Alles over sport logo

Vergoedingen meerkosten hulpmiddelen gehandicapte sporters

Sporten kost geld. Voor mensen die wel graag sporten maar rond moeten komen van een minimuminkomen zijn er regelingen die kunnen ondersteunen. Dat geldt ook voor sporters met een handicap. Zij moeten vaak extra geld uitgeven voor hulpmiddelen.

Meerkosten zijn extra kosten naast de kosten om te sporten. Denk aan specifieke sportmaterialen en vervoer. Elke gemeente heeft weer een eigen richtlijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast helpt het Jeugdfonds Sport en Cultuur kinderen en jongeren tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportaanbieder. Ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is ook mogelijk via Stichting Leergeld.

Hulpmiddelen

Ook heeft elke gemeente weer eigen regelingen en richtlijnen. Bijvoorbeeld voor aanschaf van hulpmiddelen om te kunnen sporten. Zo staat beschreven in de modelverordening WMO 2015 dat ‘aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen. Een sportrolstoel wordt door de gemeente eventueel verstrekt naast een ‘gewone’ rolstoel. In sommige gevallen wordt een tandem of handbike verstrekt als vervoersvoorziening.

Sportrolstoel

Om in aanmerking te komen voor een sportrolstoel moet je voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen. Verder moet je de deze stoel op een zelfstandige en verantwoordelijke manier kunnen gebruiken. Voor de aanschaf van een speciale sportrolstoel kom je één keer in de drie jaar in aanmerking. Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoonsgebonden budget (PGB).

Aanvraagformulier

RSR is een voorbeeld van een leverancier die je steunt vanaf de aanvraag tot de levering van de sportrolstoel. Je kunt ook hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier van de gemeente. Na toekenning van de gemeente wordt de sportrolstoel op afspraak bij je thuisbezorgd, afgesteld en ontvang je een uitgebreide instructie. Gedurende de volledige periode garandeert RSR je de beschikking over de sportrolstoel. Dit houdt in dat je bij vervanging van de rolstoel om technische redenen een andere rolstoel ontvangt. Je hoeft dus niet opnieuw een aanvraag te doen bij de gemeente en je staat ook niet met lege handen.

Servicedienst

Ook als de medische situatie wijzigt en een aanpassing noodzakelijk is, verzorgt RSR dit voor je. Mocht er onverwachts tijdens het gebruik van het hulpmiddel iets misgaan, dan staat de servicedienst klaar om je weer op weg te helpen.

Uitleenpool hulpmiddelen

Een ander initiatief is dat van Wheels2sport. Vanuit een uitleenpool zorgt Wheels2sport ervoor dat je als sporter met een handicap in staat wordt gesteld om uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk die sport te kiezen die het beste bij je past.

Mobiliteitsgarantie

Wheels2sport is meer dan alleen een product, het is een mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het hulpmiddel en het gebruik ervan, Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op de wensen van de sporter.


Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
public, professional
financiering en subsidies, sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking