Alles over sport logo

Blog Rebecca Beck – Ouders betrekken?

Hoe betrek je ouders bij een gezonde leefstijl? Deze vraag tijdens de intervisiedag van de Gezonde Kinderopvang trok meteen mijn aandacht. Vanuit Kenniscentrum Sport & Bewegen zijn we veel met dit onderwerp bezig. ‘Is dit een herkenbare uitdaging voor kinderopvangorganisaties?’, vroeg ik me af. Het antwoord was ‘ja’.

De coaches besloten tijdens de intervisiedag om hier met elkaar ervaringen en tips over uit te wisselen. Deze tips deel ik graag, omdat ze ook interessant kunnen zijn voor jouw kinderopvangorganisatie. Daarnaast wordt binnenkort een subsidieregeling opengesteld om bewegen in de thuissituatie te stimuleren. Ook hier liggen kansen voor de kinderopvang!

Intervisiedag Gezonde Kinderopvang

Een coach Gezonde Kinderopvang is opgeleid om hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie te zijn en om collega’s hier op te scholen. Tijdens intervisiedagen wisselen coaches ervaringen uit en doen ze nieuwe kennis en inspiratie op waarmee ze binnen de eigen organisatie verder kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Met de Open Space sessie krijgen de coaches de kans om zelf een onderwerp in te brengen waar ze het met anderen over willen hebben. Iedere deelnemer kiest vervolgens een onderwerp waar hij/zij bij aansluit. Het betrekken van ouders was een van deze onderwerpen tijdens de intervisiedag.

Drie tips

Door middel van een pitch deelden de coaches de ervaringen en tips met de andere deelnemers. Drie tips die gedeeld werden over hoe je ouders beter kunt betrekken bij een gezonde leefstijl, zijn:

  1. Kies voor kleine stapjes: verander niet teveel in één keer en verwacht niet meteen alles van de ouder. Wees blij met kleine succesvolle stapjes richting betrokkenheid;
  2. Ga met ouders in gesprek en onderzoek waarom ze eventueel weerstand hebben tegen bepaalde veranderingen. Speel daar vervolgens op in met je aanpak;
  3. Maak gebruik van de Argumentenkaartjes en onderzoek met dit instrument wat ouders zelf belangrijk vinden bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Aan de slag met de Argumentenkaartjes

Het was fijn om te horen dat in de pitch de Argumentenkaartjes genoemd werden als succesvol instrument om de betrokkenheid van ouders te vergroten. De Argumentenkaartjes zijn een product van Kenniscentrum Sport & Bewegen en zijn gratis aan te vragen via de website.

In gesprek met ouders

Met behulp van de Argumentenkaartjes ga je in gesprek met ouders en kom je erachter wat hen drijft en motiveert en wat zij belangrijk vinden. Daar speel je vervolgens op in met jouw aanpak of advies voor een gezonde leefstijl. En dat is belangrijk! Je kunt ouders niet helpen hun kinderen te stimuleren tot veranderingen die leiden tot een gezondere leefstijl als de ouders daar zelf niet achter staan. Werk dus eerst aan de bewustwording van ouders.

Hoe maak je ouders bewust van het belang van bewegen voor hun kind?

portret afbeelding vrouw
Rebecca Beck

Een voorbeeld: hoe maak je ouders bewust van het belang van bewegen voor hun kind? En hoe vergroot je hun intentie om kinderen te stimuleren meer te bewegen? Dat doe je door in het gesprek te beginnen bij het perspectief van de ouder in plaats van bij het sporten en bewegen – wat je zelf graag wil bespreken. Misschien vindt de ouder het veel belangrijker dat zijn of haar kind nieuwe vriendjes maakt, zich goed voelt of normen, waarden en respect heeft. Vraag ouders bijvoorbeeld drie Argumentenkaartjes te kiezen die zij belangrijk vinden en ga daarover in gesprek. Daarna kijk je welke bijdrage sport en bewegen kunnen leveren aan de wensen en behoeften van de ouder.

Meer Lezen

Het artikel Zo overtuig je ouders van het belang van sport en bewegen licht de de Argumentenkaartjes toe.

Pedagogisch medewerkers hebben het razend druk. In haar vorige blog vertelt Rebecca hoe ze toch op een vrij eenvoudige manier geholpen kunnen worden om kinderen meer te laten bewegen.


Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Kinderopvang
public
opinie
in beweging brengen, ouderbetrokkenheid