Alles over sport logo

Twee op de vijf sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

Duurzaamheid staat bij veel sportverenigingen op de agenda. Het Mulier Instituut onderzocht hoeveel clubs daadwerkelijk al maatregelen nemen zijn. Met tips voor clubs om nog duurzamer te worden.

Om hun duurzaamheid te verbeteren, hebben Nederlandse sportverenigingen met een eigen accommodatie het afgelopen jaar het vaakst geïnvesteerd in LED-verlichting binnen (42%), een hoogrendementsketel (39%) en/of isolatie (25%). Een kwart van de verenigingen met een eigen accommodatie heeft geïnvesteerd in zonnepanelen en/of zonnecollector. Dit concludeert het Mulier Instituut in hun Factsheet Duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen.

Investeren in de eigen accommodatie

Meer dan de helft van de verenigingen in Nederland beschikt over een eigen sportaccommodatie, meestal inclusief kantine en kleedkamers. Van deze verenigingen hebben twee van de vijf het afgelopen jaar geïnvesteerd in maatregelen gericht op energiebesparing, energieopwekking, of beide. Ruim de helft van de 334 verenigingen die Mulier raadpleegde, gaf bovendien aan afval te scheiden. Eén op de vijf verenigingen beschikt over waterbesparende voorzieningen.

VV Den Ham: de groene kampioen

VV Den Ham is een mooi voorbeeld van een club die creatief met het onderwerp duurzaamheid aan de slag is. Vice-voorzitter Jan Bosch vertelt: “Nadat wij in 2011 geprivatiseerd zijn, hebben wij gekeken naar de kostenposten waar wij op konden besparen. Op energiekosten is vaak veel winst te behalen. Toen zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.” Na de zonnepanelen volgden een biomassakachel en ledverlichting. En voor hun afvalscheiding heeft de club ook een heel mooie oplossing: met een slimme truc worden zelfs jonge leden aangespoord om afval te scheiden en materiaal te recyclen. “In onze kantine staat een apparaat dat lucht uit petflessen haalt. Voor elk ingeleverd flesje ontvangen teams een punt. Bij een x-aantal punten krijgt het hele team een patatje. De inzamelingsactie zorgt ervoor dat onze ondergrondse afvalcontainer veel effectiever benut wordt en dat de flessen niet meer tussen het gewone afval belanden. De vuilcontainer hoeft drie keer minder te worden opgehaald nu alle lucht eruit is.” Met als gevolg een fikse daling van de kosten.

Subsidieregeling voor energiebesparing

Het ministerie van VWS kent een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen bij verenigingen. Bijna de helft van de verenigingen met een eigen accommodatie kent deze regeling echter nog niet. Bij verenigingen die de regeling wél kennen, is de belangstelling groot. Vrijwel alle verenigingen die al energiebesparende maatregelen hebben genomen, zijn (zeer) tevreden over de effecten van hun investeringen.

Meer lezen? Vind publicaties over duurzaamheid bij sportverenigingen in de Kennisbank Sport en Bewegen.


Artikelen uitgelicht


Vitale sportsector
Sportaanbieders
professional
feiten en cijfers
accommodatiebeleid, duurzaamheid, sportbestuur