Alles over sport logo

Een overzicht van opleidingen en cursussen gericht op senioren

Hoe ouder mensen worden, hoe meer lichamelijke en geestelijke beperkingen zij ervaren. Het is belangrijk dat sport- en beweegaanbod aansluit bij deze ontwikkeling en dat de (professionele) lesgevers kennis en kunde hebben hoe hiermee om te gaan. Zo zorgen zij ervoor dat senioren veilig en met plezier veelzijdig kunnen bewegen.

De onderstaande tabel laat een grove indeling zien van de doelgroep senioren. Hoe lager in de tabel, hoe groter de rol die kwetsbaarheid inneemt. Voor elk type senior zijn speciale beweegprogramma’s geschikt. Bewegen heeft een preventieve functie – het helpt om de lichamelijke en geestelijke achteruitgang te beperken. Het vraagt extra deskundigheid van de beweegdocent om senioren met meer of minder klachten en beperkingen te begeleiden. Een opleiding of cursus is daarbij gewenst. Dit artikel biedt een overzicht van opleidingen en cursussen die professionals kunnen volgen om op verantwoorde wijze sport- en beweegactiviteiten voor senioren te verzorgen.

Vitale senioren Vitale senioren beginnen last te krijgen van (chronische) aandoeningen, maar hebben verder geen beperkingen en kunnen zich goed redden. Ook wonen zij nog zelfstandig thuis.
Licht kwetsbare senioren Licht kwetsbare senioren hebben één of meerdere chronische aandoeningen, maar redden zich prima. Ze hebben wel eens psychosociale klachten en/of last van geheugenverlies. Ze wonen nog zelfstandig thuis, maar hebben soms iets van ondersteuning.
Kwetsbare senioren Kwetsbare senioren hebben veel last van (chronische) aandoeningen en kunnen zich niet meer volledig zelfstandig redden. Vaak ervaren ze meer klachten op een of meer domeinen van kwetsbaarheid (fysieke, psychische, cognitieve en sociaal). Ze hebben meer ondersteuning en/of zorg nodig in de thuissituatie of wonen begeleid.
Kwetsbare senioren met multidomein problematiek Kwetsbare senioren met multidomein problematiek ervaren ernstige klachten op meerdere van de volgende aspecten: fysiek, sociaal, psychisch, mobiliteit en/of cognitief. Zij wonen vaak niet meer thuis door de hoge mate van zorg en ondersteuningsbehoefte.
Tabel ouderen – met indeling op zelfredzaamheid. (Kenniscentrum Sport & Bewegen)

Factsheet: Effecten van bewegen voor senioren

3,6 miljoen Nederlanders zijn 65 jaar of ouder. Dat is 20% van de Nederlandse bevolking. Volgens een schatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telt Nederland in 2040 meer dan een miljoen kwetsbare ouderen. Zij zijn kwetsbaar op één of meerdere gebieden – fysiek, sociaal, psychisch, mobiliteit en/of cognitief. De factsheet Effecten van bewegen voor senioren gaat in op deze vormen van kwetsbaarheid en de positieve effecten van bewegen hierop.

Overzicht van opleidingen en cursussen

Hieronder staat een overzicht van landelijke opleidingen, opleidingen vanuit de bonden en cursussen vanuit andere aanbieders. De algemene sport- en beweegopleidingen waarin senioren één van de doelgroepen vormen, zijn niet meegenomen. Een voorbeeld: in de opleiding fitnessinstructeur A en -B wordt de technische kant van ouder worden wel meegenomen, net als bewegen met een aandoening. Maar het omgaan met, stimuleren van en lesgeven aan kwetsbare senioren is niet opgenomen in de opleiding (NL Actief).

Landelijke opleidingen

Instroomniveau

Sommige opleidingen vragen een bepaald instroomniveau. Dat verschilt van affiniteit hebben met de doelgroep en ervaring hebben met lesgeven voor een groep tot het hebben van een opleidingsachtergrond sport- en bewegen op mbo- of hbo-niveau. De opleidingen geven dit zelf aan. Houd hiermee rekening bij het zoeken naar een passende opleiding.

Uitstroomprofiel

Het varieert hoe de opleidingen waarderen na afronding. Zo kun je bij een aantal opleidingen het landelijk erkend certificaat MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) ontvangen en geven andere opleidingen een mbo-certificaat uit. Lees je hierover van tevoren in bij de betreffende opleidingen.

Provincie Aanbod Focus van de opleiding
Noord-Brabant Opleiding beweegleider en sportleider senioren (20 weken) Maak kennis met trends en ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep: vitaal (55+), zelfredzaam (75+) en minder of niet zelfredzaam (kwetsbaar 85+)
Sportleider senioren bij Ludus Zuid, Buurtsportcoach Academy Zuid In dit keuzedeel seniorensport leer je over de veranderende leefstijl van de senioren en hoe je daar je aanbod op kunt uitbreiden
Limburg Opleidingen Sport en beweegleider senioren en MBvO bij Huis voor de Sport Limburg Bijscholing voor lesgevers van de beweeggroepen MBvO en Sport & bewegen voor Senioren
Sportleider senioren bij Ludus Zuid, Buurtsportcoach Academy Zuid In dit keuzedeel seniorensport leer je over de veranderende leefstijl van de senioren en hoe je daar je aanbod op kunt uitbreiden
Gelderland Opleiding sport- en beweegleider senioren bij Buurtsportcoach Academie Oost Scholing speciaal voor de buurtsportcoach die zich wilt specialiseren in de doelgroep senioren
Online training Doortrappen bij Buurtsportcoach Academie Oost Senioren met plezier en veilig laten fietsen
Overijssel Opleiding sport- en beweegleider senioren bij Buurtsportcoach Academie Oost Scholing speciaal voor de buurtsportcoach die zich wil specialiseren in de doelgroep senioren
Drenthe Kaderscholing seniorensportleider bij SportDrenthe Vergroten van kennis over psychische en fysieke aspecten van het ouder worden en het aanbieden/uitbreiden van uitdagende oefenstof voor zowel mobiele als minder mobiele senioren
Leerlijn sport- en beweegleider senioren bij Buurtsportcoach Academy Noord Scholing speciaal voor de buurtsportcoach die zich wil specialiseren in de doelgroep senioren
Groningen Seniorenbewegingsleider bij Alfa-college Leer ouderen op een verantwoorde manier bewegen en goed en veilig te begeleiden, en krijg algemene kennis over seniorensport
Leerlijn sport- en beweegleider senioren bij Buurtsportcoach Academy Noord Scholing speciaal voor de buurtsportcoach die zich wil specialiseren in de doelgroep senioren
Friesland Leerlijn sport- en beweegleider senioren bij Buurtsportcoach Academy Noord Scholing speciaal voor de buurtsportcoach die zich wil specialiseren in de doelgroep senioren
Flevoland Opleiding sport- en beweegleider senioren bij Buurtsportcoach Academie Oost Scholing speciaal voor de buurtsportcoach die zich wil specialiseren in de doelgroep senioren
Zeeland Sportleider senioren bij Ludus Zuid, Buurtsportcoach Academy Zuid In dit keuzedeel seniorensport leer je over de veranderende leefstijl van de senioren en hoe je daar je aanbod op kunt uitbreiden

Opleidingen binnen de sportbonden

Organisatie Aanbod Focus van de opleiding
Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) Wandeltrainer 1 – wandelbegeleider Leer tijdens een afwisselend programma hoe je een groep optimaal begeleidt tijdens een wandeling
KWBN Wandeltrainer 2 – assistent-trainer Leer de vaardigheden van wandelaars te verbeteren
KWBN Wandeltrainer 3 – de zelfstandige trainer Leer hoe je wandelaars gedurende een langere periode beter leert wandelen
KWBN Fitstap Coach (niveau 3) Leer naast wandelen ook voedingsadvies te geven, mentale coaching en cognitieve fitness
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opleiding seniorensport Leer lesgeven op verschillende niveaus
Judo Bond Nederland Scholing instructeur Zeker Bewegen (Valpreventie) Leer hoe je het valpreventieprogramma Zeker Bewegen kunt aanbieden

Overige cursussen

Organisatie Aanbod Focus van de cursus
Veiligheid.nl Scholing In Balans Na deze scholing mag je de cursus In Balans geven. Dit is een groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij 65-plussers
Veiligheid.nl Otago Oefenprogramma Na deze training mag je het oefenprogramma Otago geven. Accent ligt op instructie en begeleiding van de Otago-oefeningen
Start2Move Trainer senioren (voor fitnessprofessional/personal trainer) Cursus voor professionals die meer kennis willen over het trainen, coachen en begeleiden van ouderen op fysiek en mentaal vlak
AALO Senioren fit Leer zowel theorie en praktijk over de toepassing van fitness bij oudere doelgroepen
EFAA Senior Fitness Specialization Engelstalige e-learning (zelfstudie) over de toepassing van fitness bij senioren
Opleidingen 2000 Bewegingsdeskundige seniorensport Leer hoe je senioren het beste kunt benaderen en welke trainingsmethodes geschikt zijn
Huis voor Beweging Train-de-trainer Beweegpret 55+ Je wordt opgeleid tot trainer beweegpret 55+ aan zet waarin je leert over overdracht van kennis, beweegactiviteiten, trainersvaardigheden en coaching
Conservatorium van Amsterdam Muziek en beweging met ouderen Leer hoe je tijdens educatieve activiteiten ouderen zelf actief kunt laten zijn
Ouderenfonds ASM/OldStars opstartcursus Krijg als trainer en begeleider handvatten om ouderen op een verantwoorde manier via OldStars in beweging te brengen
Queno Sportopleidingen Bewegen met senioren Wat zijn de veelvoorkomende ouderdomsklachten en wat kun je hiertegen doen? In de opleiding leer je welke oefeningen je deze doelgroep aan kunt aanbieden

Tool: Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten

Voor het met vertrouwen begeleiden van fitte 55-plussers biedt de tool Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten praktische handvatten voor buurtsportcoaches, sportaanbieders en trainers. De publicatie geeft ook voorbeelden van hoe je senioren kunt blijven motiveren om te bewegen en hoe je rekening kunt houden met veranderingen in fysieke mogelijkheden.

Noot

Het aanbod aan opleidingen en scholing verandert continu. Houd hier rekening mee. Deze lijst wordt jaarlijks geüpdatet. Voor vragen kun je contact opnemen met onze specialisten. Ook kun je informeren bij het lokale sportbedrijf, de adviseur lokale sport of de website van NOC*NSF. Bied je een specifieke scholing, training of opleiding aan die aansluit bij dit overzicht? Mail Mitchell Tollenaar, specialist bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Hoe geef je een leuke en goede sportles aan senioren? Dat is te zien in deze video:


Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Ouderen
public, professional
overzichtsartikel
gezondheidsbevordering, in beweging brengen, sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking