Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Rollen van ouders bij de sportvereniging

Artikel

Ouders zijn meer dan anderen in staat hun kinderen aan te sporen tot sport en bewegen. Bijvoorbeeld door ze te stimuleren en te enthousiasmeren en door zorg te dragen voor de contributie en de benodigde materialen, het faciliteren. Ze kunnen ook een positieve rol vervullen als vrijwilliger bij de sportvereniging door er zelf te sporten en er actief te zijn.

Ouderbetrokkenheid : ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’

Ouders die zelf aan sport doen stimuleren bewust of onbewust het sport- en beweeggedrag van hun kinderen. Denk aan het aloude adagium ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Kinderen van wie de ouders het goede voorbeeld geven door zelf (vaak) te sporten, zijn vaker lid van de sportvereniging. Uit onderzoek blijkt dan ook dat er een duidelijk positief verband is tussen het beweeggedrag van de ouders en dat van hun kinderen. Dat geldt voor alle categorieën kinderen: voor zowel jongens als meisjes, en voor zowel autochtone als allochtone kinderen .

Vrijwilliger zijn bij de sportvereniging

Eén op de vijf verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers - klik op afbeelding voor een grotere versie.
Eén op de vijf verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers – klik op afbeelding voor een grotere versie.

Ouders die als vrijwilliger actief zijn bij de sportvereniging geven het signaal af dat vrijwilligerswerk doen in de sportvereniging erbij hoort. Een mooie bijkomstigheid is dat ze hun kinderen ook kunnen stimuleren om als trainer, bestuurder, scheidsrechters of organisator actief te worden voor de sportvereniging. In veel sportverenigingen hebben kinderen en jongeren regelende taken waarbij ze worden begeleid door volwassenen. Ook voor de ouders zelf kan betrokkenheid bij de sportvereniging een leerzame en sociale ervaring zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld bekend raken met het verenigingsleven, zelf gemotiveerd raken om te gaan sporten, meer contacten krijgen met andere ouders of vaardigheden ontwikkelen door het vrijwilligerswerk dat ze doen (Boonstra e.a., 2011). Uit de ‘SportAanbiedersMonitor 2012’ (Kalmthout e.a., 2012) komt naar voren dat sportverenigingen nog steeds kampen met een tekort aan vrijwilligers. Het werven en behouden van vrijwilligers wordt door de sportverenigingen als één van de drie belangrijkste speerpunten genoemd. Eén op de vijf verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers.

Lees ook het artikel ‘Spelregels van gedrag van ouders aan de zijlijn‘.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.