Alles over sport logo

Actieve jeugd: één vaste avond per week baas van het clubhuis

Hoe maak je jongeren actief binnen jouw sportvereniging? Een praktijkvoorbeeld van Roeivereniging Nautilus in Rotterdam, waar jongeren één avond per week het clubhuis overnemen. Zij delen hun tips voor andere sportverenigingen.

Bij Roeivereniging Nautilus spelen jeugdleden een actieve rol. Op één vaste avond in de week zijn de jongeren de baas van het clubhuis. Vaste prik op deze avonden is het koken en eten met elkaar. De andere activiteiten die worden georganiseerd zijn divers: denk aan filmavondjes, een kerstgala of conditietraining. Een vaste groep jeugdleden organiseert alles van begin tot eind. Zo ontstaat een mooi aanbod aan jeugdactiviteiten, dat volledig aansluit op de belevingswereld van de jeugd. In dit artikel meer over het opzetten van een vaste jeugdavond en wat het oplevert.

Dit artikel is een praktijkvoorbeeld bij de Jeugd Participatieladder: een tool voor sportverenigingen om inzicht te krijgen in de mate waarin de vereniging de jongeren actief betrekt. Bekijk als vereniging aan de hand van de ladder waar je staat en waar je naar toe wilt. Laat je inspireren en maak een actieplan voor jouw club.

Plek van de jeugd binnen de vereniging

Bij Roeivereniging Nautilus in Rotterdam draait alles om de vrijwillige inzet van de leden. De vereniging is opgericht in 1886 en kent op moment van schrijven ongeveer 500 leden, waarvan 40 jeugdleden. Roeien kan vanaf 12 jaar, daarom zijn alle jeugdleden 12 jaar en ouder. Er is op moment van schrijven geen ruimte voor meer jeugdleden door gebrek aan instructeurscapaciteit. Lid zijn van Nautilus is meer dan roeien alleen. Het is een gezellige, sociale en sportieve vereniging.

De jeugd neemt zijn eigen financiële besluiten, zolang het maar binnen de vooraf afgesproken begroting blijft

Joke Stenvert

De jeugdleden zijn erg actief binnen de vereniging. Zij helpen bijvoorbeeld mee bij de Bedrijvenregatta, assisteren bij de WK of ondersteunen bij het sturen van volwassen ploegen. De gevorderde jeugd geeft instructie aan minder ervaren jeugdleden. En last but not least heeft Nautilus een actieve groep jeugdleden die elke donderdagavond activiteiten organiseert voor de jeugd in het clubhuis.

Hoe werkt de vaste jeugdavond bij Nautilus

De vaste jeugdavond is enkele jaren geleden ontstaan op initiatief van de jeugd. Het bestuur stelt elke donderdagavond het clubhuis beschikbaar voor de jeugd. Volwassenen mogen ook in het clubhuis zijn, maar ze bemoeien zich nergens mee; op donderdagavond zwaait de jeugd de scepter. Dat is bij iedereen bekend. Het bestuur houdt een oogje in het zeil. Vijf oudere jeugdleden hebben de leiding. Zij regelen extra vrijwilligers, de inkoop en de communicatie. En ze maken hun eigen begroting en leggen die ter goedkeuring voor aan het bestuur. Vervolgens krijgen ze hun eigen budget, waarbinnen ze hun eigen financiële besluiten kunnen nemen. Ze stemmen regelmatig af met het bestuur.

Het bestuur hoeft weinig voor de jeugd te doen. Zij regelen alles zelf.

Joke Stenvert

Elke week op de vaste donderdagavond kookt en eet een groep jeugdleden met elkaar. Met name jeugdleden vanaf 15 jaar zijn aanwezig, omdat het in de avond is. Voor de jongere jeugd wordt bijvoorbeeld een pannenkoekenmiddag georganiseerd. Ook worden diverse andere activiteiten geïnitieerd, zoals een kerstgala, filmavond, voetbal kijken en conditietrainingen.

Wat heeft de vaste jeugdavond opgeleverd?

Op de vereniging draait het om meer dan alleen de roeiprestaties: Nautilus is een plek geworden waar jongeren elkaar ontmoeten en vrienden voor het leven maken. Jongeren leren meer dan roeien alleen. De jeugd zit aan het roer en alle activiteiten voor jongeren sluiten daardoor helemaal aan bij hun behoeften: het jaarlijkse roeikamp, filmavonden, wekelijks eten op de club, kerstgala, Sinterklaas en nog veel meer leuke activiteiten. Het bestuur hoeft – buiten een oogje in het zeil houden – weinig extra’s te doen, omdat de jeugd zelfstandig opereert. Jongeren voelen zich dankzij deze aanpak thuis en haken minder snel af.

Tips voor andere sportverenigingen

Verankering in verenigingsbeleid:

  • Sta als vereniging open voor de ideeën van de jeugd. Geef ze de vrijheid om dit uit te voeren. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk voor het resultaat.
  • Via de subsidieregeling Sportimpuls (redactie: eind 2018 is deze regeling beëindigd) wordt in een aantal buurten in Nederland financiële ondersteuning gegeven ter bevordering van sport en beweging. Bekijk of jouw vereniging hiervoor in aanmerking komt en wend deze financiële vergoeding aan voor extra activiteiten voor de jeugd.

Werven van jeugdige vrijwilligers:

  • Als de jeugdleden het naar hun zin hebben en ze ruimte krijgen, werven zij zichzelf en zorgen ze voor eigen opvolging. Het bestuur hoeft hier dan niets aan te doen.

Behouden/continuïteit van jeugdige vrijwilligers:

  • Door de activiteiten die worden georganiseerd en de deelname aan de jeugdactiviteiten ontstaat er een hechte vriendengroep, waardoor jeugdleden en vrijwilligers niet snel afhaken.

Hobbels (weerstand) en hoe overwin je ze:

  • Bemoei je als bestuur niet met de inhoud van de activiteiten. Jongeren vinden echt andere dingen leuk dan volwassenen.
  • Houd een oogje in het zeil over wat er wordt gecommuniceerd op bijvoorbeeld Facebook en Instagram.

Praktijkvoorbeelden

Hoe pakken sportverenigingen dit in de praktijk aan? Kenniscentrum Sport ontwikkelde een Jeugd Participatieladder en verzamelde goede voorbeelden van clubs die er op verschillende manieren in slagen hun jeugd actief te maken en te houden:

Lees meer

Wil je meer informatie over hoe je jongeren kunt binden en behouden bij de club? Lees dan het overzichtsartikel waar je meer inspirerende voorbeeldverhalen, instrumenten en een filmpje kunt vinden. Vind publicaties over ledenbehoud van en met jongeren in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Meer informatie over Roeivereniging Nautilus


Artikelen uitgelicht


Vitale sportsector
Sportaanbieders
Jongeren
professional
praktijkvoorbeeld
pedagogisch sportklimaat, sportbestuur