Alles over sport logo

In zes stappen naar meer bewegingsactiviteiten voor ouderen

Meer bewegen met behulp van bewegingsactiviteiten voor ouderen kan in zes stappen gerealiseerd worden. Preventief bewegen invoeren in de eigen organisatie werkt het beste als je werkt volgens dit 6-stappenplan.

Hoewel er een logica zit in de opeenvolgende stappen, hoeft het proces niet altijd bij 1 te beginnen en bij 6 te eindigen. Gebruik het geheel of maak gebruik van elementen als je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag gaat met ‘preventief bewegen’. Bij het werken volgens de stappen uit het stappenplan geldt een aantal algemene uitgangspunten/voorwaarden die belangrijk zijn voor een succesvolle uitvoering.

Bewegingsactiviteiten voor ouderen stimuleren per stap

In dit artikel zijn de stappen kort toegelicht. In ‘Stappenplan bewegen in ouderenzorg – voor een projectmatige aanpak‘ vind je het complete stappenplan inclusief relevante documenten bij elke stap: kennis, inspiratie, ervaringen van professionals en instrumenten. Als inspiratie, vergaren van kennis en/of om direct mee aan de slag te gaan.

Illustratie van stappenplan naar meer bewegingsactiviteiten
(NP) (Foto: Kenniscentrum Sport)

Stap 1: Verkennen en inspireren

De eerste stap die een zorgorganisatie kan nemen in ‘meer bewegen’ is het verkennen van dit idee en inspiratie opdoen over de mogelijkheden van meer bewegen. Het gaat in deze stap om het creëren van urgentie en draagvlak om aan de slag te gaan met meer bewegen. Deze stap is vaak niet eens een bewuste stap, maar wel heel belangrijk. Het legt de basis voor een gedragen aanpak.

Stap 2: Breng in beeld

Bij deze stap ga je aan de slag met de huidige situatie in beeld te brengen. Hoe staan we er eigenlijk voor? Wat doen we al op het gebied van bewegen? Is bewegen een doel op zich of is het onderdeel van een ander beleidsthema, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven, valpreventie of zelfredzaamheid? Wat zijn de wensen en behoeften van de cliënten en van de cliëntenraad op dit gebied? Om te bepalen waar je zaken kunt verbeteren, is het belangrijk in kaart te krijgen hoe je ervoor staat.

Stap 3: Brainstormsessie(s)

een groep mensen rondom een vergadertafel die ervaringen in stappen opschrijven
(Foto: Jolanda de Zeeuw)

Hier ga je op zoek naar goede ideeën over hoe het (beter) kan.
Vaak zijn deze ideeën in eigen huis aanwezig. Met meerdere disciplines ideeën uitwisselen, delen van positieve ervaringen en het praten over mogelijkheden werkt inspirerend. Maar je ontdekt ook knelpunten en belemmeringen. Het is goed om daar in deze stap bij stil te staan. Samen zoek en vind je doelen en ontdek je wat iedereen kan bijdragen. Het betrekken van collega’s in een brainstormsessie levert op deze manier meer betrokkenheid op,wat de kans van slagen in de uitvoering groter maakt.

Stap 4: Plan van aanpak

In deze stap komen alle voorgaande acties samen in een geschreven plan.
Nu de beginsituatie in beeld is en met verschillende disciplines ideeën zijn geopperd, is de fase van kiezen en actie aangebroken: wat al goed gaat koesteren en wat beter kan, verbeteren. Wat wordt je gezamenlijke stip op de horizon? Hoe en wanneer ga je dat bereiken? Dit ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wanneer’ kun je in een plan van aanpak uitwerken. Hoewel er gaandeweg nog van alles kan veranderen, geeft een helder plan van aanpak houvast en een richting.

Stap 5: Doe fase

In de ‘doe fase’ wordt het werk van alle voorgaande stappen geïntegreerd. Naarmate de voorgaande stappen beter zijn uitgevoerd, wordt de uitvoering gemakkelijker. Spreek met elkaar af hoe je het plan van aanpak uitvoert en hoe je monitort of het gaat zoals verwacht en je bereikt wat je voor ogen hebt.

Stap 6: Aanpassen en inbedden

Successen worden niet altijd gedeeld, zorg juist voor de kracht van successen delen. Ook een dialoog over wat niet goed ging bespreekbaar maken. Dan is ruimte voor verbetering. Aandacht voor het (blijven) delen van successen, verbeteren van niet werkende zaken en het structureel maken van bewegen is belangrijk. Dit wil niet zeggen dat er geen energie meer in gestoken hoeft te worden, onder de aandacht houden helpt. En er komen altijd weer nieuwe mogelijkheden om het (nog) beter te maken.

Lees meer

Aan de slag met bewegen in de ouderenzorg? De verschillende aanpakken zijn uitgebreid beschreven op Tools & Instrumenten van Kenniscentrum Sport & Bewegen:


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Zorginstelling
Ouderen
professional
tips
in beweging brengen