Sluiten

In de Hambaken Gym vinden jongeren weer toekomstperspectief

Praktijkvoorbeelden

Publicatiedatum 13 februari 2017

Jongeren in de wijk begeleiden naar een succesvolle toekomst, door de inzet van kickboksen: dat doet Youssef Noudri, verbinder in de wijk De Hambaken in Den Bosch.

Youssef Noudri, door de gemeente Den Bosch aangesteld als ‘Verbinder’ in de wijk De Hambaken, is geboren in Marokko en getogen in deze wijk. Die staat bekend als aandachtswijk, maar Noudri heeft daar naar eigen zeggen de beste tijd uit zijn leven gehad: hij kent de ‘handleiding’ van de wijk door en door.

“Opgroeien in de wijk De Hambaken was ‘vechten’ voor je plaats”, stelt Noudri. Toen hij een klein jongetje was en een aantal keer huilend thuiskwam, was bij zijn broer de maat vol: Noudri moest voor zichzelf leren opkomen. Omdat zijn broer kickbokste, was in 1991 deze tak van sport een logische stap voor Noudri. En het bleek een succes: hij behaalde een aantal titels en zijn zelfvertrouwen groeide.

Mensen verder helpen

Toen Divers, de welzijnsorganisatie in de wijk, Noudri en zijn broer in 2004 vroeg om een kickboksvereniging te starten, omdat jongeren in de wijk daar behoefte aan hadden, twijfelde hij geen moment: De Hambaken Gym was geboren.

Noudri vertelt dat zijn ouders hem altijd gesteund hebben en voor hem klaarstonden, maar dat hij tijdens zijn jeugd regelmatig met vragen zat waarmee hij niet altijd bij zijn ouders terechtkon: “Ik wilde graag een bijbaan, maar waar begin je? Bij wie moet je zijn? Hoe stel je een cv op? Dat soort kleine dingen heb ik van huis uit niet meegekregen, omdat mijn ouders de Nederlandse taal niet goed beheersten en het systeem hier niet kenden.”

Noudri’s moeder gaf wel aan dat ze graag zag dat hij plaatsnam achter de bureaus op kantoor, in plaats van ze te moeten schoonmaken zoals zij zelf deed. Hij besloot daartoe een opleiding tot boekhoudkundige te volgen. Daar bleek echter later in zijn leven niet zijn passie te zitten: “Mijn liefde is mensen verder te helpen.”

Niet begrepen voelen

Kinderen krijgen kickboks training in de zaal
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Daar maakte hij dan ook onmiddellijk werk van, zodra hij kickbokstrainingen ging geven. Hij was veel op straat te vinden om jongeren aan te spreken, buiten zijn fulltime baan om en buiten de trainingstijden doordeweeks en wedstrijden in het weekend om. Jongeren lieten hem dan weten dat ze problemen op school hadden of graag wilden werken. Hij stuurde ze door naar professionals uit de wijk die de jongeren verder konden helpen.

Maar veel jongeren kwamen terug, vertelt Noudri: “Ze voelden zich niet begrepen. Ze wilden werken, maar kregen het gevoel dat de professionals daar geen vertrouwen in hadden.” Hij herkende dat gevoel uit zijn eigen jeugd en wilde meer voor deze jongeren betekenen, maar hij had er weinig tijd voor. Hij werkte immers overdag ergens anders. Hij vertelt: “Ik kreeg echt een band met veel van die jongeren. Juist ook doordat ze bij mij trainden. Sport verbroedert echt. Je ziet iemands inzet, zijn motivatie en je wilt dat hij wat bereikt in zijn leven. Daar doe je moeite voor!”

Met kickboksen schoolverlaters van de straat halen

Al snel verspreidden zich de succesverhalen over jongeren die Noudri aan een baan of opleiding had geholpen. Het gevolg was dat steeds meer jongeren met wensen en problemen naar hem toe kwamen, in de hoop dat hij hen toekomstperspectief kon bieden.

De wijk De Hambaken kent veel vroege schoolverlaters die doelloos in de wijk rondhangen. Noudri wil deze jongens naar school of werk begeleiden en hen normen, waarden en respect bijbrengen. Voor hem zit de uitdaging in jongeren van wie anderen denken dat er niets meer van terechtkomt. “Door de juiste snaar te raken, en steeds na te gaan hoe ik zelf in deze situatie geholpen zou willen worden, trigger ik de jongeren en hebben ze toekomstperspectief. Daarbij is kickboksen mijn middel.”

Sport is een gemakkelijke ingang voor contact

Noudri legt uit dat sport een gemakkelijke ingang is om contact te leggen. Hij nodigt jongeren op straat uit om bij hem te trainen. Ze komen met veel plezier naar de les. En eenmaal binnen gelden voor al die jongeren, voor zowel de stoere als de rustige, dezelfde regels en omgangsvormen. Ze leren met het kickboksen veel over en voor het normale leven.

“Veel kinderen die in De Hambaken opgroeien hebben maar een beperkt blikveld”, zegt Noudri. “Wij kennen geen dokter, wij gaan naar de dokter.” Ze richten zich op verkeerde voorbeeldfiguren zonder toekomstperspectief en staan er niet bij stil dat die weg tot niks leidt.

Noudri is juist voor deze jongeren van grote betekenis: “Ik ben hier opgegroeid, ik ken de wijk en haar bewoners en ik weet wat ik zelf gemist heb. De mensen hier kennen mij. Mij als kickbokser en in hun ogen nu ook als iemand die het ver geschopt heeft: ik kom tegenwoordig wel eens in de krant en heb, zo denken ze tenminste, een ‘hoge’ functie bij de gemeente. Ze hebben respect voor me; en ik ben tegelijkertijd ook één van hen en kom gemakkelijk achter de voordeur van mensen.”

Verbinder in de wijk: een unieke functie

Dit succes over wat Noudri voor de jeugd in de wijk betekent is ook de gemeente opgevallen. De gemeente Den Bosch heeft erkenning en waardering getoond en hem twee jaar geleden aangesteld tot ‘Verbinder’ in de wijk, een nieuwe unieke functie.

Bestuur Hambaken Gym
Bestuur Hambaken Gym (Foto: Kenniscentrum Sport)

“De gemeente heeft lef getoond door buiten de gebruikelijke kaders te denken en Youssef op zijn competenties te beoordelen”, vertelt Mieke van der Sanden over Noudri. Zij heeft in 2012 voor haar masteropleiding management en innovatie de ‘burgerkracht’ in De Hambaken onderzocht en is daarna bestuursadviseur van De Hambaken Gym geworden. Ze vervolgt: “Youssef weet deuren te openen voor jongeren uit de wijk die vaak dicht blijven. Hij helpt de jongeren met hun huiswerk, regelt werk en opleiding en zorgt dat ze meedoen in de maatschappij. Dit soort burgerinitiatieven krijgt steeds meer ruimte binnen de gemeente. Een krachtig voorbeeld van bonding en bridging (zie kader).”

Drie succesfactoren

Het succes van Noudri in de wijk is volgens Van der Sanden te danken aan drie factoren:

  1. Allereerst aan het vertrouwen. Ze stelt: “Laat mensen uit de wijk in de wijk werken. Zij hoeven geen contact meer te maken, ze kennen elkaar en het vertrouwen is er al. Veel wijkbewoners die negatieve ervaringen hebben gehad met professionele organisaties hebben geen vertrouwen meer in het systeem en in de steeds wisselende gezichten van opbouwwerkers in de wijk. Daar gaan ze vaak niet meer heen met hun vragen.”
  2. Van der Sanden vervolgt door te vertellen dat wijkbewoners bovendien het werkelijke, complete verhaal aan Noudri vertellen waarmee hij tot de kern van het probleem komt. Zo weet hij de juiste verbinding te maken met anderen (denk aan sociale wijkteams, opleidingen, potentiële werkgevers, et cetera) en helpt hij hen verder. Vanuit zijn ervaring en belevingswereld prikt hij snel door leugens en incomplete verhalen heen. “Anderen, onder wie ikzelf, krijgen dat niet zomaar voor elkaar”, vertelt ze. 
  3. De derde succesfactor die Van der Sanden benoemt betreft cultuur: ouders uit de wijk accepteren het van Noudri dat hij hun kinderen terechtwijst, ze verwachten het zelfs, zegt Noudri: “Ouders nemen het me zelfs kwalijk als ik zie dat hun kind iets verkeerds doet en ik hen daar niet op aanspreek.” Ouders en Noudri trekken zo samen op in de opvoeding van jeugd in de wijk.

De weg vinden naar instanties

Maar ook Van der Sanden heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het succes van de sportvereniging. Noudri noemt haar niet voor niets zijn ‘Tomtom’. Van der Sanden had in het verleden niks met kickboksen, maar kwam eigenlijk bij toeval bij De Hambaken Gym terecht voor haar onderzoek. Na een jeugdtraining van Noudri te hebben bijgewoond was ze verkocht en zette ze haar netwerk in om de vereniging verder te professionaliseren.

Noudri vertelt: “Ik kende veel mensen, maar ik kon geen verbinding maken met instanties. Ik wist niet bij wie ik moest zijn om dingen voor elkaar te krijgen en om anders gewaardeerd te worden dan steeds maar een schouderklopje. Ik had iemand nodig die weet hoe het gemeentelijke apparaat werkt. Mieke heeft mij daar de weg in gewezen. Harold Drost, onze interim-voorzitter, en Mieke hebben mijn aanpak met de, voor de gemeente, juiste termen benoemd en beschreven wat ik doe. Bovendien heeft ze me geleerd om niet nederig een gesprek te voeren en alleen instemmend te knikken, maar om zelf met een eisenpakket bij de gemeente te komen en kritische vragen te stellen: ‘Dit en dit willen we en niet minder’. In plaats van: ‘Nee? Oké, is goed, dank je wel’.”

‘Niemand wordt als rotkind geboren’

Vandaag de dag geeft Noudri nog steeds met veel passie kickbokstrainingen in De Hambaken Gym. Maar dankzij zijn functie als ‘Verbinder in de wijk’ is het ook mogelijk om veel tijd te besteden aan het regelen van stageplaatsen en banen en aan het opzetten van netwerken en samenwerkingen met partijen die van belang zijn voor de jongeren uit bijvoorbeeld het onderwijs en welzijn.

Hij begeleidt de jongeren niet alleen naar, maar ook tijdens werk en school. Jongeren gaan er echt voor. Ze voelen dat ze een tweede kans hebben en willen die benutten. Ze willen Noudri niet teleurstellen of zijn reputatie beschadigen door zich verkeerd te gedragen: “Ik maak ze duidelijk dat als ik ze voorstel bij een werkgever, ze ook mijn visitekaartje zijn en dat ze me dus niet voor schut moeten zetten. Daar zijn ze gevoelig voor.”

Noudri sluit af met: “Vroege schoolverlaters moeten uiteindelijk ook meedoen in de samenleving. Ik zet me in, zodat ze het gevoel hebben dat ze een eerlijke kans hebben: Ik wil dat de deuren weer op een kier komen te staan en jongeren een tweede kans krijgen. Niemand wordt als rotkind geboren. Als we dat lieve, onschuldige en eerlijke naar boven weten te boksen, dan is mijn missie geslaagd!’

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.