Alles over sport logo

Tijdelijke Europese subsidies voor sportprojecten voor vluchtelingkinderen en voor duurzame sportsector

Deel je graag in Europa je project dat als voorbeeld kan dienen hoe breedtesport en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan? Of wil je financiële ondersteuning voor sportprojecten voor kinderen die op de vlucht voor oorlog in Nederland zijn aangekomen? Lees dan verder over de twee oproepen die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, met een snelle deadline van 17 oktober 2023.

De Europese Commissie heeft op 26 juli twee oproepen gepubliceerd voor voorbereidende acties op het gebied van sport. Dit soort tijdelijke subsidiemogelijkheden zijn vaak een testcase voor later toekomstig Europees sportbeleid of voorzien in een actuele behoefte.

De eerste oproep heet ‘Sport for People and Planet – a new approach on sustainability through sport in Europe’: daarvoor is bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar, met een maximum aanvraag van 4 ton per project.

De tweede oproep heeft de titel ‘Pilot Project – Sport Support – emergency sport actions for youth’: voor deze oproep is bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor diverse projecten, idem met een maximale toekenning van 400.000 euro per project, afhankelijk van de schaalgrootte van het project.

Voor beide pilotacties geldt een snelle deadline van 17 oktober.

Inspiratie voor een duurzamere sportsector

‘Sport for People and Planet – a new approach on sustainability through sport in Europe’, met als identificatiecode PPPA-SPORT-2023-PEOPLE-PLANET, wil inspirerende voorbeelden verzamelen van samenwerking voor een duurzame sportsector in (lokale) gemeenschappen. Er is een budget van bijna  € 1,5 miljoen euro beschikbaar.

De gehonoreerde projecten dragen bij aan:

​​- het verzamelen en delen van kennis over nieuwe manieren om gedrag te bevorderen waarmee de sportsector duurzamer wordt;

 – het ontwikkelen van aanpakken en toolkits die sportorganisaties kunnen gebruiken om invloedrijke leiders te worden in verduurzaming en tegengaan van milieuvervuilende acties;

 – het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om de sportsector een schoolvoorbeeld van ‘sustainability’ te laten worden, met name voor de Europese jonge generatie;
– het presenteren en implementeren van sociaal en ecologisch duurzame oplossingen voor breedtesportevenementen.  

Zie voor de oproep: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2023-people-planet

Inspiratie voor integratie van jeugdige vluchtelingen via sport

De tweede oproep, ‘Pilot Project – Sport Support – emergency sport actions for youth’, met als identificatiecode PPPA-SPORT-2023-EMERGENCY-YOUTH, is gericht op het ondersteunen van projecten gericht op het stimuleren van de integratie van kinderen en jongeren die gevlucht zijn voor oorlog of humanitaire crises in het land waar ze naartoe gevlucht zijn. 

De gehonoreerde projecten moeten bijdragen aan:

– Het bevorderen, in en door sport, van de directe betrokkenheid van door de oorlog getroffen jeugd bij zinvolle activiteiten op lokaal niveau, in hun gastgemeenschappen; 

– Het vergemakkelijken van het overwinnen van trauma’s, het zich aanpassen aan een nieuwe omgeving en het creëren van banden met de tijdelijke gastgemeenschappen; 

– Het verbeteren van het fysieke en mentale welzijn van ontheemde kinderen en jongeren door het bijwonen van sportsessies; 

– Het verzamelen van ervaringen en goede praktijken voor verspreiding en verdere inspiratie om soortgelijke initiatieven elders in Europa op te zetten. 

Het gaat om projecten die plaatsvinden in één land, op lokaal niveau, bij voorkeur via gewone sportclubs, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale context en zo de integratie van de ontheemde jeugd het best te bevorderen.

Voor deze oproep is een budget van € 1.947.953 beschikbaar.

Zie voor de oproep: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2023-emergency-youth

Meer details in call document

In de zogenaamde ‘call documents’ vind je aanvullende informatie. Zo is de projectduur in principe 12 tot 18 maanden. Na inzending van de aanvraag vindt de evaluatie plaats door de Europese Commissie. De resultaten worden dan in maart bekend gemaakt en vanaf juni /juli2024 kunnen de projecten met Europese financiering van start gaan. Soms is het mogelijk om al eerder te starten met een project, in overleg met de Europese Commissie. 

De maximale toekenning per project is 400.000 euro; wat in jouw geval geldt, ontdek je als je start met je aanvraag via ‘submission’. Er zijn vaste budgetten (lump sums) voor bepaalde onderdelen vastgesteld. Voorafgaand daaraan – voor zover je dat nog niet hebt – moet je een EU Login aanvragen (zie voor toelichting ons e-book over Erasmus+ en de vragensectie op Sport en Europa).  Bijzonder detail is dat ook voor de inzet van vrijwilligers in de sport een vast bedrag per vrijwilliger kan worden opgevoerd. Dit en meer vind je per oproep op de ‘funding and tenders portal’ van de Europese Commissie.

Aanvragen in het kader van beide oproepen kunnen worden ingediend tot en met 17 oktober 2023, 17 uur.


Sport en Europa
nieuwsbericht