Alles over sport logo

Zo kun je data inzetten voor de sport op lokaal niveau

De perfecte teamgrootte vinden? Ontdekken hoe je tóch die groep van 30 tot 50 jaar naar je club of organisatie krijgt? Het kan, dankzij data. Het verzamelen en analyseren van data maakt namelijk veel mogelijk. Maar dan moet je wel weten hoe je dat doet. CorrelAid helpt daarom non-profit organisaties hun impact te vergroten dankzij data. Wat kan dit initiatief de sportwereld brengen? We vroegen het Joel Hähnle, die het concept onlangs naar Nederland bracht: CorrelAidxNL.

Good causes. Better effects. Dat is de slogan van CorrelAid, een initiatief dat de wondere wereld van data-analyse naar het sociale domein wil brengen. Meer impact voor een maatschappelijk belang dus. Het initiatief werkt dan ook samen met non-profit organisaties, zoals sportverenigingen, scoutingclubs, debateerclubs en lokale, sociale initiatieven.

Wat kan CorrelAid doen voor de sport

Data-analyse helpt een organisatie naar een hoger plan. Van het verbeteren van interne processen tot het ontdekken – én bereiken – van nieuwe doelgroepen. En van een beter op de leden afgestemd sportaanbod tot meer aansluiting op de omgevingsdynamiek.

Zijn er veel kansen voor samenwerking met het sportdomein? “Zeker weten”, aldus Hähnle. “Kleine, lokale organisaties hebben bijvoorbeeld vaak beperkte menskracht en financiële middelen. Dat maakt efficiënte en effectieve interne processen extra belangrijk. Data helpt daarbij.”

Het gaat hierbij dus niet om innovatie in de topsport – iets waar mensen vaak aan denken als het gaat om data en sport. Het gaat echt om kleine, lokale organisaties en initiatieven die opkomen voor het maatschappelijk belang. Sportverenigingen, bijvoorbeeld.

Van meningen tot nieuwsbrieven

CorrelAid werkt met allerlei soorten data. “Vaak denken mensen aan Excel-sheetjes en vragenlijsten. Maar er kan veel meer.” Als voorbeeld noemt hij tekstdocumenten. Zo is het mogelijk om notulen of nieuwsbrieven te analyseren om communicatiepatronen te ontdekken. Die kennis gebruik je vervolgens om je communicatie te verbeteren. “Je kunt dus eigenlijk van alles gebruiken”, zegt Hähnle.

Dit onderzoekt CorrelAid bijvoorbeeld:

 • Demografische kenmerken van (potentiële) leden
 • Meningen, ervaringen en sportgedrag van (potentiële) leden
 • Notulen van bijvoorbeeld vergaderingen
 • Communicatie rondom events
 • Nieuwsbrieven
 • Communicatiekanalen
 • Social media
 • Website

Dit zijn voorbeelden van doelen die CorrelAid helpt te bereiken:

 • Interne processen efficiënter en effectiever maken
 • Communicatie beter afstemmen op potentiële leden
 • Communicatie naar leden verbeteren
 • Meer impact via nieuwsbrieven, social media en website
 • Aanbod beter afstemmen op de fysieke omgeving
 • Aanbod beter afstemmen op (potentiële) leden
 • Bewustzijn verhogen rondom campagnes, zoals een wedstrijd voor een goed doel
 • Diversiteit binnen de vereniging vergroten
 • Nieuwe doelgroepen vinden en bereiken

Voor wie is CorrelAid geschikt?

Heeft CorrelAid in Duitsland al samengewerkt met sportpartners? “Ja, we hebben een project met de Street Football World (FSW) gedaan. We hebben daar laten zien hoe je optimaal data verzamelt en verwerkt. En hoe de organisatie vervolgens de interne processen en public relations efficiënter en effectiever kon maken.” Ook loopt er een project met een voetbalclub uit Mannheim. Daar zijn bijvoorbeeld de teamgroottes en het trainingsrooster verbeterd.

Het initiatief werkt samen met non-profit organisaties die weinig middelen tot hun beschikking hebben. In de sportwereld zijn dit vooral kleine, lokale organisaties gericht op sport en bewegen zelf of in relatie tot bijvoorbeeld zorg, welzijn of reïntegratie.

Dit zijn voorbeelden van geschikte partners:

 • Sportverenigingen.
 • Evenementen en projecten gericht op bijvoorbeeld sporten met een handicap, jeugd bij de sport behouden, sponsoring voor het goede doel.
 • Stichtingen die zich richten op minderheden, zoals gezinnen in armoede, kwetsbare jongeren of ouderen.
 • Andere sociale initiatieven.

Netwerk van jonge data-analisten

CorrelAid werd in 2015 opgericht in Duitsland. Joel Hähnle zette in 2018 de eerste stappen om het concept ook in Nederland op poten te zetten. “Onze missie is om het potentieel van data-analyse naar de maatschappij te brengen. Meer impact voor een mooiere wereld, dat is waar we voor gaan. En data bieden zoveel mogelijkheden om dat te realiseren.”

Een ander doel is het creëren van een netwerk voor jonge, gedreven data-analisten. Dat netwerk bestaat uit vrijwilligers met uiteenlopende achtergronden. Van bachelorstudenten uit allerlei studierichtingen tot ervaren senior consultants die in hun vrije tijd graag iets extra’s betekenen voor de wereld. “Als iemand maar affiniteit met data-analyse heeft.” De vrijwilligers krijgen trainingen en andere begeleiding om zich verder te ontwikkelen als professional.

Klein budget, toch meer impact

Wat onderscheidt de organisatie van andere data-analysebureaus? ‘’Onze diensten zijn gratis, omdat we op vrijwilligers draaien. Zo profiteren ook organisaties met een klein budget van het potentieel van data.” En zo vergroten ze vervolgens hun impact. Op deze manier hoopt CorrelAid bij te dragen aan een betere wereld.

Maar gratis data-analyse: welke organisatie wil dat nou niet? Daarom stelt CorrelAid eisen aan samenwerkingspartners. “Om te beginnen onderzoeken we of een organisatie onze waarden en visie deelt. En we kijken of we kunnen bieden wat ze zoekt. Daarom stellen we veel vragen. Wat is het doel? Wat is het probleem? Wat is de vraag?”

Ook kijkt CorrelAid naar het budget van mogelijke partners. Een grote non-profit organisatie met veel middelen komt niet in aanmerking. Bovendien let CorrelAid goed op de insteek van de organisatie. Wil een voetbalclub de trainingen beter laten aansluiten op de behoeften van buurtbewoners? Geschikt. Maar wil dezelfde club weten hoe ze leden kan afsnoepen van de andere clubs? Ongeschikt.

De handen ineen

Blijkt een samenwerking vruchtbaar, dan gaat CorrelAid op zoek in haar netwerk. Geïnteresseerde leden melden zich aan, waarna een team geselecteerd wordt. “In Duitsland werken we met local chapters, lokale netwerken. Maar in Nederland is de opzet meer centraal. De reisafstanden zijn hier namelijk veel korter.”

Komen alleen organisaties die al allerlei data hebben in aanmerking? “Nee. Wij kunnen ook helpen nadenken over welke data handig zijn om op te halen, en hoe. Maar de organisatie blijft wel zelf verantwoordelijk voor het verzamelen.”

Overigens hoeft privacy geen belemmering te zijn voor organisaties. Hähnle: “Wij werken natuurlijk altijd volgens de regels en individuele data anonimiseren we. Ook gebruiken we zeer betrouwbare processen om de veiligheid te waarborgen.”

Met data in beweging

Kortom, wat betreft data ligt er nog een wereld open voor het sportdomein. Meer mensen in beweging? Meer diversiteit binnen de verenigingen? Meer impact bij sporten voor het goede doel? CorrelAid denkt in mogelijkheden, dat is wel duidelijk. Good causes, better effects. Let the games begin.

Wil je meer weten over CorrelAidxNL? Of is jouw organisatie benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken? Stuur dan een e-mail naar: netherlands@correlaid.org.

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
feiten en cijfers
monitoring en evaluatie, trends en innovatie