Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Sport en het Nederlandse EU-voorzitterschap

Artikel

Nederland voorzitter van de EU

logo eu2016Sinds 1 januari 2016 is Nederland voor een half jaar voorzitter van de Europese Unie. Kenniscentrum Sport zal de ontwikkelingen in dit komende half jaar op de voet volgen. Dit artikel is onderdeel van een online dossier dat wordt opgebouwd.

Integriteit in de sport

Integriteit in de sport is het centrale thema voor het voorzitterschap van Nederland. Integriteit in de sport is een breed onderwerp. Daarom focust Nederland op die onderdelen die bij uitstek om een internationale aanpak vragen. Het hoofdonderwerp waar Nederland zich op richt is de toewijzing van grote internationale sportevenementen.

Bij de toewijzing van evenementen gaat het vooral om de transparantie en “good governance”. Dat zijn onderwerpen die veel in het nieuws zijn, en meestal niet in positieve zin. Een goede reden om hier in internationaal verband aan te werken.

Er zijn ook andere redenen om integriteit als prioriteit te kiezen: denk aan de roep van de belastingbetaler over het juiste gebruik van overheidsgeld. Maar ook ziet Nederland kansen om de sport als showcase op het vlak van integriteit in te zetten. Zo kan de sport zich profileren als platform voor goed bestuur, transparantie en integriteit.

Naast dit hoofdonderwerp besteedt Nederland in zijn rol als EU-voorzitter aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • voorkomen van doping en matchfixing
  • voorkomen van geweld bij recreatieve sport (grassroot sport)

Het Mulier Instituut en de Universiteit Utrecht stelden samen in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap het rapport ‘Creating social impact with sport events‘ op. Doel van het onderzoek was de bestaande kennis over de maatschappelijke impact van sportevenementen in kaart brengen. En daarnaast strategieën en voorwaarden op een rij zetten die de impact nog kunnen bevorderen.
Uitkomsten van het rapport: sportevenementen bieden deelnemers een podium, liefhebbers vermaak en inspiratie, vrijwilligers een unieke ervaring, en sponsoren en politici een gelegenheid om hun betrokkenheid bij de sport te tonen. Maatschappelijke impact ontstaat niet zomaar. Het is belangrijk dat de organisatoren van het evenement heel bewust inzetten op het genereren van die sociale betekenis.

Wat gaat er gebeuren de komende zes maanden?

Integriteit als prioritair thema is vastgesteld in samenspraak met de landen die na Nederland voorzitter van de EU zijn. Het is dan ook geen onderwerp dat in een half jaar te regelen is, daarom is het systeem van een ‘trojka’ ingevoerd. Slowakije en Malta nemen na Nederland het stokje over.
Nederland streeft ernaar om de dialoog met de sportsector aan te gaan en gezamenlijk op te trekken rond integriteit en de andere thema’s. Het gewenste resultaat is een gedeelde verklaring en aanpak tussen de EU en organisaties uit de sport die zich bezighouden met mega sport events (Olympische Spelen, WK voetbal).
Op politiek niveau streeft Nederland ernaar om aan het eind van zijn voorzitterschap van de EU te komen tot conclusies van de Raad. (De Raad van de EU is de vergadering van ministers van de EU.) Deze conclusies bepalen de beleidsrichting van de Europese Unie. In de conclusies worden de gedeelde ideeën over transparantie, integriteit en samenwerking vastgelegd en onderschreven.

Agenda eerste helft 2016

  • 9-10 maart EU Sportforum, Scheveningen, Nederland (op uitnodiging toegankelijk)
  • 10-11 maart DG meeting (vergadering van de directeuren Sport van ministeries van EU landen, alleen op uitnodiging toegankelijk )
  • 31 mei EU sportministers raad
  • 15 juni Europese dopingconferentie

Verslagen van bijeenkomsten

Op deze plek delen we voorlopig relevante documenten en de verslagen van bijeenkomsten, die tijdens het Nederlands voorzitterschap gehouden worden.

Anti-doping conferentie, 15 juni 2006.

Wat betekenen de nieuwe Europese regels op het gebied van data protectie voor atleten? Hoe kunnen we het gebruik van doping tegengaan en welke rol speelt voorlichting? Op 15 juni 2016 staan deze drie vragen centraal tijdens de Europese conferentie over doping. Lees meer in het artikel Europees voorziterschap: anti doping conferentie 15 juni.

Raadsconclusies bevorderen van integriteit, transparantie en goed bestuur in grote sportevenementen, d.d. 31 mei 2016.

Presentaties van het EU Sport Forum in Den Haag op 9 - 10 maart, 2016.

Onderaan de website van de Europese Commissie staan alle verslagen van alle presentaties van die dag.

Conclusies van de Raad betreffende het verbeteren van integriteit, transparantie en goed bestuur bij grote sportevenementen.

In de conclusies van de Raad betreffende het verbeteren van integriteit, transparantie en goed bestuur bij grote sportevenementen worden verschillende maatregelen voorgesteld om deze beginselen op nationaal en Europees niveau toe te passen tijdens alle fasen van zulke evenementen (haalbaarheid, kandidaatstelling, voorbereiding, organisatie, evaluatie, nalatenschap), ook in de periode na de beëindiging van het evenement.

De tekst benadrukt ook de noodzaak van een regelmatige dialoog tussen de lidstaten, de Commissie en de sportwereld, en de rol van nationale, regionale en lokale overheidsinstanties op het gebied van financiering, infrastructuur, milieubescherming, veiligheid, beveiliging en planning van grote sportevenementen, en bij het veiligstellen van de duurzaamheid ervan.

Kamerbrief over mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen, d.d. 9 maart 2016.

Minister Schippers (VWS) reageert op een verzoek van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer. De commissie vraagt om aandacht voor mensenrechtencriteria bij goed bestuur sportorganisaties en grote sportevenementen. Mensenrechten is een belangrijk thema van het Nederlandse voorzitterschap.

Toespraak van minister Schippers tijdens het EU Sportforum, 9 maart 2016.

Toespraak van minister Schippers tijdens het EU Sportforum op 9 maart 2016 in Den Haag. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

Nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU.

In het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie geeft Nederland een verdieping op de prioriteiten van het voorzitterschap.

Nederlandse prioriteiten in de sport, gepresenteerd in Brussel, donderdag 14 januari.

Op donderdag 14 januari 2016 presenteerde het ministerie van VWS in Brussel de Nederlandse prioriteiten voor het komend half jaar aan een publiek van vertegenwoordigers van een aantal lidstaten, Europese sportorganisaties, sportbonden en andere belanghebbenden.

eu 2016


Presentatie; the Netherlands EU Presidency in the field of Sport

Wat doet de EU op sportgebied:
Sport is op Europees niveau een relatief nieuw onderwerp. In het verdrag van Lissabon werd sport voor het eerst genoemd: verdrag Lissabon – sport. Sport is een zogenaamde ondersteunende bevoegdheid van de EU. Dat houdt in dat de EU de samenwerking tussen beleidsmakers stimuleert en de dialoog aangaat met sportorganisaties om de positieve waarden van sport uit te dragen en tegelijk de problemen aan te pakken.
Binnen het Europese programma Erasmus+ sport is subsidie beschikbaar om initiatieven, die de Europese thema’s versterken, te ondersteunen.

Meer informatie

Kenniscentrum Sport houdt u het komend halfjaar regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook vindt u op het kennisportaal meer informatie over ontwikkelingen in de EU die met sport te maken hebben, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor samenwerking met andere landen binnen het Erasmus+ programma.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Peter Barendse, adviseur Kenniscentrum Sport, peter.barendse@kcsport.nl

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.