Sluiten

Jongeren binden en behouden bij de sport

Factsheet

Publicatiedatum 5 maart 2018

Op tienjarige leeftijd sport 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks en zijn net zoveel kinderen aangesloten bij een sportclub. Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste sporten veel jongeren uit. Ook blijkt het moeilijk te zijn om deze kinderen op latere leeftijd weer in beweging te krijgen. Waarom stoppen zoveel jongeren met sporten en wat kun je doen om dit te voorkomen en deze groep juist te binden en te behouden?

NOC*NSF, de sportbonden en Kenniscentrum Sport & Bewegen bieden diverse producten onder de noemer ‘Binden en behouden van jongeren bij de sport’ om buurtsportcoaches, trainers jeugdcommissie, bestuur van sportclubs, bewegingsonderwijzers en gemeenten op dit thema te ondersteunen. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare producten.

Feiten en cijfers : kinderen in beweging

De grote jeugdsportbonden doen kwalitatief verdiepend onderzoek naar de uitstroom van jongeren en adviseren en ondersteunen hun verenigingen met producten via hun verenigingsadviseurs en landelijke en regionale bijeenkomsten. Met behulp van het Kennis- en informatiesysteem Sport (KISS) kan elke bond een specifiek beeld geven van de uitstroom van jongeren in hun tak van sport. 
Ook verschillende gemeenten zetten in op het stimuleren van jongeren om te gaan en blijven sporten. Zoals onder andere de gemeente Utrecht. De Utrechtse Stichting Harten voor Sport vroeg het Mulier instituut om werkzame elementen te inventariseren voor succesvolle sportstimulering onder jongeren.

Jongeren aan het woord

In dit filmpje vertellen jongeren waarom ze zijn gestopt met sporten en wat zij belangrijk vinden aan het team, de trainer en de club. Bekijk de film:

Tips en tools

Er is een grote verzameling tips en tools uit de praktijk beschikbaar over wat jongeren motiveert, welke personen invloed op hen hebben en wat je als school of vereniging kunt doen om invloed te hebben. De tips zijn online beschikbaar in vier categorieën:

Weergave van de spelkaartjes
Foto: Dorien van Dijk)

Op aanvraag zijn de tips ook als spelkaartjes verkrijgbaar om binnen de vereniging of op school het gesprek aan te gaan over hoe je als organisatie jongeren kunt binden en behouden bij sport. Wil je een set kaartjes ontvangen, stuur dan een mailtje naar Dorien Dijk, dorien.dijk@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

 

 

 

Stappenplan voor sportclubs en scholen

Illustratie van het stappenplan
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In acht stappen naar een eigen aanpak om jongeren te behouden met bijbehorende tools.

Bekijk het stappenplan voor clubs ‘Uitstroom van jongeren uit de sport: Er is iets aan te doen!‘.
Download het stappenplan voor scholen ‘Beweeg- en sportaanbod voor jongeren via school‘.

 

 

 

J-score: weet wat er leeft onder jongeren

De J-score is een van de concrete tools die in het stappenplan zijn beschreven. Het is een instrument om op snelle en eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de jeugdgerichtheid van de sportvereniging. Laat de vragenlijst invullen door verschillende personen en ook door jeugdleden zelf. De J-score geeft een totaalscore voor jeugdgerichtheid en aanknopingspunten om de jeugdgerichtheid te verbeteren.

Bekijk instrument J-score.

Hoe betrek je jongeren actief bij een vereniging?

De ‘Jeugd Participatieladder Sport’ is een instrument voor sportverenigingen, zoals bestuursleden, commissieleden, trainers en coaches. Ook verenigingsadviseurs kunnen de ladder gebruiken om met verenigingen in gesprek te gaan over de jeugdaanpak. De ladder is afgeleid van het model van Roger Hart (1992).

De ladder geeft in oplopende treden de participatieniveaus weer die er zijn om jongeren bij de vereniging te betrekken. Hoe hoger op de ladder, hoe actiever de jeugd.

Illustratie van de jeugd participatieladder sport ter ondersteuning van de tekst
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Door gebruik te maken van de ladder, krijg je een beter inzicht in het huidige participatieniveau van de jeugd binnen je vereniging en kun je bepalen wat je ambitieniveau is. Ben je tevreden of wil je jongeren een actievere rol geven en hoger op de ladder klimmen?Lees hier 4 goede voorbeelden van clubs die er op verschillende manieren in slagen hun jeugd actief te maken en te houden:

Inspiratie opdoen? Bekijk de volgende praktijkvoorbeelden

Stukje tekst van SV Kampong over het team als hoeksteen van de vereniging
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In zes verschillende praktijkvoorbeelden vertellen gemeenten, scholen en verenigingen hoe ze erin slagen jongeren te blijven binden met sport.

De volgende voorbeelden zijn beschikbaar:

 

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.