Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Samenwerking tussen zorginstelling en sport- en beweegaanbieders

Praktijkvoorbeelden

Sportverenigingen en andere sportaanbieders in de regio kunnen een rol van betekenis spelen om een leuk en afwisselend sport- en beweegaanbod te creëren. Dit onder begeleiding van deskundig kader op het terrein van sport en bewegen. Echter, gewoon gebruik maken van reguliere sportmogelijkheden dicht bij huis, is nog niet zo vanzelfsprekend voor sporters met een verstandelijke handicap. Zij voelen de stap naar een sportvereniging als een hoge drempel. De instelling zal ondersteuning moeten bieden om het gebruik van deze reguliere activiteiten door cliënten mogelijk te maken.

Om goede ondersteuning te bieden is het van belang dat een zorginstelling structureel samenwerkt met sport- en beweegaanbieders. Hoe je dat het beste kunt realiseren, lees je hieronder.

Programma Zo kan het ook!

Vanuit het programma Zo kan het ook! dat van 2009 tot 2012 in samenwerking met zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking werd uitgevoerd is een stappenplan en een werkboek ontwikkeld met behulp waarvan je je cliënt op een goede manier kunt laten deelnemen aan het aanbod van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Uitgangspunt bij het begeleiden van cliënten is “Normaal waar mogelijk, speciaal waar nodig”.

Geschikt aanbod

Om als zorginstelling te kunnen bereiken dat je cliënten bij een sportvereniging kunnen sporten is het belangrijk dat je _J5J9066een aantal stappen onderneemt. Allereerst is het goed om de wensen en behoeften van je cliënten in kaart te brengen en een overzicht te maken van het bestaande sport- en beweegaanbod in de regio. Nadat je dit overzicht hebt gemaakt is het erg belangrijk om bij de sport- en beweegaanbieders na te gaan of het aanbod dat zij hebben ook echt geschikt is voor jouw cliënten. Ga bijvoorbeeld na hoe goed ze de doelgroep kennen, of er voldoende begeleiding is en hoe overige dingen zoals vervoer zijn geregeld. Als je tegen knelpunten aanloopt, kun je de sportaanbieder wijzen op de mogelijkheid van een verenigingsondersteuner gehandicaptensport via de sportbond. Ook kun je in samenwerking met de sportvereniging een clinic binnen je zorginstelling aanbieden, zodat je cliënten binnen hun vertrouwde omgeving kennis kunnen maken met de sport of beweegactiviteit die ze leuk lijkt.

Ondersteuning op maat

Als de hierboven omschreven stappen met succes zijn afgerond, dan is het van belang om je cliënt ondersteuning op maat te bieden om aan de sportactiviteiten bij de vereniging deel te nemen. Er zijn flink wat mogelijkheden om deze ondersteuning te bieden: via een sportcoach, maatjes, een vrijetijdscoach, een combinatiefunctionaris en ondersteuning voor lidmaatschap bij de vereniging, vervoer en materiaal.

  • Sportcoach; Ga na of er bij de gemeente, provincie of MEE organisatie sportcoaches zijn die inzetbaar zijn. Of neem zelf een sportcoach in dienst of vraag een ambassadeur. Een sportcoach helpt bij het vinden van een sport die bij de cliënt past, geeft advies en ondersteuning hoe te gaan sporten, legt contacten met de sportvereniging, gaat een aantal keren met de cliënt mee naar de vereniging en begeleidt de vereniging bij individuele vragen van de cliënt. Download voor uitvoerige informatie over de werkzaamheden van de sportcoaches ‘Doorgeleidingsmethode reguliere sport’ van Dichterbij.
  • Maatjes; Een maatje kan helpen om cliënten te steunen om te gaan sporten of lid te blijven bij een vereniging. Soms is er binnen de zorginstelling al een pool van vrijwilligers en anders kun je in overleg met de familie van je cliënt op zoek gaan naar een maatje. Bedenk van tevoren goed wat je van de vrijwilliger verwacht en wat je kunt bieden. Neem ook eens een kijkje op de landelijke sites beweegmaatje.nl en ikwordmaatje.nl.
  • Vrijetijdscoach; In de meeste gemeenten zijn vrijwilligersorganisaties die vraag en aanbod matchen. Vraag je gemeente bij wie je terecht kunt.
  • Combinatiefunctionaris; Voor onderwijs, sport en cultuur zijn er combinatiefunctionarissen beschikbaar. Zogeheten sterke verenigingen hebben de mogelijkheid zich met een combinatiefunctionaris te versterken, zodat ze zich ook in kunnen zetten voor naschoolse opvang en kwetsbare doelgroepen. Verenigingen kunnen meer informatie over deze mogelijkheid verkrijgen bij de sportbond of NOC*NSF.
  • Ondersteuning lidmaatschap bij de vereniging, vervoer en materiaal; Kijk of er mogelijkheden zijn voor een bijdrage in vervoer of contributie/lidmaatschap voor je cliënt. Dat kan bij gemeentes die binnen de WMO mogelijkheden hebben of bijvoorbeeld bij een organisatie als het Jeugdsportfonds.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.