Alles over sport logo

Buurtsportcoach kan rol spelen bij aangepast sporten

Bij aangepast sporten kan de buurtsportcoach verschillende rollen vervullen. Belangrijk is dat hij vraag en aanbod in aangepast sporten kan koppelen. In Beverwijk ondersteunt de buurtsportcoach de sportaanbieders bij het ontwikkelen en versterken van het aangepast aanbod. Niels Veen, beleidsadviseur sport van de gemeente Beverwijk is blij met deze succesvolle aanpak.

De buurtsportcoach en ‘Uniek Sporten’ zijn inderdaad het veld ingegaan om te kijken naar vraag en aanbod en mogelijkheden om die twee dichter bij elkaar te brengen. Vervolgens hebben zij al het aanbod geïnventariseerd en op de website van Uniek Sporten gezet. Er is uitgezocht welke vragen bij de doelgroep leven, waar de sporters met een beperking zich bevinden en gekeken bij verenigingen waar geholpen kan worden met het aantrekken van meer leden of het creëren van meer aanbod.

vrijwilliger helpt een jonge sporter in een rolstoel
(Foto: Kenniscentrum Sport & Bewegen)

De buurtsportcoach speelt ook vaak een rol in het Regionale samenwerkingsverband aangepast sporten. In het stappenplan wordt duidelijk hoe je in 4 stappen komt tot regionale samenwerking om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken.

Van overlap naar diversiteit

‘Ook hebben we gekeken naar de diversiteit binnen het sportaanbod. Er is veel te doen voor mensen met een beperking, maar tegelijkertijd is er ook veel van hetzelfde. Dat constateerden we bijvoorbeeld bij de zwemclubs. Als niet alles is afgestemd, kan er overlap ontstaan in het aanbod. Tot een paar jaar geleden was er niks op het gebied van hockey en voetbal. Dat zijn toch populaire sporten. Nu is er aangepast voetbal, hockey en zelfs yoga en tai chi. De inzet van de buurtsportcoaches in deze verandertrajecten is van groot belang. Zij hebben goed contact met sportaanbieders en weten precies wat er speelt. Dat deze opzet, het verbinden van vraag en aanbod, zo goed werkt met de inzet van de buurtsportcoach is heel tof.’

Maatschappelijke betrokkenheid

‘We hebben sportclubs die zijn aangesloten bij de sportbonden en commerciële sportaanbieders benaderd met de vraag waar ze tegenaan lopen als ze iets willen aanbieden voor mensen met een beperking. Commerciële aanbieders zijn zakelijker en doelgerichter in het verbinden van nieuwe cliënten. Maar daarnaast houden ze rekening met de achtergrond van de doelgroep en maken de contributie bewust niet te hoog. Ik vind het mooi hun maatschappelijke betrokkenheid te zien, dat verdient echt een groot compliment.’

Tips

  • Scan & Match‘, vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking, geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van sport en bewegen in een gemeente of regio;
  • Toolbox Behoefteonderzoek mensen met een lichamelijke beperking;
  • Acht factsheets over sportdeelname van mensen met een beperking.

Integreren in regulier aanbod

‘Ik zou heel graag willen dat het aangepast sporten niet meer wordt gezien als een op zichzelf staande pijler. Niet meer apart, maar volledig geïntegreerd in het reguliere sportaanbod. Deze doelgroep wordt continue in hun zoektocht naar een sport geconfronteerd met het feit dat ze buiten het reguliere sportaanbod vallen. Daarom zijn we zo blij met Uniek Sporten, de website waar sporters met een beperking alle info kunnen vinden om vooruit te kunnen, het duwtje in de rug.

Verder ben ik heel trots op het feit dat we een paar jaar geleden met niks begonnen zijn, inmiddels een coach hebben en uniek sporten zichtbaar hebben gemaakt. Geweldig dat het onderwerp leeft en er echt gebruik van wordt gemaakt. Vanuit mijn regiefunctie hoop je dat je met de juiste mensen op de juiste plek dit voor elkaar kunt krijgen. Dat het gelukt is, vind ik heel mooi.’

Over Uniek Sporten

Uniek Sporten is het online platform van Fonds Gehandicaptensport. Het platform beoogt zowel sporters als sportaanbieders bij elkaar te brengen. Daarbij is de ondersteuning vanuit de regionale samenwerkingsverbanden het uitgangspunt.

Meer informatie

Meer artikelen over de buurtsportcoach en sporten met een beperking in de regio.


Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
In de wijk, Sportaanbieders
professional
praktijkvoorbeeld
sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking, waarde van sport en bewegen