer over de interventie Sociaal Vitaal.

Functionele Training Ouderen

Het doel van Functionele Training Ouderen is dat senioren hun fysieke zelfredzaamheid behouden of vergroten door de drie belangrijkste dagelijkse activiteiten te trainen en door (ruim) voldoende conditie op te bouwen voor het uitvoeren van dagelijkse bewegingsactiviteiten bestemd voor ouderen. FTO is beoordeeld als Goede aanwijzingen tot effectiviteit. Lees meer over deze interventie.

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Logo Erkende interventies

MBvO richt zich op zelfstandig wonende senioren (65-plus) en senioren die wonen in zorginstellingen. Het doel van MBvO is het optimaliseren van het lichamelijk en psychosociaal functioneren van senioren al dan niet met een lichamelijke beperking door middel van regelmatige deelname aan groepsgebonden bewegingsactiviteiten onder deskundige leiding waardoor zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven verhoogd wordt. Tot het MBvO-aanbod behoren de volgende activiteiten; Gymnastiek, dans, watergymnastiek, ontspannen bewegen, yoga, (sportief) wandelen en spel en sport. MBvO staat in de database Effectief Actief als Goed beschreven.

Actief Plus

Logo Erkende interventies

Actief Plus is een advies-op-maat programma om het beweeggedrag van vijftigplussers te bevorderen en te behouden. Deelnemers ontvangen volgens een vast patroon schriftelijk of online gepersonaliseerd advies-op-maat. Dat maakt hen bewust van hun eigen beweeggedrag. De interventie beschikt over een schriftelijke en een digitale variant en kan informatie over lokale sport- en beweegmogelijkheden toevoegen aan het advies-op-maat. Actief Plus is beoordeeld als interventie met Goede aanwijzing tot effectief.

Denken en Doen

Logo Erkende interventies

Denken en Doen richt zich op het vergroten van het aantal sociale contacten en daarmee het vergroten van een sociaal netwerk bij ouderen (60+). Bridge is hierbij het middel om mensen met elkaar te verbinden. Denken en Doen geeft de deelnemers een netwerk, een structuur met wekelijkse bijeenkomsten en kansen om sociaal in beweging te komen. Deze interventie is beoordeeld als Goed Onderbouwd. Lees over de interventie Denken en Doen.

Welzijn op recept

Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar mensen naar doorverwezen worden. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk.

Bewegen op recept

De meeste mensen weten wel dat bewegen goed voor hun gezondheid is maar velen doen het niet. Als patiënten voor hun gezondheid bij de huisarts of praktijkondersteuner huisarts komen dan is een aantal van hen te motiveren om in beweging te komen. Gezondheidszorg verwijst de patiënten naar beweeggroepen met matig intensieve activiteiten waarvan de sportleiders zijn geschoold om de doelgroep te begeleiden.

Scala

SCALA is een sportstimuleringsstrategie voor senioren (55-85 jaar) met een chronische aandoening of lichamelijke beperking, die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn. De uitvoering van het SCALA programma hanteert een standaardprotocol dat bestaat uit vier onderdelen: persoonlijk huis aan huis benaderen van ouderen, aanbieden van een fitheidstest, aanbieden van een veelzijdig beweegprogramma en aanleren van zelfmanagement vaardigheden (ZEMBLA) om gedragsbehoud te bevorderen.

SMALL

SMALL is een programma om lichamelijke activiteit te bevorderen van senioren (55 jaar- 85 jaar) die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn. SMALL wordt als lokaal project uitgevoerd en zo georganiseerd dat ouderen in hun eigen wijk of buurt kunnen bewegen. SMALL is een alternatief voor het GALM project in kleine gemeenten en gemeenten met veel kleine kernen.

Stap je fitter

Logo Erkende interventies

Stapjefitter is een 18 weken durende interventie die inspeelt op het verbeteren van de leefstijl, het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het uitbreiden van het sociale netwerk en mogelijk verbeteren van de Nederlandse taal. De trainingsvorm is in groepsverband. Deelnemers wonen daarbij wekelijks twee bijeenkomsten bij, bij voorkeur bij een buitensport vereniging. Bij Stapjefitter wordt door diverse organisaties samengewerkt, waaronder een lokale welzijnsorganisatie, en een re-integratiebedrijf en lokale sportorganisaties en -verenigingen. Lees meer over Stapjefitter. Deze interventie is beoordeeld als Goed beschreven.

50plussport

Logo Erkende interventies

Uit ervaringen van het beschikbare 50plus (sport)aanbod van sportbonden blijkt dat een vergelijkbare structuur en randvoorwaarden wenselijk zijn om lokaal tot de match tussen vraag en aanbod te komen, oftewel om 50plussers structureel te laten sporten. De interventie 50plussport beschrijft stapsgewijs hoe een sportclub 50plus sport- of beweegaanbod kan aanbieden. 50plussport is beoordeeld als Goed beschreven. Lees meer over 50plussport.

Coach 2 Move

Logo Erkende interventies

Coach2Move is een geprotocolleerde fysiotherapeutische integrale aanpak voor thuiswonende kwetsbare ouderen waarin enerzijds de lichamelijke functionele belemmeringen om lichamelijk actief te zijn worden getraind, anderzijds worden gedragsbeïnvloedende technieken gebruikt om zelfmanagement en zelfredzaamheid bevorderen, waarbij de omgeving wordt ingezet om het zelfmanagementproces te ondersteunen en te faciliteren. Coach to Move is beoordeeld als Goede aanwijzingen tot effectiviteit.

Sportclub als buurthuis van de toekomst

Logo Erkende interventies

Het succesvolle project Sportclub als Buurthuis van de Toekomst uit Den Haag is landelijk ontwikkeld tot deze interventie. Sport voor iedereen, dichtbij huis en in de eigen leefomgeving draagt bij aan de volgende doelen:

  • Verhogen van sportparticipatie.
  • Versterken van de maatschappelijke betekenis van de sportaanbieder.
  • Verbeteren van de sociale cohesie in achterstandswijken.

Dit vraagt om een prominentere plaats van sport en de sportaanbieder in de samenleving. De sportaanbieder wordt steeds meer gezien als een ankerpunt in de maatschappij, een veilige plek waar mensen samenkomen: Sportclub als Buurthuis van de Toekomst. Deze interventie is beoordeeld als Goed Beschreven.

Body-Mind Fit met aikido

Logo Erkende interventies

Body-Mind Fit (BMF) is een fysieke training vanuit Aikido gericht op het verminderen van (ervaren) kwetsbaarheid bij ouderen. Om een kwalitatief goede bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van kwetsbaarheid van ouderen, is het van belang dat het BMF programma wordt uitgevoerd door deskundig kader. De trainers van het BMF programma zijn allen rijkserkend Aikidoleraar, tenminste vijftig jaar oud en hebben affiniteit met de doelgroep. Body-Mind Fit is beoordeeld als Goed beschreven.

Op de hoogte blijven van sport en bewegen voor ouderen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ouderen van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Ouderen
professional
praktijkvoorbeeld
in beweging brengen