Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Effectieve beweegprogramma’s voor ouderen

Interventies

Geplaatst op 23 mei 2016

Er bestaat een legio aan beweegprogramma’s, -interventies, -activiteiten en -cursussen voor ouderen. Maar welke kies jij om ouderen in beweging te krijgen?

Met een reeks van zes artikelen maken we het aanbod voor ouderen overzichtelijk. In dit eerste artikel zoomen we in op de (grotendeels, herkenbaar aan de ster) erkende beweegprogramma’s en -interventies uit de database van Sport- en beweeginterventies.

Een andere bron van inspiratie is de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven van Kenniscentrum Sport en RIVMCGL in samenwerking met Trimbos-instituut. Die laatste biedt naast beweeginterventies ook andere typen leefstijlinterventies.

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) 

MBvO richt zich op zelfstandig wonende senioren (65-plus) en senioren die wonen in zorginstellingen. Het doel van MBvO is het optimaliseren van het lichamelijk en psychosociaal functioneren van senioren al dan niet met een lichamelijke beperking door middel van regelmatige deelname aan groepsgebonden bewegingsactiviteiten onder deskundige leiding waardoor zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven verhoogd wordt. De interventie is zo ingericht dat de MBvO activiteiten door het gekwalificeerd kader worden aangepast aan het niveau en mogelijkheden van de deelnemers. MBvO bestaat uit de vormen:

  • gymnastiek
  • functioneel trainen (FT)
  • dans
  • watergymnastiek
  • ontspannen bewegen
  • yoga
  • (sportief) wandelen
  • spel & sport.

MBvO staat in de database Effectief Actief als goed beschreven en start in 2017 het erkenningstraject goed onderbouwd.

Actief Plus

Ster van Effectief ActiefActief Plus richt zich op vijftigplussers. Deelnemers ontvangen volgens een vast patroon schriftelijk of online gepersonaliseerd advies-op-maat. Dat maakt hen bewust van hun eigen beweeggedrag. Zo raken zij aan de hand van hun persoonlijke voorkeuren en eigenschappen gemotiveerd om te bewegen. Het betreft niet alleen sporten, maar ook fietsen, wandelen, tuinieren en huishoudelijk werk. De interventie beschikt over een schriftelijke en een digitale variant en kan informatie over lokale sport- en beweegmogelijkheden (zoals fiets- en wandelroutes) toevoegen aan het advies-op-maat.

Functionele beweegprogramma's voor ouderen

Ster van Effectief ActiefOuderen trainen met Functionele Training Ouderen (FTO) hun drie belangrijkste dagelijkse activiteiten en bouwen (ruim) voldoende conditie op om ze uit te voeren. FTO is een trainingsprogramma van 12 weken, in kleine groepen. De oefeningen vinden plaats in circuitvorm en maken gebruik van zoveel mogelijk alledaagse voorwerpen (dienblad, wasmand, kopjes, boeken). Zelfredzaamheid wordt vergroot en behouden door het prikkelen en integreren van de lichaamssystemen, opbouwen van reservecapaciteit en actieve leefstijl door middel van dagelijkse activiteiten.

De Beweegnorm op maat voor ouderen

Ster van Effectief ActiefDe Beweegnorm op Maat is een gestructureerd begeleidingstraject van 12 weken voor mensen die voor hun gezondheid en vitaliteit meer moeten of willen bewegen. Het gaat uit van persoonlijke begeleiding en meerdere standaard 4 contactmomenten. Daarnaast gaat de deelnemer aan de slag met een gezamenlijk opgesteld beweegplan. De interventie is met name geschikt voor organisaties die persoonlijke begeleiding (personal trainers, preventiecentra) kunnen bieden. En die affiniteit en kennis hebben van leefstijl (met name bewegen) in relatie tot gezondheid. Ook medewerkers binnen de eerstelijnszorg kunnen de interventie inzetten.

Bewegen op recept

Ster van Effectief Actiefop Recept is een van de meest effectieve concepten om mensen met gezondheidsklachten te verleiden tot een meer actieve leefstijl. Het succes zit hem in de eenvoud en de laagdrempeligheid. Als een patiënt zich bij de huisarts meldt met klachten waarvan de huisarts denkt deze weg te nemen door meer beweging, kan de huisarts een beweegrecept uitschrijven. Met dit recept neemt de deelnemer contact op met de leefstijladviseur voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek neemt de leefstijladviseur een fittest af en bespreken ze welke beweegcursus het meest geschikt is. Daarna sport de deelnemer 18 weken lang. Aan het einde volgt een eindgesprek met de leefstijladviseur, met opnieuw een fittest. Vervolgens bespreken ze de mogelijkheden en motivatie om zelfstandig verder te sporten.

Sociaal Vitaal

Ster van Effectief ActiefSociaal Vitaal is een programma bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een laag opleiding- en/of inkomensniveau, in de leeftijd van 60-85 jaar. Zij zijn onvoldoende lichamelijk actief, eenzaam en hebben weinig veerkracht om te kunnen omgaan met veroudering. Sociaal Vitaal bevordert het ‘gezond ouder worden’. Om dit te realiseren ligt de nadruk op het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen, het ontwikkelen van mentale veerkracht en sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen.

SCALA

Ster van Effectief ActiefSCALA is een sportstimuleringsstrategie voor senioren (55-85 jaar) met een chronische aandoening of lichamelijke beperking, die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn. SCALA is gebaseerd op de het GALM bewegingsstimuleringsprogramma. Uitgangspunt is het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

SMALL

Ster van Effectief ActiefSMALL is een programma om lichamelijke activiteit te bevorderen van senioren (55 jaar- 85 jaar) die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn. SMALL wordt als lokaal project uitgevoerd en zo georganiseerd dat ouderen in hun eigen wijk of buurt kunnen bewegen. SMALL is een alternatief voor het GALM project in kleine gemeenten en gemeenten met veel kleine kernen. Het programma bevordert lichamelijke activiteit in het dagelijks leven zoals wandelen, fietsen, zwemmen en huishoudelijke activiteiten. Uitgangspunt: stimuleren van lichamelijke activiteit door groepsactiviteiten en in het dagelijks leven door middel van exercise counseling met behulp van een stappenteller.

Denken en Doen

Ster van Effectief ActiefDenken en Doen richt zich op het vergroten van het aantal sociale contacten en daarmee het vergroten van een sociaal netwerk bij ouderen (60+). Bridge is hierbij het middel om mensen met elkaar te verbinden. Denken en Doen (initiatief van de Bridgebond) geeft de deelnemers een netwerk, een structuur met wekelijkse bijeenkomsten en kansen om sociaal in beweging te komen. De doelgroep bestaat uit ouderen (60+) die vaak chronisch ziek of eenzaam eenzaam zijn. Intermediaire doelgroepen zijn gemeenten en organisaties voor ouderenzorg, bridgedocenten en bridgeverenigingen.

COACH methode

Ster van Effectief ActiefDe COACH methode richt zich op mensen met bewegingsarmoede die niet of nauwelijks gemotiveerd zijn en uit zichzelf niet gaan bewegen. Door activiteiten te bevorderen in het dagelijks leven zoals wandelen, fietsen en traplopen, en deze in te passen in de dagelijkse (beweeg)routine, past deze methode bij mensen die geen affiniteit hebben met sport of trainen. De COACH methode is in te zetten bij volwassenen, ouderen, mensen met een chronische aandoening en werknemers. Een basis COACH project duurt 12 maanden. Het stimuleren van lichamelijke activiteiten gaat gepaard met gesprekken door een speciaal getrainde COACH, en met een stappenteller in combinatie met My Coach (monitoringsysteem). In de praktijk blijkt dat gewoon doen en voelen hoe, veel effectiever is dan het beredeneren van de noodzaak van verandering.

Fiets-Fit

Ster van Effectief ActiefFietsen behoort voor veel Nederlanders tot de dagelijkse gang van zaken. Nederlanders maken korte ritten voor boodschappen, bezoekjes aan anderen, woon-werk verkeer, etc.. Fietsen voor recreatie is wat minder gebruikelijk, maar komt nog steeds veel voor. De wielersporter van nu geeft het bevorderen van de gezondheid vaak als belangrijkste reden op om regelmatig sportief te fietsen. Fiets-Fit is het trainingsprogramma van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) waarbij mensen in alle leeftijdsgroepen, die weinig of nauwelijks sporten of opnieuw willen beginnen met sporten, op een laagdrempelige en verantwoorde manier kennis maken met mountainbiken of racefietsen.

Andere artikelen uit de reeks

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.