Alles over sport logo

GoldenSports: samen buiten bewegen voor 65+ 

Iedere stad, dorp of wijk heeft parken, sportvelden en kunstgrasvelden. Deze lenen zich bij uitstek voor beweegactiviteiten in de buurt, ook voor ouderen. In dit artikel vertellen we over GoldenSports. In deze interventie bewegen ouderen samen, leren oudere buurtgenoten elkaar kennen en blijven ze fysiek en mentaal fit. Deelnemers ontmoeten wekelijks buurtgenoten en dat vermindert of voorkomt eenzaamheid.

Online trainingen en veilige start buiten

Toen de trainingen in maart 2020 noodgedwongen werden stopgezet vanwege het coronavirus, bood GoldenSports iedere dag online trainingen aan op de website. Deze online trainingen werden gedeeld via de facebook pagina en de GoldenSports nieuwsbrieven. Vrijwilligers bleken ook hierbij van cruciaal belang. Zij onderhielden het contact met de deelnemers die allemaal thuis zaten, met behulp van sociale telefooncirkels en Whatsapp groepen.

Na een stop van 10 weken zijn de trainingen eind mei 2020 weer gestart – met inachtneming van de coronaregels. Uit onderzoek blijkt dat buiten bewegen veel veiliger is dan binnen bewegen. 1,5 meter afstand houden is buiten geen enkel probleem. De trainingen zijn nu enigszins aangepast. Iedereen heeft zijn eigen 1,5 m dynaband, waarmee oefeningen worden gedaan. Spelvormen met onderling contact, worden voorlopig gemeden. Betalingen vinden nu online plaats en ook de online trainingen blijven beschikbaar via de website.

Als ik heb meegedaan, heb ik de hele dag een goed humeur.

deelnemer

Eenvoudig en duurzaam concept

GoldenSports is een interventie met wekelijkse trainingen onder leiding van een professionele trainer in de buitenlucht. De trainingen zijn leuk om te doen en gaan het hele jaar door. Ze bevatten vaste onderdelen als kracht, balans, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen. De prijs per training is laag en vaak krijgen deelnemers met een minimuminkomen korting. Iedereen kan meedoen aan deze laagdrempelige beweegactiviteit.

GoldenSports bereikt een nieuwe doelgroep: ouderen die tot nu toe niet meededen aan groepsgerichte bewegingsactiviteiten. Na verloop van een jaar doen ongeveer 25 deelnemers regelmatig mee. Door de openbare ruimte te gebruiken, zijn de kosten laag. Met de bijdrage van deelnemers is de interventie vanaf het tweede jaar grotendeels kostendekkend. Hierdoor is het mogelijk om GoldenSports jaar in jaar uit aan te bieden.

Het gezellig buiten bewegen en een praatje maken, verrijken mijn leven.

deelnemer

Rol van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel bij het verbinden van deelnemers. Zij ontvangen de deelnemers, innen entreegelden, schrijven nieuwe deelnemers in, begeleiden soms de training en bevorderen het onderlinge contact. De vrijwilligers en de deelnemers zelf zetten zich in voor de voortgang en de werving van nieuwe leden.

Dit project doet een appel op mijn kennis en vaardigheden die ik in mijn werkzame leven heb opgedaan.

vrijwilliger

Sociale en fysieke impact

De interventie GoldenSports is opgenomen in de landelijke database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen. De onderbouwing van GoldenSports met wetenschappelijke literatuur geeft aan dat de interventie werkt bij de specifieke doelgroep: ouderen in de leeftijd van 65-85 jaar. Uit onderzoek onder deelnemers en vrijwilligers van het Mulier Instituut in 2019 blijkt dat de sociale en fysieke impact onder deelnemers en vrijwilligers groot is.

Uitkomsten deelnemers:

  • 79% leert nieuwe buurtgenoten kennen
  • 80% spreekt deelnemers ook buiten de training
  • 83% houdt het sporten beter vol door het samen met anderen te doen
  • 80% voelt zich vitaler

Bekijk de factsheet met alle uitkomsten van dit onderzoek onder 300 deelnemers.

Uitkomsten vrijwilligers:

  • 80% vindt het fijn een bepaalde rol in de groep te hebben
  • 85% ervaart het als een zinvolle tijdsbesteding
  • 90% vindt het fijn van betekenis te kunnen zijn voor anderen
  • 80% stelt zich op als ambassadeur van GoldenSports en brengt de activiteit onder de aandacht bij leeftijdsgenoten

Bekijk de factsheet met alle uitkomsten van dit onderzoek onder 30 vrijwilligers.

Je leert weer nieuwe mensen in de buurt kennen.

deelnemer

Starten met GoldenSports 

GoldenSports is in 2014 gestart in Amsterdam en wordt sinds 2019 ook buiten Amsterdam aangeboden. Er zijn nu meer dan 30 locaties GoldenSports verspreid over Nederland en dit aantal neemt ieder jaar met minimaal 20 toe. Ieder jaar wordt bij de nieuwe locaties effect onderzoek gedaan door het Mulier Instituut.

GoldenSports is een kant en klaar concept dat uitvoerders in heel het land kunnen gebruiken. Met advies, training en communicatiemiddelen worden nieuwe uitvoerders geholpen bij het opzetten van een nieuwe locatie. We bieden ook ondersteuning bij het vinden van financiering, bijvoorbeeld bij fondsen, gemeenten, provincies. Bel voor meer informatie met Leonie Everts: 06-14283490.

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Sportaanbieders
Ouderen
public, professional
praktijkvoorbeeld
in beweging brengen