Alles over sport logo

Ouderen langer thuis laten wonen door bewegen: inzichten voor professionals

Vanuit je (zorg)werk heb je veel contact met ouderen. Je levert een bepaalde dienst die ouderen ondersteunt in het langer thuis wonen. Je weet dat (meer) bewegen een positieve bijdrage levert aan het zelfredzaam zijn en zelfstandig blijven van ouderen. Maar hoe doe je dat? En wie in jouw buurt kan je helpen om te zorgen dat de oudere bij de juiste beweegactiviteit terecht komen? Dit artikel helpt je op weg.

In opdracht van FNO, programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ onderzochten Kenniscentrum Sport en Vilans wat werkt om meer (kwetsbare) ouderen in beweging te krijgen.

Hier delen we de uitkomsten van het project dat we uitvoerden in de gemeenten Den Haag, Berg & Dal en Heumen en geven we tips om zelf succesvol met dit thema aan de slag te gaan in jouw gemeente. We wijzen je de weg wat je als professional kunt doen om ouderen te activeren en (meer) te gaan bewegen.

Werk samen met andere professionals in de wijk

Ouderen kunnen op verschillende gebieden vragen en behoeften hebben. Hiervoor kan er contact zijn met professionals, maar ook met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten. Zo vormt zich een divers netwerk rond de oudere. Ieder wil het beste voor de oudere: een goede samenwerking is daarom belangrijk.

Voor een optimale ondersteuning heb je elkaar en elkaars expertise nodig. Ook als het om activeren gaat. Werk hierin samen en benut elkaars mogelijkheden om de ouderen in beweging te krijgen. Je hoeft het niet alleen te doen.

Versterk het lokale netwerk

Om korte lijnen in de samenwerking rond ouderen te krijgen, helpt het versterken van het lokale netwerk. Je kunt het thema ‘bewegen’ agenderen in bestaande overleggen door bijvoorbeeld een beweegprofessional met een spilfunctie uit te nodigen, zoals een buurtsportcoach.

Daarnaast werken één op één ontmoetingen in de wijk voor veel professionals goed. Je hoeft dan niet te investeren in gezamenlijke meetings en kunt meteen concrete afspraken met de verschillende partners maken.

Tips

Wat helpt in samenwerken met andere professionals/ organisaties:

  • Als (zorg)professional kun je contact opnemen met de buurtsportcoach om de beweegmogelijkheden in de buurt te verkennen.
  • Nodig de buurtsportcoach uit in jouw teamoverleg om zo bewegen op de agenda te krijgen bij de collega’s van bijvoorbeeld je wijkteam.
  • Schakel familie of een mantelzorger of buurvrouw in voor een wandel- of ander beweegmomentje.

Meer tips lees je in de wegwijzer Samen werken aan bewegen.

Actief met Meer Bewegen voor Ouderen

Om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen werd tijdens het project de interventie ‘Meer Bewegen voor Ouderen – Functionele Training’ ingezet. Het beweegprogramma ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ traint ouderen om de dagelijkse activiteiten goed uit te kunnen (blijven) voeren (o.a. huishouden, aankleden en mobiliteit).

Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven worden vergroot door regelmatige deelname aan beweegactiviteiten in de groep onder deskundige leiding. Met de deelnemers van de beweeggroepen is een oefeningenposter ontwikkeld. Deze oefeningen kunnen gemakkelijk thuis gedaan worden. Deze poster is te downloaden en direct gereed om te printen.

“Fit in het hoofd vind ik belangrijk. Daarom beweeg ik”

Wat verleidt tot bewegen?

Om te weten wat mensen beweegt, hebben we binnen de drie gemeenten de ouderen gevraagd waarvoor ze in beweging komen. Om in beweging te komen, helpt het door in een groep te bewegen of met bijvoorbeeld een wandelmaatje. Wanneer men weet welke (beweeg)activiteiten georganiseerd worden in de wijk, is men sneller te verleiden om in beweging te komen.

Aanjagers die helpen om te (gaan) bewegen:

  • De eerstelijnszorg (motivatie door huisarts, fysiotherapeut);
  • Bekendheid met beweeg- en ontmoetingsaanbod in de buurt;
  • Samen bewegen;
  • Meer beweegaanbod in de buurt;
  • Informatie waarom bewegen belangrijk is.

Opgedane kennis gebundeld en in beeld

Binnen het project ‘Bewegen naar elkaar’ hebben Vilans en Kenniscentrum Sport drie producten ontwikkeld die jou kunnen helpen om ouderen in beweging te krijgen. Deze vind je in de kennisbank van Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Meer lezen

Dit artikel is ook getoond op Allesoversport.nl

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Thuis - in en om huis
Ouderen
professional
tips
in beweging brengen