Alles over sport logo

Zo overtuig je ouders van het belang van sport en bewegen

Spreek je vaak ouders om hen ervan te overtuigen dat sport en bewegen leuk en belangrijk zijn voor hun kind? Maar lijkt dat soms niet echt tot hen door te dringen? Of schieten ouders in de weerstand als je hen spreekt over overgewicht van hun kind? Als jij werkt in de wijk en dit voor jou herkenbare situaties zijn, gebruik dan eens de Argumentenkaartjes.

Begin bij het perspectief van de ouder

Met de Argumentenkaartjes krijg je meer inzicht in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind. Van daaruit werk je aan de betrokkenheid van ouders. Je begint niet bij wat je zelf belangrijk vindt – sport en bewegen –, maar bij het perspectief van de ouder. Die vindt het misschien veel belangrijker dat het kind zich goed voelt, nieuwe vriendjes maakt of normen, waarden en respect heeft. Je laat ouders uitleggen wat zij belangrijk vinden en gaat daarover het gesprek aan. Daarna bekijk je welke bijdrage sport en bewegen kunnen leveren aan de wensen en behoeften.

Vergroot de ouderbetrokkenheid

Voor het creëren van betrokkenheid van ouders onderscheiden we drie stappen. Eén is dat je als professional letterlijk de ouder weet te bereiken, twee is werken aan bewustwording van de ouder en drie is het ondersteunen van de ouder. Het artikel In drie stappen naar ouderbetrokkenheid biedt uitleg en tips.

Bewustwording

Professionals slaan de tweede stap – werken aan de bewustwording van ouders – in de praktijk vaak over. Maar die is van essentieel belang. Je kunt ouders niet helpen hun kind te stimuleren tot meer sport en bewegen als zij daar niet achter staan. Hoe maak je ouders bewust van het belang van bewegen voor hun kind? En hoe vergroot je de intentie om hun kind te stimuleren te sporten en bewegen? Dat doe je door met jouw boodschap in te spelen op wat zij belangrijk vinden. Termen als ‘overgewicht’ of ‘sport en bewegen’ zijn bij zo’n gesprek meestal niet de insteek.

Argumentenkaartjes

Met Argumentenkaartjes kun je het gesprek met ouders aangaan en kom je erachter wat ouders drijft en motiveert. Daar speel je vervolgens op in met jouw aanpak of advies tot meer sport en bewegen. Op elk kaartje staat een argument met een illustratie. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn kind … goed slaapt.’ In dit geval is ‘goed slapen’ het argument dat ouders belangrijk kunnen vinden. Voldoende sporten en bewegen levert (in)direct ook een bijdrage aan de slaapkwaliteit van kinderen.

De Argumentenkaartjes hebben een handleiding met werkvormen voor het gebruik van de kaartjes. Ook is per argument de bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing te vinden. Die kan jou helpen de relatie tussen de drijfveren van ouders en sport en bewegen uit te leggen. Sluit daarbij zo goed mogelijk aan op wat de ouder heeft verteld.

voorbeeld van de argumentenkaartjes

Tip: Ouders komen in de ideale situatie zelf tot het inzicht dat jouw aanpak of advies aansluit bij wat zij belangrijk vinden voor hun kinderen. Ze nemen zich voor hun kinderen te stimuleren om deel te nemen aan de aanpak of aan de slag te gaan met jouw advies. Jij helpt hen tot dat inzicht te komen.

Hoe zet je de Argumentenkaartjes in?

Je kunt de kaartjes inzetten tijdens een-op-eengesprekken met ouders, maar ook in groepsverband: bij een ouderbijeenkomst, een ouderactiviteit, een voortgangsgesprek of een tienminutengesprek. De handleiding van de Argumentenkaatjes heeft verschillende laagdrempelige werkvormen. Een voorbeeld: de deelnemers leggen een top-3 van Argumentenkaartjes op tafel. De groep bespreekt de selectie van belangrijkste argumenten als volgt:

  • Waarom zijn deze argumenten belangrijk?
  • Op welke manier stimuleer je dit argument bij jouw kind? Wat zijn de eigen ideeën hierover?
  • Leg uit wat sport en bewegen aan deze belangrijke argumenten kunnen bijdragen. Wat vinden ouders van sport en bewegen als ‘(deel)oplossing’?

Ervaringen uit de praktijk

(1) “De Argumentenkaartjes zijn handig om contact te maken met ouders. Ik heb ze met veel plezier toegepast op een gezondheidsmarkt. De ouders die langs ons kraampje liepen, deden met veel plezier mee. Er zijn immers geen goede of foute antwoorden. We vroegen ze om de de drie voor hen belangrijkste kaartjes eruit te pakken. Door open vragen te stellen kwamen mooie gesprekken op gang: ouders kwamen met antwoorden die bij hun opvoedingsstijl pasten. Het was interessant om te ervaren dat ouders vaak even moesten nadenken waarom een bepaald argument voor hen belangrijk is. Het helpt om hen bewuster te laten omgaan met de huisregels, normen en waarden ten aanzien van hun kinderen. Aan ons de taak om respectvol en oordeelloos te luisteren en ouders te bekrachtigen in hun rol als opvoeder.” 

Margot de Langen, ouder- en kindadviseur bij Ouder- en Kindteams Amsterdam

(2) “De Argumentenkaartjes zijn voor mij een goed hulpmiddel bij onderzoek onder laagopgeleide ouders. Ik heb ze ingezet tijdens groepsinterviews. Ouders vonden het leuk om ermee te werken en begrepen de thema’s op de kaartjes vanwege de bijpassende illustraties. We ontdekten dat de groep ouders ‘zelfvertrouwen’ en ‘gezondheid’ het belangrijkst vinden in de opvoeding. We konden vervolgens dieper ingaan op deze thema’s en verkenden met hen de betekenis ervan. Dat leverde heel veel nieuwe inzichten op.”

Marjolein Keij, senior projectleider bij Pharos

De Argumentenkaartjes kunnen ook ingezet worden bij kwalitatief (verdiepend) onderzoek. Deelnemers kiezen de kaartjes die zij het belangrijkst vinden en praten onderling over hun keuzes: wat verstaan ze onder dit ‘argument’ en welke betekenis verlenen ze eraan? Producten en diensten kunnen op basis van deze inzichten worden aangepast.

Vraag de Argumentenkaartjes aan

Wil je de Argumentenkaartjes inzetten bij jouw gesprekken met ouders? Vraag de kaartjes aan via Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Wil je meer weten over de kaartjes? Neem dan contact op met Rebecca Beck of Noor Willemsen

Meer lezen?

Vind publicaties over ouderbetrokkenheid in de Kennisbank Sport & Bewegen.

Loketgezondleven.nl geeft tips voor gemeenten die preventie van overgewicht centraal willen stellen in hun gezondheidsbeleid.


Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
In de wijk, Kinderopvang, Sportaanbieders
Volwassenen
professional
instrument
in beweging brengen, ouderbetrokkenheid