Alles over sport logo

Tips voor een gezond schoolplein

De jeugd vindt een schoolplein met sport- en speltoestellen en veel groen het meest uitnodigend. Bij het inrichten van een gezond schoolplein is het belangrijk om met deze twee elementen rekening te houden.

Hardware, software en orgware

Bij het inrichten van een gezond schoolplein is de hardware belangrijk: de fysieke inrichting van een schoolplein met speeltoestellen, doeltjes, moestuintjes en bankjes. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de software: Welke speelregels gelden er? Hoe wordt het plein onderhouden? Welke activiteiten worden er op het plein ontwikkeld en welke speelmaterialen zijn daarbij nodig? Voor het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving, zoals een schoolplein heeft Kenniscentrum Sport het Model Beweeg Vriendelijke Omgeving (BVO) ontwikkeld. Dit model geeft de samenhang weer tussen de hardware, de software en de zogeheten orgware die gaat over de aandachtspunten, randvoorwaarden en procesaspecten.

Zonering

De populariteit van groen en natuur op speeltuinen is groot. Veel scholen leggen groene gedeeltes aan met moestuinen, struinmogelijkheden en natuurlijke speeltoestellen, bijvoorbeeld gemaakt van boomstammen. “Zonering” werkt volgens het Kenniscentrum Sport het beste. Er moet een goede mix zijn tussen sport- en spel-zones, groenzones en relaxzones waarbij voor zowel de jongere als oudere kinderen plek is om te bewegen, spelen, ontspannen en ontdekken. Voor jongens is het bijvoorbeeld heel belangrijk om een plek te hebben waar ze kunnen voetballen. Voor oudere leerlingen, en met name meisjes, is het juist belangrijk om een gedeelte te hebben waar ze kunnen kletsen en en zitten. Jonge kinderen hebben juist plek nodig om te kunnen spelen en fietsen. Bekijk ook eens de interventie Zoneparc als voorbeeld. Zoneparc is een innovatief ingericht schoolplein voor het primaire onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van drie verschillende zones.

In de praktijk blijkt nu dat vooral de groene elementen op het plein uitdagen om meer te bewegen. Er is veel meer variatie in de omgeving van de leerlingen en er wordt volop geklommen op de klimrots. Het speelgedrag is echt positief veranderd.[

Sonja Deutz, Basisschool De Provenier in Rotterdam

Basisschool De Provenier in Rotterdam is overgegaan op een groen schoolplein met sportaccenten. “Hier in de wijk zijn geen sportverenigingen en er zijn weinig mogelijkheden om buiten op straat te sporten”, vertelt directeur Sonja Deutz aan gezondeschoolpleinen.nl. Aangezien kinderen tegenwoordig onvoldoende bewegen, was dat voor de school een belangrijk argument voor een gezond schoolplein. “In de praktijk blijkt nu dat vooral de groene elementen op het plein uitdagen om meer te bewegen. Er is veel meer variatie in de omgeving van de leerlingen en er wordt volop geklommen op de klimrots. Het speelgedrag is echt positief veranderd.’’

Helft schoolpleinen nodigt niet uit om te bewegen

Op ruim de helft (51 procent) van de Nederlandse schoolpleinen is er niet genoeg aanbod voor sport- en spel, blijkt uit onderzoek van Nijha expertisecentrum (2012). Een op de twee pleinen is niet voldoende ingericht op het stimuleren van beweging. Dat is geen goede ontwikkeling gezien het groeiend aantal kinderen met overgewicht, net als het aantal kinderen dat niet genoeg beweging krijgt. 45% van de 4- tot 11-jarigen beweegt onvoldoende en haalt de Nederlandse beweegrichtlijnen niet. Dit houdt in dat ze dagelijks niet aan een uur matig intensieve beweging komen. En niet minstens drie keer per week activiteiten doen die spieren en botten versterken, zoals hardlopen, springen en andere activiteiten waarbij het lichaam met zijn eigen gewicht belast wordt.

Gezonde schoolpleinen nodigen uit tot bewegen

Onderwijsinstellingen die een gezond schoolplein hebben, nodigen hun leerlingen juist uit om te bewegen en actief te zijn. Uit de praktijk blijkt dat de jeugd een schoolplein met alleen natuurlijke elementen of een schoolplein met sport- en speeltoestellen in combinatie met groene elementen het hoogst waardeert.

Artikelen uitgelicht


Beleid
Onderwijs
professional
beweegvriendelijke omgeving