Alles over sport logo

Passief bewegen: uitkomst voor mensen met dementie?

Meer bewegen is positief voor iedereen, dus ook voor ouderen met dementie. Maar wat als de beperkingen zo ernstig zijn dat men niet meer in staat is om voldoende te bewegen?

Waarom bewegen ouderen met dementie minder?

Ouderen met dementie bewegen minder dan hun leeftijdgenoten zonder dementie. In woonzorginstellingen bewegen ze zelfs 40% minder dan deze leeftijdgenoten, en dat terwijl veel ouderen zonder dementie de beweegrichtlijnen al niet halen. De ouderen met dementie bewegen minder door gebrek aan initiatief en afhankelijkheid van hulp bij bewegen. Voor ouderen die verder in het dementieproces zijn, is actief bewegen niet altijd mogelijk.

Is passief bewegen een goed alternatief?

Passief bewegen met een beweegplatform kan in woonzorginstellingen een goed en betaalbaar alternatief zijn. Groningse onderzoekers bestudeerden de effecten van drie verschillende vormen van passief bewegen bij ouderen met dementie die in (woon)zorginstellingen verblijven. De onderzoekers wilden achterhalen hoe de ervaringen met passief bewegen zijn en wat de effecten zijn op de kwaliteit van leven en cognitie.

De 3 vormen van passief bewegen

Passief bewegen blijkt goed te realiseren in een woonzorgcentrum, ook bij mensen met vergevorderde dementie. Je kunt op drie verschillende manieren passief bewegen:

  • Therapeutische Bewegingssimulatie: mensen zitten met of zonder rolstoel op een bewegend platform dat meebeweegt met beelden op een televisiescherm. Dit zijn beelden van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld paardrijden, motorrijden of duiken. Door de bewegingen en de bijpassende geluiden en muziek krijgt de deelnemer het gevoel dat hij/zij de activiteit zelf uitvoert.
  • Whole Body Vibration: mensen zitten met of zonder rolstoel op een een bewegend platform dat milde snelle trillingen geeft. Het televisiescherm geeft hierbij een bijpassend beeld zoals die van een stationair draaiende motor.
  • De derde wijze combineert beide vormen.

Positieve ervaringen

Bij alle drie de toegepaste vormen van passief bewegen roepen de beelden herinneringen op bij de deelnemers en bieden ze gespreksstof. Voor personeel van de instelling en naasten van de ouderen zijn dit belangrijke resultaten. De deelnemers aan het onderzoek konden zelf kiezen welke activiteit getoond werd, dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de positieve ervaringen.

Hoewel bij andere doelgroepen Whole Body Vibration positieve effecten heeft op de fysieke of cognitieve gezondheid, konden deze effecten bij mensen met dementie nog niet worden aangetoond. De onderzoekers stellen daarom voor deze vorm van bewegen in te zetten naast andere fysieke activering, en om inactieve perioden te onderbreken. Dat laatste is ook winst, gezien de lange perioden van inactiviteit.

Lees meer over het onderzoek

Beweegstimulering
Zorginstelling
Ouderen
professional
feiten en cijfers
dementie, gezondheidsbevordering, in beweging brengen