Alles over sport logo

10 tips voor buurtsportcoaches over samenwerking met het wijkteam

Als buurtsportcoach ben je de ogen en oren in een wijk en weet je als geen ander wat de (maatschappelijke) waarde is van sporten en bewegen. Juist voor doelgroepen voor wie regelmatig bewegen niet vanzelfsprekend is. Een wijkteam is in je dagelijkse werk een belangrijke samenwerkingspartner. Om je werk goed te kunnen uitvoeren bieden we je tien tips waarmee je deze samenwerking zo optimaal mogelijk kunt laten verlopen.

1. Weet hoe het wijkteam georganiseerd is

Het helpt je in je dagelijkse werk als je weet hoe het wijkteam in jouw werkgebied in elkaar steekt. Vaak is het zo dat de professionals met wie je samenwerkt de meerwaarde van sport en bewegen op kwetsbare doelgroepen niet zo goed kennen als jij. Een kijkje in de keuken van sociale wijkteams bied je meer inzicht en begrip en leidt tot een betere samenwerking.

2. Welke mogelijkheden biedt sport en bewegen?

Wanneer je werkt met kwetsbare doelgroepen dan kun je sport en bewegen op heel veel verschillende manieren succesvol inzetten. Het draagt bij aan de verbetering van onder andere zelfvertrouwen, weerbaarheid, vitaliteiten gezondheid en vergroot de sociale wereld. De doelgroepen waar je als buurtsportcoach mee werkt, zijn vaak ook cliënten van wijkteams. Door meer kennis te hebben van de achtergrond van de doelgroepen kun je op een efficiënte manier bepalen welke activiteit het beste bij bepaalde personen werkt. Lees bijvoorbeeld in het artikel Dit kun je als buurtsportcoach doen voor inwoners in armoede meer tips die je kunt toepassen. Of lees hier meer over kwetsbare 65-plussers en het effect van sport en bewegen.

Overzicht sport- en beweeginterventies

In de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen vind je succesvolle aanpakken die je kunnen helpen in je gesprekken met de wijkteams en die je praktisch kunt inzetten in je werkzaamheden.

3. Het maken van een activiteitenoverzicht helpt

Maak een overzicht van sport- en beweegactiviteiten in jouw wijk of gemeente die goed aansluiten bij bovengenoemde doelgroepen. Zorg ervoor dat er activiteiten en aanbieders in het overzicht staan:

  • die open staan voor kwetsbare doelgroepen;
  • die een nieuwe groep willen starten of die nieuwe deelnemers op een goede manier in een bestaande groep kunnen opnemen;
  • die de doelgroep op een veilige manier (sociaal en lichamelijk) kunnen begeleiden;
  • die kwaliteit en continuïteit kunnen garanderen;
  • die bereid zijn om terugkoppeling te geven aan professionals uit het wijkteam en/of andere hulpverleners.

Neem ook de kosten voor deelname mee in het overzicht, want dat is een belangrijke drempel voor de betreffende doelgroepen. En stem bovenstaande vijf criteria uiteraard goed af met de sport- en beweegaanbieders en de professionals uit het wijkteam.

4. Goed contact levert je veel op

Neem contact op met het wijkteam in jouw wijk of gemeente. Heb je al warme contacten? Benut deze dan. Als je geen rechtstreeks contact hebt, kun je het ook via de beleidsmedewerker bij de gemeente proberen of via je eigen netwerk. Gebruik ook de Meedoen Meerkamp om lokaal goed samen te werken.

Maak gebruik van de Wijktekening

Via de Wijktekening kom je erachter met welke organisaties en professionals je in de wijk kunt samenwerken op het gebied van sport en bewegen. Breng dit vervolgens in kaart voor jouw wijk.

5. Kennismaken en verkennen

Zie een eerste contact echt als een kennismaking. Stel veel vragen en probeer te achterhalen hoe de professionals in het wijkteam werken, hoe ze georganiseerd zijn, welke casussen van cliënten zij tegenkomen, wat hun grootste uitdagingen zijn, wat hun behoefte is ten aanzien van een samenwerking etc. Tip: het gebruik van woorden zoals bewegen, plezier en sociaal netwerk past vaak goed in een gesprek met een sociale samenwerkingspartner. Na je eerste gesprek komt er waarschijnlijk een vervolg waarin je samen kunt gaan kijken naar een gezamenlijk doel of ambitie.

6. Laat ze meekijken bij jouw activiteit

Nodig professionals uit het wijkteam uit om te komen kijken bij een passende sportactiviteit of bij een open club die openstaat voor nieuwe doelgroepen. Vraag een trainer, begeleider, betrokken bestuurslid of een deelnemer om te vertellen over het aanbod en de resultaten. Succesverhalen van betrokkenen en deelnemers hebben vaak een positief effect!

7. Persoonlijke verhalen in de terugkoppeling

Bij de start van je samenwerking is het prima om klein te beginnen, bijvoorbeeld met een gezin of cliënt waarbij je kunt bijdragen aan het oplossen van een probleem. Tussentijdse resultaten en successen kun je in de vorm van persoonlijke verhalen terugkoppelen. Dit is een goede manier om de professionals uit het wijkteam te laten inzien wat de waarde is van jouw inbreng.

8. Je bent je eigen visitekaartje

Is er contact en heb je een mogelijke manier voor samenwerking gevonden? Zorg dan dat je een betrouwbare en prettige samenwerkingspartner bent en blijft. Dat wil zeggen:

  • kom afspraken na en doe alleen een belofte die je waar kunt maken;
  • blijf investeren in de relatie en wees geduldig. Het opbouwen van een samenwerking kost veel tijd;
  • ga op een deskundige manier om met (vragen van) cliënten en verwijs alleen door naar sport- en beweegaanbieders waarvan je zeker bent dat ze ook kwaliteit en deskundigheid bieden;
  • zorg voor regelmatige terugkoppeling;
  • evalueer (bespreek) de samenwerking en de inzet van sport en bewegen als middel regelmatig met elkaar.

9. Benadruk jouw signalerende rol in de wijk

Benadruk bij de professionals uit het wijkteam dat buurtsportcoaches, sport- en beweegaanbieders en trainers ook een signalerende rol kunnen hebben. Jullie werken veel op straat, in de wijk en bij verenigingen en kunnen problemen bij kinderen, ouders, gezinnen en wijkbewoners signaleren. Professionals in wijkteams hebben deze rol vaak ook en kunnen de sporttrainers en buurtsportcoaches ondersteunen bij het signaleren. Bijvoorbeeld door het geven van een workshop over het herkennen en signaleren van problemen en hoe je daar als vrijwilliger of niet-hulpverlener mee om kunt gaan.

10. Gezien worden: letterlijk en figuurlijk

Zorg dat je zichtbaar en herkenbaar bent als buurtsportcoach of als team van buurtsportcoaches in de gemeente. Dat kan op allerlei manieren; door een logo, een opvallend trainingspak of shirt, een herkenbare naam of kleurgebruik in communicatie uitingen. Laat ook vooral zien wat je doet aan inwoners, de gemeente, je werkgever en (mogelijke) samenwerkingspartners zoals het wijkteam. Stuur bijvoorbeeld regelmatig een eenvoudige nieuwsbrief rond, wees actief op social media, plaats oproepen en succesverhalen in lokale krantjes, organiseer een open dag of inloopactiviteit.

Meer lezen?


Thema

Onderwerpen

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
public, professional
tips
samenwerken