Alles over sport logo

Zo overtuig je ouders van het belang van sport en bewegen

Spreek je vaak ouders om hen ervan te overtuigen dat sport en bewegen leuk en belangrijk zijn voor hun kind? Maar lijkt dat soms niet echt tot hen door te dringen? Of schieten ouders in de weerstand als je hen spreekt over overgewicht van hun kind? Als jij werkt in de wijk en dit voor jou herkenbare situaties zijn, gebruik dan eens de Argumentenkaartjes.

Begin bij het perspectief van de ouder

Met de Argumentenkaartjes krijg je meer inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Van daaruit werk je aan de betrokkenheid van ouders. Je begint niet bij wat je zelf belangrijk vindt – sport en bewegen –, maar bij het perspectief van de ouder. Die vindt het misschien veel belangrijker dat het kind zich goed voelt, nieuwe vriendjes maakt of normen, waarden en respect heeft. Je laat ouders uitleggen wat zij belangrijk vinden en gaat daarover het gesprek aan. Daarna bekijk je welke bijdrage sport en bewegen kunnen leveren aan de wensen en behoeften.

Vergroot de ouderbetrokkenheid

Voor het creëren van betrokkenheid van ouders onderscheiden we drie stappen. Eén is dat je als professional letterlijk de ouder weet te bereiken, twee is werken aan bewustwording van de ouder en drie is het ondersteunen van de ouder. Het artikel In drie stappen naar ouderbetrokkenheid biedt uitleg en tips.

Bewustwording

Professionals slaan de tweede stap – werken aan de bewustwording van ouders – in de praktijk vaak over. Maar die is van essentieel belang. Je kunt ouders niet helpen hun kind te stimuleren tot meer sport en bewegen als zij daar niet achter staan. Hoe maak je ouders bewust van het belang van bewegen voor hun kind? En hoe vergroot je de intentie om hun kind te stimuleren te sporten en bewegen? Dat doe je door met jouw boodschap in te spelen op wat zij belangrijk vinden. Termen als ‘overgewicht’ of ‘sport en bewegen’ zijn bij zo’n gesprek meestal niet de insteek.

Argumentenkaartjes

Met Argumentenkaartjes kun je het gesprek met ouders aangaan en kom je erachter wat ouders drijft en motiveert. Daar speel je vervolgens op in met jouw aanpak of advies tot meer sport en bewegen. Op elk kaartje staat een argument met een illustratie. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn kind … goed slaapt.’ In dit geval is ‘goed slapen’ het argument dat ouders belangrijk kunnen vinden. Voldoende sporten en bewegen levert (in)direct ook een bijdrage aan de slaapkwaliteit van kinderen.

De Argumentenkaartjes hebben een handleiding met werkvormen voor het gebruik van de kaartjes. Ook is per argument de bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing te vinden. Die kan jou helpen de relatie tussen de drijfveren van ouders en sport en bewegen uit te leggen. Sluit daarbij zo goed mogelijk aan op wat de ouder heeft verteld.

voorbeeld van de argumentenkaartjes

Tip: Ouders komen in de ideale situatie zelf tot het inzicht dat jouw aanpak of advies aansluit bij wat zij belangrijk vinden voor hun kinderen. Ze nemen zich voor hun kinderen te stimuleren om deel te nemen aan de aanpak of aan de slag te gaan met jouw advies. Jij helpt hen tot dat inzicht te komen.

Hoe zet je de Argumentenkaartjes in?

Je kunt de kaartjes inzetten tijdens een-op-eengesprekken met ouders, maar ook in groepsverband: bij een ouderbijeenkomst, een ouderactiviteit, een voortgangsgesprek of een tienminutengesprek. De handleiding van de Argumentenkaatjes heeft verschillende laagdrempelige werkvormen. Een voorbeeld: de deelnemers leggen een top-3 van Argumentenkaartjes op tafel. De groep bespreekt de selectie van belangrijkste argumenten als volgt:

  • Waarom zijn deze argumenten belangrijk?
  • Op welke manier stimuleer je dit argument bij jouw kind? Wat zijn de eigen ideeën hierover?
  • Leg uit wat sport en bewegen aan deze belangrijke argumenten kunnen bijdragen. Wat vinden ouders van sport en bewegen als ‘(deel)oplossing’?

Bekijk onderstaande video om te zien hoe kinderfysiotherapeut Ryan Beekhuizen de argumentenkaartjes inzet tijdens zijn werkzaamheden.

Vraag de Argumentenkaartjes aan

Wil je de Argumentenkaartjes inzetten bij jouw gesprekken met ouders? Vraag de kaartjes aan via Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Meer lezen?


Meedoen door sport en bewegen
In de wijk, Kinderopvang, Sportaanbieders
Volwassenen
professional
instrument
in beweging brengen, ouderbetrokkenheid