Alles over sport logo

Het belang van bewegen voor ouderen in woonzorginstellingen

Ouderen die in een zorginstelling wonen bewegen veel te weinig, blijkt uit onderzoek van kennisinstituut TNO. Dat is jammer, want bewegen is juist goed voor de gezondheid en zelfredzaamheid, maar bovenal kan het voor de kwaliteit van leven ook veel opleveren. Bewegen levert vooral voor inactieve ouderen de meeste gezondheidswinst op.

Bewegingsarmoede in zorginstellingen

Begin 2016 maakten 169.600 65-plussers gebruik van de Wet op Langdurige Zorg (Wlz). De meeste Wlz-cliënten wonen in een zorginstelling met verblijf (44,8%) (CIZ, 2016). Ouderen die in een zorginstelling wonen, bewegen veel te weinig. Van alle 75-plussers beweegt meer dan de helft (54 procent) onvoldoende. Als ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen omdat ze meer zorg nodig hebben, stijgt dit percentage naar 86 procent. Ook de inactiviteit van de bewoners van zorginstellingen is hoog. Dat betekent dat ze op geen enkele dag in het jaar dertig minuten matig intensief bewegen, terwijl bewegen juist goed is voor de gezondheid van ouderen en zelfs de meeste gezondheidswinst oplevert voor inactieve ouderen.

De voordelen van bewegen

Bewegen heeft in het algemeen veel voordelen, maar is vooral bij ouderen goed voor de gezondheid en zelfredzaamheid. Regelmatig bewegen draagt bij aan:

  • Een groter uithoudingsvermogen;
  • betere coördinatie en meer spierkracht;
  • beter en langer slapen;
  • het fit houden van de hersenen het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Daarnaast vertraagt regelmatig bewegen het verouderingsproces en kan het ook bijdragen aan een minder grote zorgvraag en lagere zorgkosten.

Manieren van bewegen

Onder bewegen valt niet alleen recreatief bewegen, zoals wandelen of deelname aan een beweeguurtje. Het is juist belangrijk dat ouderen de dagelijkse handelingen zo lang mogelijk zelf blijven uitvoeren. Wanneer ouderen meer zorg ontvangen, krijgen ze vaak onnodig veel hulp bij de dagelijkse handelingen die ze zelf nog kunnen uitvoeren. Hierdoor beweegt deze groep minder dan ze zou kunnen, terwijl in de huidige zorgtransitie van ouderen wordt verwacht dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Kauwen

Kauwen is ook een vorm van bewegen. Uit onderzoek blijkt dat het heel goed is voor het geheugen en de stemming van ouderen. Een goed gebit is noodzakelijk om te kunnen kauwen, maar vooral bij mensen met dementie is dat niet vanzelfsprekend. Voor deze groep kan goede mondzorg lastig zijn. Hun gebit wordt dan zó slecht dat ze niet meer kunnen kauwen en alleen nog maar vla en pap kunnen eten. Dat dit niet goed is voor de hersens legt Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, uit in dit filmpje.

Lees meer


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Zorginstelling
Ouderen
professional
feiten en cijfers
gezondheidsbevordering