Alles over sport logo

Activiteiten en valpreventie voor kwetsbare ouderen

Er bestaan legio beweegprogramma’s, -interventies, -activiteiten en -cursussen voor ouderen. Maar welke kies jij om ouderen in beweging te krijgen? Met een reeks van zes artikelen maken we het aanbod voor ouderen overzichtelijk. In dit vierde artikel zoomen we in op beweegprogramma’s gericht op valpreventie kwetsbare ouderen.

Effectief programma en blijven bewegen

Valpreventieprogramma’s bestaan meestal uit een beperkt aantal bijeenkomsten waarin mensen vaardigheden leren waardoor ze minder vallen. Of wanneer ze toch vallen, het risico op ernstig letsel te beperken. Bij de keuze van een programma in jouw locatie spelen meerdere overwegingen mee. Wil ze zo zeker mogelijk zijn dat een interventie effectief is? Gebruik dan de database met erkende interventies om te checken voor welke interventies dat geldt. Dat wil zeggen: sterke, goede of eerste aanwijzingen voor effectiviteit. Voor de andere interventies is dat niet of nog niet met onderzoek aangetoond. Hieronder vind je informatie over verschillende programma’s.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het bewegen niet stopt bij de laatste les van de cursus. Zorg daarom dat de cursus naadloos aansluit op ander geschikt aanbod in de buurt, waarbij mensen hun aangeleerde vaardigheden blijven oefenen en daarbij ook nog eens de gezelligheid van bewegen blijven ervaren.

Zeker bewegen

Logo Erkende interventies

Fit, Veilig en Valbreken is een interventie gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag van 55+ers. Het bevat onderdelen uit judo, jiujitsu en aikido. Judo Bond Nederland (JBN) ontwikkelde Fit, Veilig en Valbreken in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Jiujitsu en Judo Leerkrachten (NVJJL). Landelijk overkoepelende organisaties, provinciale sportraden, gemeenten, GGD instellingen, zorginstellingen, ouderenorganisaties, judoclubs of sportscholen bieden de interventie aan ter bevordering en/of verbetering van het beweeggedrag van ouderen.

Sta op

Ouderen vinden zelfredzaamheid bepalend voor de kwaliteit van leven. Dat geldt ook voor kwetsbare ouderen. Praktische tips en adviezen om alledaagse handelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, helpen deze zelfredzaamheid en de veiligheid te vergroten. De STA-OP interventie is bruikbaar voor hen die te maken hebben met kwetsbare senioren. Beroepsmatig, maar ook als vrijwilliger of mantelzorger. Onderwerpen als eenvoudiger opstaan uit de stoel, veilig uit bed komen, traplopen, omgaan met alarmering en in- en uit de auto stappen met achtergrondinformatie komen aan de orde. Ook is er aandacht voor hoe iemand te motiveren, uitleg over het belang van sterke beenspieren en waarom het zo belangrijk is om te blijven bewegen.

Lees meer over Sta op.

Halt u valt!

Halt u valt! is een aanpak voor lokale organisaties om bij te dragen aan het reduceren van valrisico’s. Deze interventie heeft als doel risico’s van vallen en het aantal valongelukken bij zelfstandig wonende ouderen te verminderen. De aanpak is organisatiegericht en multifactorieel.

Meer informatie vind je op de website van Veiligheid.nl.

In Balans

Logo Erkende interventies

De cursus In Balans is bedoeld voor mensen met evenwichtsproblemen. Een goede balans voorkomt vallen en werkt positief door op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Iedere oudere, ook degenen die wel goed ter been zijn, heeft voordeel van deze cursus. Ouderen die de cursus volgden, hebben een betere balans, voelen zich zekerder en meer ontspannen. De cursus bestaat uit 4 groepsbijeenkomsten met 10 beweeglessen. In Balans is een erkende interventie en als theoretisch goed onderbouwde interventie opgenomen in de database van Sport- en beweeginterventies.

Zicht op evenwicht

Logo Erkende interventies

De groepscursus Zicht op evenwicht helpt kwetsbare ouderen van 70 jaar en ouder om valangst en het daardoor veroorzaakte vermijdingsgedrag te verminderen. De interventie besteed aandacht aan het voorkomen van nieuwe valincidenten, het vergroten van activiteit en het verminderen van angstgevoelens en depressieve symptomen. Het Trimbosinstituut ontving de ZonMw Parel voor de succesvolle implementatie van de cursus Zicht op Evenwicht. Lees meer over deze interventie. Voor meer informatie kijk dan op de website van Zicht op evenwicht. Zicht op evenwicht is een erkende interventie en als goede aanwijzingen voor effectiviteit opgenomen in de database van Sport- en beweeginterventies.

Vallen Verleden Tijd

Op de hoogte blijven van sport en bewegen voor ouderen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ouderen van Kenniscentrum Sport & Bewegen.


Onderwerpen

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
Ouderen
professional
blessures