Alles over sport logo

Scholingsaanbod voor sportstimulering van mensen met een beperking

In dit overzicht zijn opleiding- en (bij)scholingsmogelijkheden opgenomen voor het sporten en bewegen met mensen met een beperking. Deze opleidingen worden aangeboden door Special Heroes Nederland en de Academie voor Sportkader (NOC*NSF).

Sporten en bewegen houdt je fit, geeft zelfvertrouwen en biedt de kans om anderen te ontmoeten, plezier te hebben en grenzen te verleggen. Ook mensen met een beperking willen graag kunnen sporten. En net als ieder ander, het liefst dicht bij huis, bij een vereniging of sportclub waar zij zich thuis voelen. Toch blijft de sportdeelname van mensen met een beperking achter. De inzet en kwaliteit van het sportkader kan hierbij hét verschil maken. Het begeleiden van sporters met een beperking vraagt om extra inzet en betrokkenheid van trainers, coaches, begeleiders en ander kader. Ook meer kennis en achtergronden en specifieke vaardigheden kunnen bijdragen aan een optimale begeleiding van mensen met een beperking.

(bij)Scholingsaanbod van de Academie voor Sportkader

Sporters met een verstandelijke beperking

Sporter met verstandelijke beperking in judokleding
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Sporters met een verstandelijke beperking vragen in sportsituaties om een aangepaste benadering. Als trainer-coach geeft het veel voldoening als je je kunt verplaatsen in de belevingswereld van sporters met een verstandelijk handicap en daar op een passende manier mee om weet te gaan. Het verloop van sportactiviteiten is over het algemeen minder voorspelbaar en overzichtelijk. Deze (bij)scholing leert je hoe je daar als sportleider op de juiste manier over kunt communiceren, zaken kunt concretiseren en – daar waar nodig en mogelijk – structuur kunt bieden.

Trainen en coachen van jongeren met autisme

Een kind met autisme voelt zich niet automatisch op z’n gemak bij een sportvereniging. Een kind met autisme verwerkt prikkels anders dan de meeste andere kinderen. Dat zorgt soms voor onrust of onbegrip, zowel bij het kind zelf als bij direct betrokkenen. Jij kan een groot verschil maken in het sportplezier én het leven van je pupil. In de scholing ‘Trainen en coachen van jongeren met autisme’ leer je de behoefte van kinderen met autisme te begrijpen en hun gedrag te herkennen. Tijdens de scholing leer je bijvoorbeeld om structuur en voorspelbaarheid aan te brengen binnen een training of wedstrijd. Je leert je communicatie en materiaalgebruik aan te passen aan de sporter. Omgaan met verschillen in een team, zodat zowel de sporter met autisme als de rest van het team en jij als trainer plezier aan de training of wedstrijd beleven, vormt de basis voor deze scholing.

Sporters met gedragsproblematiek

Je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt: een sporter misdraagt zich tijdens training of wedstrijd zó dat andere sporters in jouw team minder plezier beleven. Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat iedereen plezier beleeft in jouw team? Die vraag wordt beantwoord in de scholing ‘Sporters met gedragsproblematiek’. In deze scholing krijg je handvatten voor zelfreflectie, hoe je eigen gedrag ten opzichte van je sporters is. Je leert om jouw communicatie en training aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren voor alle deelnemers.

Sporters met een visuele beperking

Sporter met blinddoek voor de ogen slaat met een batje een bal op een tafel
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven. Om sporters met een visuele beperking veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches en begeleiders te leren hoe ze dit kunnen bieden. In de (bij)scholing ‘Sporters met een visuele beperking’ worden hiervoor kennis en handvatten aangereikt.

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach moet echter wel met een aantal zaken rekening houden om een goede en uitgebalanceerde training te kunnen geven. Om ook deze sporters veilig te laten sporten, moet de coach een aangepaste en stimulerende sportomgeving kunnen creëren. In deze bijscholing wordt hiervoor kennis en handvatten aangereikt. Je krijgt tips & trucs en de kans om persoonlijke vragen te stellen en ervaringen te delen.

Scholingsaanbod van Special Heroes Nederland

Plezier in bewegen voor ieder kind

Afbeelding van het leerboek 'Plezier in bewegen voor ieder kind'
(Foto: Kenniscentrum Sport)

1 op de 10 de kinderen en jongeren leert niet goed via de standaard lesgeefmethode van de directe instructie. Hoe zorg je ervoor dat ook deze kinderen en jongeren niet alleen bewegen maar ook plezier hebben in jouw sportles? Je hebt ongetwijfeld bij het lesgeven al eens ervaren dat jouw instructie of feedback niet goed overkwam, of dat de leerling niet in staat was om jouw aanwijzingen voldoende te verwerken. Met deze scholing leer je een nieuwe didactische methode hanteren om kinderen en jongeren met motorische ontwikkelingsproblemen makkelijker te laten leren. En ervaar zelf hoe je de nieuwe methode van impliciet leren kunt toepassen door op een andere manier instructie, begeleiding en feedback te geven aan kinderen of jongeren.

Verdieping Plezier in bewegen voor ieder kind

Deze scholing is een verdieping op de scholing ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’. In deze scholing komt de nieuwe methode voor instructie aan bod: impliciet leren door differentiële, analogische of resultaatgerichte aanpak. Impliciet leren zorgt ervoor dat het werkgeheugen in de hersenen minder belast wordt. Tijdens deze scholing leren cursisten om meer methoden van lesgeven toe te passen zodat ze meer kinderen vaardigheden aan kunnen leren. Ook leren cursisten om hun aanbod beter passend te maken bij het kind of de jongere en hem of haar beter feedback te geven. Tijdens de scholing is volop ruimte om de nieuw geleerde methoden zelf te ervaren, ermee te oefenen en geschikt te maken voor de eigen situatie.

Gedrag (g)een probleem

Ben jij werkzaam in de sport? Dan ervaar je vast wel eens probleemgedrag van jonge sporters. Het is vaak een grote uitdaging om deze doelgroep van de juiste begeleiding te voorzien. De scholing geeft handvatten en tips die je direct kunt toepassen in de praktijk. Je gaat aan de slag met het vroegtijdig signaleren van probleemgedrag in sporttrainingen en krijgt inzicht in je eigen lesgeef- en begeleidingsgedrag. Daarnaast krijg je mogelijkheden aangereikt om je lesgeef- en begeleidingsgedrag aan te passen op de doelgroep. Tijdens de scholing ervaart de deelnemer zelf (in de praktijk en met behulp van videobeelden) wat de invloed kan zijn van de docent op het ontstaan van probleemgedrag en hoe dit zich mogelijk uit binnen een sportactiviteit.

ClubExtra: broedplaats van sportplezier

ClubExtra is een multisportaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar, die (nog) niet mee kunnen komen bij een gewone sportvereniging. ClubExtra geeft ze een plek om plezier te hebben en “robuust” te leren, en zelf hun doelen te stellen en hun angst voor bewegen te overwinnen. De scholing richt zich op aspecten van ontwerpend lesgeven, pedagogisch tact, zelfregulatie en participatie in buurt, sport en samenleving.

Begrijp ik jou?

Als begeleider heb je in beweegsituaties mogelijk te maken met moeilijk verstaanbaar gedrag. Wil je weer goed contact met je deelnemers en meer plezier? Er zijn manieren om te zorgen dat het plezier weer toeneemt: voor de deelnemer en de begeleider. Tijdens de scholing wordt er gekeken naar wat jij als begeleider een uitdaging vindt in de omgang met mensen die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. De scholing richt zich op hoe de begeleider het gedrag en handelen kan aanpassen zo dat het organiseren en omgaan met de deelnemers prettiger verloopt. Daarnaast is er aandacht voor specifieke kenmerken, oorzaken en gevolgen van moeilijke verstaanbare gedragingen.

Bewegen en bewogen worden

Mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking hebben veel begeleiding nodig bij bewegen en daardoor is dit niet altijd vanzelfsprekend. In deze cursus krijgen deelnemers theoretische kennis aangereikt en ontwikkelen praktijkvaardigheden. Na de cursus kunnen ze op een verantwoorde manier bewegingsactiviteiten aanbieden aan mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Bronnen en links

De informatie in dit overzicht is afkomstig van de website van de NOC*NSF en Special Heroes Nederland.

Informeer bij je bond of de betreffende (bij)scholing mogelijk licentiepunten oplevert.


Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
professional
instrument
sporten met een gedragsaandoening, sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking