Alles over sport logo

Vijf instrumenten voor een goede samenwerking

Geen succes zonder goede samenwerking of zonder goed netwerk. In dit artikel beschrijven we vijf instrumenten die helpen bij het bouwen en onderhouden van een netwerk om je sport- en beweegambities te realiseren. Met deze instrumenten kun je makkelijker in een samenwerkingsverband resultaten behalen en is de kans groter dat je ook succesvol blijft samenwerken.

1. De innovatiespiraal

In iedere samenwerking gaan er dingen goed. Maar er zijn ook momenten dat de samenwerking niet goed loopt. Met de Innovatiespiraal leer je dat werken met je netwerk een aantal fasen heeft. De Innovatiespiraal laat zien hoe je een pril idee kunt omzetten naar een plan en deze vervolgens kunt uitvoeren. En ook hoe je daarna het uitgevoerde idee kunt blijven gebruiken.

Door de Innovatiespiraal goed te bestuderen, begrijp je beter hoe een netwerk beweegt en steeds verandert. De Innovatiespiraal leert je wat je op een bepaald moment kunt doen, maar ook wat je vooral niét moet doen.

Als je een initiatief wilt nemen, moet je op een bepaald moment tot actie overgaan. Maar je moet dat niet te snel doen. Soms is het ook belangrijk om met elkaar te praten over wat iedereen doet in het netwerk. De Innovatiespiraal helpt je om op het goede moment de goede dingen te doen.

2. De Netwerkanalyse

Met de Netwerkanalyse kun je het netwerk rondom een initiatief laten zien op een bepaald moment. Meestal is dit wanneer je gezamenlijk een duidelijk doel hebt geformuleerd. De Netwerkanalyse maakt inzichtelijk welke mensen op dat moment meedoen met het initiatief. Ook wordt duidelijk welke rol deze mensen hebben in het netwerk. Je kunt deze informatie gebruiken als je contact opneemt met deze mensen.

Ook helpt de Netwerkanalyse je met onderzoeken wie en wat je nog niet in je netwerk hebt. Je kunt de Netwerkanalyse natuurlijk in je eentje maken, maar het is fijner als andere mensen met je meedenken en meehelpen. Als je de Netwerkanalyse samen maakt, kun je elkaars netwerk gebruiken. Zo maak je het netwerk rondom het initiatief groter.

Een Netwerkanalyse is dus een momentopname. De leden van het netwerk kunnen wisselen. Dit zijn de mensen die je nodig hebt om een initiatief te realiseren. Wie er in je netwerk zit hangt af van de fase van een initiatief. Je kunt de Netwerkanalyse dus opnieuw doen als je initiatief in een nieuwe fase van de Innovatiespiraal komt. 

Een Netwerkanalyse helpt je om een antwoord te krijgen op deze vragen:

 • Kan ik dit netwerk opbouwen? Of sta ik er (bijna) alleen voor bij het uitvoeren van het initiatief?
 • Zijn de mensen die zich partner noemen ook echt partners? Hoe zie je dat?
 • Zijn de schakels in het netwerk ook echt schakels? Een schakel maakt contact met andere netwerken of organisaties.
 • Alle netwerkleden leveren een bijdrage aan het netwerk. Maar wie zijn de echte leveranciers die je helpen om het initiatief te realiseren?
 • Alle mensen van je netwerk hebben een belang bij het initiatief en zijn dus gebruikers. Maar wie zijn de échte gebruikers: Wie zijn de klanten voor wie je het doet?
 • Welke contacten moeten nog gelegd worden om de juiste mensen bij het netwerk te halen?

Met de Netwerkanalyse leer je welke mensen je nodig hebt om je doel te bereiken. De Netwerkanalyse maakt duidelijk wat de rol is van de mensen in je netwerk. In de sport heb je aanvallers, middenvelders en verdedigers nodig om een succesvol team te vormen. Deze verschillende rollen heb je ook nodig in netwerken.

3. De Veranderdriehoek

De Veranderdriehoek leert je welke kwaliteiten je nodig hebt in de verschillende fasen van je netwerk. Er bestaan verschillende typen mensen, die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben. De Veranderdriehoek helpt je om deze kwaliteiten te herkennen en begrijpen. Met de Veranderdriehoek kun je dus in de gaten houden of je de goede mensen in je netwerk hebt.

4. De Tijdlijnmethode

Het is verleidelijk om vooral bezig te zijn met de inhoud. Maar het is ook belangrijk dat je af en toe terugkijkt op het proces waar je in zit. De Tijdlijnmethode helpt je bij de (tussentijdse) evaluatie. Dit doe je samen met de mensen in je netwerk. Dit doe je door bij die gebeurtenissen te vertellen wat je positieve energie gaf en wat je negatieve energie gaf.

Met de tijdlijnevaluatie ontstaat er snel zicht op hoe iedereen erin zit en hoe de energie is. Op basis daarvan kunnen deelnemers met elkaar afspreken om dingen anders of beter te doen. De Tijdlijnmethode is nuttig als:

 • in het netwerk weinig energie is om tot actie te komen of er dingen spelen die uitgesproken moeten worden;
 • een actie is afgerond en de vraag speelt: ‘hoe nu verder?’, of er partijen bij komen of juist vertrokken zijn (bijpraten/inwijden);
 • er een evaluatie op papier aangeleverd moet worden;
 • je na wat langere tijd van weinig contact of actie (bijvoorbeeld een vakantieperiode) allemaal weer even wilt weten waar iedereen staat;
 • blijkt dat de deelnemers met andere dingen bezig zijn dan wat oorspronkelijk als ambitie is geformuleerd.

5. De Meedoen Meerkamp

Om mensen in een kwetsbare positie vooruit te helpen, is een goede match tussen vraag en aanbod nodig, zodat ze terechtkomen bij een activiteit die goed bij ze past. Hiervoor is goede afstemming tussen organisaties cruciaal. De Meedoen Meerkamp helpt je om lokaal en regionaal beter samen te werken. Middels twaalf werkzame elementen kun je als samenwerkingsverband checken hoe je ervoor staat. Zodat mensen in een kwetsbare positie makkelijker kunnen deelnemen aan sport- en beweegaanbod. Gebruik deze checklist om te zien hoe goed jouw samenwerkingsverband verloopt


Thema

Onderwerpen

Artikelen uitgelicht


Beleid
In de wijk
public, professional
instrument
samenwerken